Visie waardegerichte zorginkoop

Samen verzekeren wij kwalitatief goede en betaalbare zorg ​en versterken wij de leefkracht van ieder mens. Dat is onze missie. Onze visie op waardegerichte zorginkoop sluit hier naadloos op aan.

Wat we bedoelen met waardegerichte zorg

 

We zijn er voor onze klanten

Goede en betaalbare zorg voor iedereen. Dat is ons uitgangspunt. We maken ons sterk voor de juiste zorg op de juiste plek. Nu en in de toekomst. Daarbij staat de gezondheidsvraag en welbevinden van onze verzekerden en inwoners van de Menzisregio’s voorop. We focussen op díe zorg die waarde voor hen toevoegt. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. We noemen dat ‘waardegerichte zorg’.

Onze visie op waardegerichte zorg

Download visie

Lees onze volledige visie op waardegerichte zorg door onderstaande pdf te downloaden.

Visie op waardegerichte zorg

Uitgangspunt

Het visiedocument dient als uitgangspunt bij alle zorg die we inkopen. Zowel voor al onze verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) als alle inwoners in onze zorgkantoorregio’s in Groningen, Twente en Arnhem die afhankelijk zijn van de Wet langdurige zorg (Wlz). De focus ligt hierbij vooral op de zorg geleverd aan onze verzekerden (Zvw). Daar waar mogelijk worden deze uitgangspunten ook meegenomen in de langdurige zorg (Wlz) die geleverd wordt aan inwoners in onze zorgkantoorregio’s.

Om onze zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is verandering nodig; de zorgvraag stijgt, de personele capaciteit daalt en zorgkosten stijgen. De afgelopen jaren hebben we, samen met onze zorgpartners in de Menzisregio’s (Noord, Achterhoek, Twente, Midden en West) op basis van de opgestelde regiobeelden een transitie ingezet om toe te werken naar toekomstbestendige zorg. Hierbij worden mogelijkheden op het gebied van digitalisering steeds meer toegepast.

We werken vanuit onze visie samen met partners om optimaal invulling te geven aan onze maatschappelijke rol. Dit begint met het concreet formuleren van de onderdelen die voor ons nodig zijn om tot waardegerichte zorg te komen:

  • Kwaliteit van zorg
  • Betaalbare zorg
  • Leefkracht
  • Organisatie van zorg

Deze onderdelen visualiseren we als steunpilaren voor ons dak voor waardegerichte zorg. Een stevig fundament vormt de basis. Hieronder ziet u alle bouwblokken van ons ‘huis’. Waardegerichte zorginkoop zien we als de sleutel voor toekomstbestendige zorg.

 


Zeven thema's staan centraal

De vier pijlers worden ondersteund door zeven thema’s waar we in onze Menzisregio’s aan bouwen:

Thema’s

Het fundament

Om zo krachtig mogelijk in te zetten op waardgerichte zorg, hebben we een stevig fundament als Menzis. Onze verzekerden (Zvw) en inwoners (Wlz) in onze regio’s staan centraal, we werken datagedreven, integraal en vanuit een open en constructief gesprek. We monitoren gemaakte afspraken en verwachten dat onze zorgaanbieders zich hieraan houden en elkaar hierop aanspreken.

Menzis wil dat haar verzekerden (Zvw) en inwoners (Wlz) zorg kunnen ontvangen welke te verantwoorden is op kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid, organisatie van zorg en bijdraagt aan onze gezondheid en welbevinden. In ons zorginkoopbeleid hebben we deze steunpilaren geconcretiseerd. Het waarmaken kunnen wij niet alleen. Dit doen we samen. Daarbij is constructieve samenwerking met onze zorgpartners essentieel.

 


App helpt huisartsen in Achterhoek

Met je klacht naar de huisarts, die dan doorverwijst naar het ziekenhuis terwijl dat achteraf niet nodig blijkt. Daar wordt de patiënt niet blij van, en de arts zelf ook niet. De app Prisma helpt huisartsen om minder vaak (tot 30% minder) onnodig door te verwijzen.

Minder doorverwijzen door Prisma > 

Gelijke kansen in Groningen

Kinderen op schaatsen springen

11 Groninger organisaties slaan de handen ineen om kinderen gelijke kansen te geven, gezond op te groeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Meer beweging en betere voeding, maar ook meer aandacht voor natuur, wetenschap en techniek staan centraal.

Gezonde en kansrijke generatie

Kunstalvleesklier in Arnhem

Robin Koops met kunstmatige alvleesklier Inreda AP

Prikken, meten, spuiten, eten. Wie diabetes type 1 heeft, moet constant opletten. De kunstalvleesklier van Robin Koops maakt het meten en spuiten overbodig en geeft de patiënt meer vrijheid. Menzis vergoedt het gebruik van de kunstalvleesklier.

Innovatieve kunstalvleesklier

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.