Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Informatie voor huisartsen en aanbieders van multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid huisartsenzorg 2023-2024

Veelgestelde vragen

U kunt ieder kwartaal wijzigingen doorgeven in uw aanvullende modules of het aantal ingeschreven patiënten. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via een vragenlijst in de Uitvraagmodule van het VECOZO Zorginkoopportaal. We kunnen deze vragenlijst voor u klaarzetten of heropenen (indien van toepassing) als u dit aanvraagt via ons contactformulier. De aanvraag kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven worden. Het contract met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt van kracht op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

De huidige module resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen vervalt. Het budget beschikbaar voor deze module wordt toegevoegd aan het beschikbare bedrag voor de module resultaatbeloning Regioprestatie.Per regio zijn in overleg met gemandateerde regiovertegenwoordigers (deels) nieuwe indicatoren vastgesteld voor de regioprestatie. In overleg met de gemandateerde regiovertegenwoordigers is bepaald of regionale afspraken over doelmatig voorschrijven zijn opgenomen in de Regioprestatie. Indien doelmatig voorschrijven is opgenomen in de Regioprestatie voor uw regio, is met de gemandateerde regiovertegenwoordigers afgesproken welke landelijke indicatoren formularium gericht voorschrijven worden opgenomen in de Regioprestatie en wat de hoogte van de vergoeding is binnen het beschikbare bedrag Regioprestatie.

We verwijzen u graag naar het stappenplan voor nieuwe huisartsen op onze website. U vindt hier ook relevante informatie in het geval van overname of rechtsvormwijziging. 

Het is belangrijk dat u een wijziging voor uw praktijk doorgeeft via de "Vragenlijst basis praktijkinformatie huisartsen" van Vektis. Die wijziging wordt gecommuniceerd naar andere zorgverzekeraars en komt op onze Zorgvinder te staan.
U vindt de vragenlijst en meer informatie over het invullen hiervan via deze link.

Veelgestelde vragen over MTVP

De prestatie MTVP is onderdeel van de leidraad MTVP.

Uw RHO ontwikkelt met een afvaardiging van huisartsen in uw regio de methodiek voor het selecteren van de deelnemers. Menzis ontvangt per kwartaal een overzicht van deelnemende huisartsen van de RHO. Heeft u hier nog vragen over dan verzoeken we om contact op te nemen met uw RHO.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen.

Idealiter komt MTVP zo snel mogelijk voor alle ingeschreven patiënten beschikbaar. Tegelijkertijd is niet elke huisartsenpraktijk per 1 april in staat volledig te voldoen aan de voorwaarden die in de leidraad zijn genoemd om aan de slag te kunnen gaan met MTVP. Om die reden is ervoor gekozen de ‘getrapte instroom’ te behouden, maar te verdelen over 1 jaar in plaats van 4 jaar.

Uw RHO ontwikkelt met een afvaardiging van huisartsen in uw regio een methodiek voor het selecteren van de deelnemers.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Per jaar komt MTVP beschikbaar voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschreven patiënten (ION). In de geest van het IZA hebben de LHV, InEen en ZN uitvoering aan deze ambitie gegeven, door een gezamenlijke leidraad voor de verdere uitbouw en doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenzorg op te stellen.

Idealiter komt MTVP zo snel mogelijk voor alle ingeschreven patiënten beschikbaar. Tegelijkertijd is niet elke huisartsenpraktijk per 1 april in staat volledig te voldoen aan de voorwaarden die in de leidraad zijn genoemd om aan de slag te kunnen gaan met MTVP. Om die reden is ervoor gekozen de ‘getrapte instroom’ te behouden, maar te verdelen over 1 jaar in plaats van 4 jaar.

Als nu al bekend is per welke datum de praktijk wordt overgenomen dan horen we dit graag. We kunnen dan praktijk x het addendum MTVP aanbieden van 01-04-2023 t/m einddatum en de opvolger per begindatum tot en met 31-12-2023.

Als de einddatum nog niet bekend is dan is het een standaard proces en ontvangen we graag van de RHO een bericht per welke datum MTVP voor de ‘nieuwe’ praktijk moet ingaan (mits voldaan wordt aan de leidraad). Wij bieden de nieuwe praktijk dan per die datum het addendum MTVP aan. Het is dan aan de praktijken om de ION tijdig over te zetten, maar dat moet sowieso.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

Specificeren preferente zorgverzkereraars

Handleiding declareren

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.