Geestelijke gezondheidszorg

Informatie voor aanbieders in de GGZ

Zorginkoopbeleid 2021 voor GGZ-instellingen
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 26 november 2020

  Menzis en 15 ggz-instellingen slaan handen ineen voor betere angst- en depressiezorg

  De ervaren kwaliteit van de zorg omhoog, een betere gezondheid voor klanten en de zorgkosten omlaag. Dat is het doel van het traject Waardegerichte zorg Angst & Depressie. Menzis is initiatiefnemer en werkt erin samen met 15 aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

  lees meer

 • 20 november 2020

  Neem deel aan webinar over zorgprestatiemodel GGZ & FZ

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ.

  lees meer

 • 4 november 2020

  Proces en voorwaarden bij contracteren GGZ gedurende het contractjaar

  Menzis staat erop dat we voldoende zorg voor onze verzekerden inkopen. Wij kennen budgetten toe aan GGZ-zorgaanbieders die samen de te verwachten regionale zorgvraag dekken. Wij verwachten van u dat u zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget en het aantal cliënten in zorg over het kalenderjaar. Indien het afgesproken budget eerder bereikt is dan het einde van het contractjaar verwijst u verzekerden met een naturaverzekering/restitutieverzekering met gecontracteerde zorg naar de Menzis Zorgadviseur (tenzij de verzekerde aangeeft op de wachtlijst te willen blijven staan tot een nieuw contractjaar) en stelt ons hiervan op de hoogte. Voor verzekerden die reeds in zorg zijn dient de behandeling afgemaakt te worden.

  lees meer

Visie op digitalisering in de zorg

Samen met partijen uit het zorgveld hebben we een visie ontwikkeld op digitalisering in de zorg. U vindt meer informatie over onze visie op onze webpagina.

Visie op digitalisering

Beleid betaalovereenkomsten

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.


Geen contract?

Heeft u geen contract met Menzis? Dan moet uw cliënt vooraf toestemming aanvragen bij Menzis. De toestemming vraagt uw cliënt via het digitale formulier GGZ aan. Wanneer uw cliënt erom vraagt, kunt u uw cliënt helpen met het invullen van het formulier. U kunt dit doen bij het Zorgadvies.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2020 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in de bijlagen 1 t/m 3 van het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.


Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier

 
Menzis, afdeling Declaratieverwerking
team GGZ
Postbus 640
7500 AP Enschede
 

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

In 2019 geldt een ander beleid rond budgetplafonds dan in voorgaande jaren. De volgende vrijgevestigde zorgaanbieders zijn niet gebonden aan een budgetplafond:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders met een contract GBGGZ (basis-ggz)
 • Vrijgevestigde zorgaanbieders met een contract SGGZ in het hoogste tariefpercentage (specialistische ggz)

Er wordt alleen een budgetplafond afgesproken voor de lagere tariefpercentages in de SGGZ. In 2019 wordt het minimale budgetplafond verhoogd naar € 20.000. Indien voor u een budgetplafond geldt, dan staat dat in de digitale vragenlijst en nemen we dat ook op in de overeenkomst.

Niet alle onder DSM-5 vallende stoornissen geven recht op vergoeding van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Of ze vallen wel onder deze wet, maar niet onder het domein van de geneeskundige ggz (G-GGZ). Daarnaast zijn niet alle behandelingen en methoden conform 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Die mag u daarom niet (of alleen bij een specifieke stoornis) declareren vanuit de Zvw. De verzekerde ggz-therapieën vindt u in de meest recente versie van de circulaire Therapieën GGZ van Zorgverzekeraars Nederland.

Heeft de patiënt na behandeling in de generalistische basis-ggz (GBGGZ) nog steeds een zorgvraag, dan gaat hij of zij terug naar de huisarts. Die verwijst door naar de gespecialiseerde ggz (SGGZ). Ook de regiebehandelaar in de GBGGZ kan doorverwijzen naar de SGGZ (een melding aan de huisarts volstaat). Als tijdens de behandeling wordt geconcludeerd dat de patiënt eigenlijk zorg moet krijgen in de gespecialiseerde ggz wordt de behandeling afgesloten en het zorgtraject gedeclareerd. Wanneer de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en het patiëntprofiel van de patiënt blijkt te zwaar voor de GBGGZ, dan wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Contactformulier

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.