Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Informatie voor huisartsen en aanbieders van multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2023-2024

Veelgestelde vragen

Een huisarts ontvangt elk kwartaal voor al onze verzekerden het inschrijftarief. Het maakt niet uit of u wel of niet bij uw huisarts bent geweest. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Naast het inschrijftarief krijgt de huisarts een vergoeding voor een consult, verrichting of huisbezoek.

Sta je niet ingeschreven bij een huisarts en heb je zorg nodig? Dan ziet een huisarts je als een passant. Er zal altijd gevraagd worden bij welke huisarts je ingeschreven staat. Als er sprake is van 'spoed/urgentie' mag de zorg niet worden geweigerd en rekent de huisarts daarvoor het passantentarief. Als er geen spoed is, zal je waarschijnlijk geweigerd worden en krijg je het advies om je alsnog in te schrijven bij een huisarts.

U kunt ieder kwartaal wijzigingen doorgeven in uw aanvullende modules of het aantal ingeschreven patiënten. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via een vragenlijst in de Uitvraagmodule van het VECOZO Zorginkoopportaal. We kunnen deze vragenlijst voor u klaarzetten of heropenen (indien van toepassing) als u dit aanvraagt via ons contactformulier. De aanvraag kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven worden. Het contract met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt van kracht op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

De huidige module resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen vervalt. Het budget beschikbaar voor deze module wordt toegevoegd aan het beschikbare bedrag voor de module resultaatbeloning Regioprestatie.Per regio zijn in overleg met gemandateerde regiovertegenwoordigers (deels) nieuwe indicatoren vastgesteld voor de regioprestatie. In overleg met de gemandateerde regiovertegenwoordigers is bepaald of regionale afspraken over doelmatig voorschrijven zijn opgenomen in de Regioprestatie. Indien doelmatig voorschrijven is opgenomen in de Regioprestatie voor uw regio, is met de gemandateerde regiovertegenwoordigers afgesproken welke landelijke indicatoren formularium gericht voorschrijven worden opgenomen in de Regioprestatie en wat de hoogte van de vergoeding is binnen het beschikbare bedrag Regioprestatie.

We verwijzen u graag naar het stappenplan voor nieuwe huisartsen op onze website. U vindt hier ook relevante informatie in het geval van overname of rechtsvormwijziging. 

Het is belangrijk dat u een wijziging voor uw praktijk doorgeeft via de "Vragenlijst basis praktijkinformatie huisartsen" van Vektis. Die wijziging wordt gecommuniceerd naar andere zorgverzekeraars en komt op onze Zorgvinder te staan.
U vindt de vragenlijst en meer informatie over het invullen hiervan via deze link.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

Specificeren preferente zorgverzkereraars

Handleiding declareren

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.