Huisartsen- en multidisciplinairezorg

Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg 2018-2019
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 22 oktober 2018

  Zorg voor actuele en volledige praktijkgegevens

  Helaas merken we dat nog niet alle contactgegevens van huisartsenpraktijken actueel en volledig zijn in het AGB-register. De aanvullende informatie over bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe patiënten is slechts door 50% van de praktijken ingevuld en soms al verouderd. Dat maakt het voor patiënten lastig om goede informatie te vinden.

  lees meer

 • 22 oktober 2018

  Uitwerking Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Menzis is in gesprek met uw vertegenwoordigers over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord (HAL) 2019 t/m 2022. Hierbij bepalen we welke onderwerpen aan welke 'tafels' opgepakt moeten worden.

  lees meer

 • 19 oktober 2018

  Indexatie tarieven huisartsenzorg vanaf 1 januari 2019

  De tarieven voor huisartsenzorg worden per 1 januari 2019 geïndexeerd, volgens het afgesproken indexatiemodel. De indexering van 2,82 % geldt voor de vrije tarieven. De vaste tarieven vanaf 1 januari 2019 staan in de tariefbeschikking huisartsenzorg 2019. Een overzicht van de belangrijkste prestaties en tarieven vindt u op onze website (via de link onderaan dit bericht).

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Declaratietermijn 

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Declaratieverwerking

Menzis Afdeling Declaratieverwerking 
Team Huisartsen en multidisciplinairezorg
Postbus 640
7500 AP Enschede

Mail declaratieverwerking

 

Declareren

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? Download de tarievenlijst en bekijk de gegevens van de verre zorgverzekeraars.

Een aantal van de verrichtingen die niet ten laste kunnen worden gelegd van de basisverzekering kunnen met ingang van 1 januari 2011 niet meer door huisartsen bij Menzis worden gedeclareerd. Vergoeding van deze verrichtingen is niet opgenomen in de aanvullende verzekeringsvoorwaarden van Menzis en kunnen daarom niet gedeclareerd worden.

Het gaat om de verrichtingen:

 • 13013 Chirurgie in geval cosmetiek
 • 13021 Varices sclerosering in geval van cosmetiek
 • 13041 Besnijdenis

Huisartsen kunnen voor patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk per kwartaal een inschrijftarief declareren. Het komt voor dat twee of meer huisartsen voor dezelfde verzekerde een inschrijftarief declareren. Het ION-bestand is vooral ontwikkeld om het dubbel declareren van inschrijftarieven tegen te gaan. Het ION is een bestand waar de huisartsen in aangeven welke patiënten bij hen staan ingeschreven. Elke patiënt kan maar bij één huisarts staan ingeschreven. Het gebruik van dit bestand moet een vermindering opleveren van de administratieve lasten voor u als huisarts en voor onze afdeling declaratieverwerking. Daarom verzoeken wij u nadrukkelijk dit bestand te vullen en bij te houden. Ook vragen we u om uw bestand met het ION bestand te vergelijken voordat u bij een Zorgverzekeraar gaat declareren.

Menzis hanteert de declaratiewijzer van de LHV.

U kunt de declareerwijzer hier nalezen

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. U vindt op deze pagina de Top 5 vragen en antwoorden en een link naar de veelgestelde vragen, zodat u snel een antwoord heeft op uw vraag. Komt u er niet uit, dan kunt u uw vraag online stellen via het contactformulier. 

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging: We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Machtigingenbeleid

Menzis zet zich al enige jaren in om het machtigingenbeleid te vereenvoudigen. Voor hulpmiddelen en geneesmiddelen is in veel gevallen geen voorafgaande toestemming van Menzis meer nodig.

Voorwaarde

Voorwaarde is wel dat de zorg wordt geleverd door een door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder/leverancier. Voordeel voor de klant Deze maatregel levert voordeel op voor de klant (heeft sneller toegang tot de zorg) en biedt administratieve lastenverlichting voor zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar.

Meld uw technische probleem via het contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 222 40 00, optie 2.

Uw AGB-code wordt geladen vanuit Vektis, voor het invullen van de vragenlijst dient u uw AGB-gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen bij Vektis.

Aanvragen en wijzigingen kunt u doorgeven via de uitvraagmodule van VECOZO.

Contact

Contact

Heeft uw vraag spoed dan zijn we telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 222 4000. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt via het keuzemenu aangeven waar uw vraag over gaat.

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen.

 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy