Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Informatie voor huisartsen en aanbieders van multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2023-2024

Veelgestelde vragen

Welzijn op Recept is een samenwerkingsmodel tussen het medische en het sociale domein waarbij huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners mensen met psychosociale klachten direct kunnen verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals ontmoeten, bewegen, vrijwilligerswerk en creatieve activiteiten.
Welzijn op Recept kent twee doelen:

  1. Het verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek.
  2. Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.

Het is een concrete uitwerking van hedendaagse principes als positieve gezondheid, juiste zorg op de juiste plek, versterking mentale veerkracht en de nationale coalitie mentale gezondheid. Meer informatie is te vinden op de website welzijnoprecept.nl. Op deze website wordt ook de status bijgehouden van welke gemeenten al met WOR actief zijn in Nederland.

Menzis heeft een aantal uitgangspunten voor de implementatie van Welzijn Op Recept:

  • Gemeenten (in onze kernwerkgebieden regio Noord, Oost en Midden), Menzis en andere regionale stakeholders zoals welzijnsorganisaties en huisartsen trekken gezamenlijk op om Welzijn Op Recept op een goede manier te implementeren.
  • Als gemeenten kenbaar maken dat zij een welzijnsaanbod hebben ingericht volgens Welzijn op Recept, faciliteert Menzis de huisartsen via de middelen die beschikbaar zijn voor Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) om een bijscholing (WOR) te volgen en samenwerkingsafspraken te maken met de welzijnscoach. De organisatie hiervan is belegd bij de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) die MTVP coördineert.
  • Menzis stemt met de RHO af hoe zij huisartsen zo veel mogelijk kunnen motiveren om binnen MTVP met WOR aan de slag te gaan
  • Menzis stemt samen met de RHO en gemeenten af welke huisartsen, wanneer kunnen instromen in jaar 2 MTVP waarbij WOR één van de interventies is die gekozen kan worden.
  • Menzis informeert de huisartsen over de stand van zaken van WOR via een nieuwsbrief al dan niet in gezamenlijkheid met de RHO en gemeenten.
  • De huisarts heeft wat Menzis betreft vooral een signaleerde rol.
  • Gemeenten en Menzis maken in afstemming met de RHO en welzijnsorganisaties afspraken hoe de verwijzing naar en terugkoppeling van WOR plaatsvindt.
  • De modelovereenkomst die landelijk is opgesteld wordt niet door Menzis gehanteerd. Voor deze modelovereenkomst geldt dat deze richtinggevend kan zijn, maar is niet verplicht. Uitgangspunt van Menzis is dat binnen MTVP voor huisartsen middelen beschikbaar zijn om Welzijn Op Recept te implementeren. De hoogte van deze middelen zijn vastgesteld in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Lees meer over de status van WOR.

U kunt ieder kwartaal wijzigingen doorgeven in uw aanvullende modules of het aantal ingeschreven patiënten. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via een vragenlijst in de Uitvraagmodule van het VECOZO Zorginkoopportaal. We kunnen deze vragenlijst voor u klaarzetten of heropenen (indien van toepassing) als u dit aanvraagt via ons contactformulier. De aanvraag kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven worden. Het contract met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt van kracht op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

We verwijzen u graag naar het stappenplan voor nieuwe huisartsen op onze website. U vindt hier ook relevante informatie in het geval van overname of rechtsvormwijziging. 

Het is belangrijk dat u een wijziging voor uw praktijk doorgeeft via de "Vragenlijst basis praktijkinformatie huisartsen" van Vektis. Die wijziging wordt gecommuniceerd naar andere zorgverzekeraars en komt op onze Zorgvinder te staan.

U vindt de vragenlijst en meer informatie over het invullen hiervan via deze link.

Veelgestelde vragen over MTVP

De prestatie MTVP is onderdeel van de leidraad MTVP.

Uw RHO ontwikkelt met een afvaardiging van huisartsen in uw regio de methodiek voor het selecteren van de deelnemers. Menzis ontvangt per kwartaal een overzicht van deelnemende huisartsen van de RHO. Heeft u hier nog vragen over dan verzoeken we om contact op te nemen met uw RHO.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen.

Idealiter komt MTVP zo snel mogelijk voor alle ingeschreven patiënten beschikbaar. Tegelijkertijd is niet elke huisartsenpraktijk per 1 april in staat volledig te voldoen aan de voorwaarden die in de leidraad zijn genoemd om aan de slag te kunnen gaan met MTVP. Om die reden is ervoor gekozen de ‘getrapte instroom’ te behouden, maar te verdelen over 1 jaar in plaats van 4 jaar.

Uw RHO ontwikkelt met een afvaardiging van huisartsen in uw regio een methodiek voor het selecteren van de deelnemers.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen.

Idealiter komt MTVP zo snel mogelijk voor alle ingeschreven patiënten beschikbaar. Tegelijkertijd is niet elke huisartsenpraktijk per 1 april in staat volledig te voldoen aan de voorwaarden die in de leidraad zijn genoemd om aan de slag te kunnen gaan met MTVP. Om die reden is ervoor gekozen de ‘getrapte instroom’ te behouden, maar te verdelen over 1 jaar in plaats van 4 jaar.

Als nu al bekend is per welke datum de praktijk wordt overgenomen dan horen we dit graag. We kunnen dan praktijk x het addendum MTVP aanbieden van 01-04-2023 t/m einddatum en de opvolger per begindatum tot en met 31-12-2023.

Als de einddatum nog niet bekend is dan is het een standaard proces en ontvangen we graag van de RHO een bericht per welke datum MTVP voor de ‘nieuwe’ praktijk moet ingaan (mits voldaan wordt aan de leidraad). Wij bieden de nieuwe praktijk dan per die datum het addendum MTVP aan. Het is dan aan de praktijken om de ION tijdig over te zetten, maar dat moet sowieso.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

Specificeren preferente zorgverzkereraars

Handleiding declareren

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.