Onze strategie

Duurzaam toegankelijke en betaalbare zorg.

Samen met zorgaanbieders wil Coöperatie Menzis de zorg voor haar klanten goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De afgelopen jaren zijn we al gestart om veranderingen in gang te zetten. Bijvoorbeeld met initiatieven als Juiste zorg op de juiste plek, Zorgevaluatie en gepast gebruik, Zinnige zorg en Passende zorg.

Maar de echte versnelling van die veranderingen? Die bleef tot nu toe, ook door de coronacrisis, uit. Voor de toekomst van de zorg moeten we met elkaar fundamentele keuzes maken. Coöperatie Menzis zet daarom de komende jaren zorgtransformatie centraal.

Juiste zorg op de juiste plek

Onder zorgtransformatie verstaan wij: duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Onze focus ligt hierbij op het toegankelijk houden van de zorg, kostenbeheersing, op het samen slimmer organiseren van zorg en het versterken van ieders leefkracht. Dat doen we via onze zorginkoop en in nauwe samenwerking met partners in onze regio’s.

Deze 4 punten staan centraal in onze zorginkoopstrategie:


Samenwerken in de regio

Samen met onze partners in de regio, zoals zorgaanbieders, gemeenten en organisaties in het sociale domein, werken we aan een concrete werkagenda voor preventie, gezondheid en zorg. Deze werkagenda is gebaseerd op een gezamenlijk regiobeeld en -visie. De resultaten hiervan komen terug in onze inkoopafspraken.

Slimmer organiseren

Met digitale zorg, innovatieve bekostigingsmodellen en de Green Deal Duurzame Zorg versterken we onze aanpak. Zo stimuleren we in dat zorgaanbieders hun aanbod van digitale zorg verder ontwikkelen. En we dagen hen uit om te experimenteren met de bekostiging van zorg en om hun bedrijfsvoering (verder) te verduurzamen.

Versterken leefkracht

We richten ons op het versterken van de gezondheid en de leefkracht van ieder mens. Door minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en op wat iemand wel kan. Want als Nederland leefkrachtiger is, zorgen we voor meer gezonde levensjaren en verlagen we samen de druk op het zorgsysteem.

Actief leden betrekken

Onze leden betrekken we actief bij de zorgtransformatie. Hun wensen en eisen kunnen helpen bij de veranderingen die nodig zijn, en die nemen we dan ook mee in onze inkoopafspraken. Daarnaast is het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak komt voor de scherpe keuzes die we moeten maken om de zorg toegankelijk te houden.Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.