Geestelijke gezondheidszorg

Informatie voor aanbieders van ggz

Zorginkoopbeleid GGZ 2019
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 11 juni 2018

  Start waardegerichte inkoop angst en depressie

  Vanaf 2019 gaan we met zorgaanbieders afspraken maken over waardegerichte zorg voor de behandeling van angst en depressie. Eerder hebben we samen met diverse externe partijen de bouwstenen besproken voor een waardegericht inkoopcontract. Mede naar aanleiding van deze input hebben we een (concept)inkoopdocument opgesteld.

  lees meer

 • 21 september 2017

  Contractering 2018 van start

  Deze week start de contractering voor het jaar 2018 voor vrijgevestigden.

  lees meer

 • 18 mei 2017

  Contractering voortaan via Vecozo

  In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat u als tekenbevoegde in het bezit bent van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

Declaratietermijn 

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar de afdeling Declaratieverwerking.

Declaraties die niet via de EI-standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:

Menzis
Afdeling Declaratieverwerking
Team GGZ
Postbus 640
7500 AP Enschede

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

In 2019 geldt een ander beleid rond budgetplafonds dan in voorgaande jaren. De volgende vrijgevestigde zorgaanbieders zijn niet gebonden aan een budgetplafond:

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders met een contract GBGGZ (basis-ggz)
 • Vrijgevestigde zorgaanbieders met een contract SGGZ in het hoogste tariefpercentage (specialistische ggz)

Er wordt alleen een budgetplafond afgesproken voor de lagere tariefpercentages in de SGGZ. In 2019 wordt het minimale budgetplafond verhoogd naar € 20.000. Indien voor u een budgetplafond geldt, dan staat dat in de digitale vragenlijst en nemen we dat ook op in de overeenkomst.

Niet alle onder DSM-5 vallende stoornissen geven recht op vergoeding van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Of ze vallen wel onder deze wet, maar niet onder het domein van de geneeskundige ggz (G-GGZ). Daarnaast zijn niet alle behandelingen en methoden conform 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Die mag u daarom niet (of alleen bij een specifieke stoornis) declareren vanuit de Zvw. De verzekerde ggz-therapieën vindt u in de meest recente versie van de circulaire Therapieën GGZ van Zorgverzekeraars Nederland.

Heeft de patiënt na behandeling in de generalistische basis-ggz (GBGGZ) nog steeds een zorgvraag, dan gaat hij of zij terug naar de huisarts. Die verwijst door naar de gespecialiseerde ggz (SGGZ). Ook de regiebehandelaar in de GBGGZ kan doorverwijzen naar de SGGZ (een melding aan de huisarts volstaat). Als tijdens de behandeling wordt geconcludeerd dat de patiënt eigenlijk zorg moet krijgen in de gespecialiseerde ggz wordt de behandeling afgesloten en het zorgtraject gedeclareerd. Wanneer de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en het patiëntprofiel van de patiënt blijkt te zwaar voor de GBGGZ, dan wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan het contactformulier of bel ons.

Contactformulier

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy