Zorginkoop

Onze visie op zorg

We zetten ons in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Voor huidige en voor toekomstige generaties. Samen met zorgaanbieders en patiënten willen we waarde toevoegen aan de zorg. Wij noemen dat waardegerichte zorg.

Onze visie op zorginkoop

Algemene inkoopvoorwaarden 2019 downloaden

Samen met klanten

De mens en kwaliteit van leven staan voorop. Bij onze zorginkoop gaan we uit van de behoeften van klanten. We baseren ons op inbreng vanuit klantenbijeenkomsten, inspraak van de ledenraad, online panels en samenwerking met patiënten- en consumentenorganisaties.

Samen met zorgaanbieders

Door goede samenwerking kunnen we de waarde voor patiënten nog meer verhogen. We geven op verschillende manieren invulling aan deze samenwerking. Ook maken we concrete afspraken over kwaliteitsmeting en -verbetering in relatie tot de kosten. 

Kwaliteit van zorg

afbeelding waardegerichte zorg

Waarde voor patiënten centraal

Met waardegerichte zorg richten we ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. We maken met zorgaanbieders de volgende waardegerichte afspraken:

  • Per behandeling
  • Per instelling over meerdere jaren
  • Per populatie in een regio

Extra aandacht voor patiënten

De samenwerking met Arts en Zorg is een goed voorbeeld van hoe de zorg in de eerste lijn verbeterd wordt. Menzis laat de huisarts die zorg inzetten die hij nodig vindt. Hierdoor ontstaat ruimte om bijvoorbeeld meer tijd te nemen in de spreekkamer of zelfhulpinstrumenten aan te reiken. Menzis geeft huisartsen inzicht in hun verwijsgedrag en we delen de besparingen die dat oplevert. De eerste resultaten laten zien dat dit leidt tot betere zorg dichter bij huis, tevredener patiënten en verlaging van zorgkosten.

Verbeteren van zorguitkomsten

Leefkracht

Herstelcirkel in de wijk

In het project ‘Herstelcirkel in de wijk’ werken mensen met diabetes type 2 via voeding, beweging en aandachtige ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening. En het werkt; de eerste resultaten mogen er zijn. De focus ligt op het blijvend veranderen van leefstijl. “Dat kan leiden tot minder of zelfs geen medicatie”, zegt Huub ter Haar, veranderingsdeskundige en projectleider. Herstelcirkel is een samenwerking van Radboud UMC, zorggroep STIELO en Menzis. 

Leefkracht

We willen ons allemaal energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Menzis gelooft dat er via gezonde gedragsverandering nog veel gezondheidswinst te behalen is. Die visie geven we vorm in diverse samenwerkingen met zorgaanbieders, zoals het Radboud UMC.

Preventie vergroot leefkracht 

Digitale zorg

COPD in beeld

Met COPD InBeeld wordt een deel van de zorg naar de thuisomgeving verplaatst, terwijl er een korte lijn met de patiënt blijft behouden. Mensen met COPD meten zelf thuis twee keer per week hun waarden en voeren die in op een app op de iPad. Op afstand controleren verpleegkundigen en de longverpleegkundige van Sensire en de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis de waarden.

Gezondheidswinst

Controles op afstand verminderen periodieke controles in het ziekenhuis, maar voorkomt ook ziekenhuisopnames. Betrokkenen zijn er immers vroegtijdig bij als er iets mis dreigt te gaan. Zo wordt in geval van een dreigende longaanval contact opgenomen met de patiënt om de situatie samen te analyseren en indien nodig actie te ondernemen.

De samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis, Sensire, FocusCura en Menzis is een vervolg op een pilot waarin het aantal ziekenhuisopnames van COPD-patiënten aanzienlijk verminderde.

Innovatie voor betere zorg

Deze nieuwe werkwijze maakt een groot verschil voor COPD-patiënten. Voor hen zijn ziekenhuisbezoeken extra vermoeiend vanwege hun beperkte longinhoud. Bovendien voelen mensen zich door het monitoren op afstand zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger.

Maritha Spekschoor Longverpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis

Persoonsgerichte zorg

Binnen de ggz hebben Lentis en Menzis vergaande afspraken gemaakt om de zorg beschikbaar te houden, de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren, de zorg modern te organiseren en om ruimte te maken voor innovatie en de kosten te beheersen. 

Dit is een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken.

Individuele zorgprogramma's

Minder regels meer wijkverpleging

Met wijkverplegingsorganisaties Livio en Sensire heeft Menzis meerjarenafspraken gemaakt. Menzis biedt ruimte aan nieuwe vormen van zorg en stimuleert tegelijkertijd efficiënte inzet van zorg. Voorheen berekenden we de wijkverpleging per vijf minuten, nu niet meer.  

Dit is een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken.

Minder administratie

Meer voorbeelden bekijken

Betere gezondheidsuitkomsten

Menzis maakt over een langere periode samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders voor heup- en knieartrose. Kwaliteit en kosten worden inzichtelijk gemaakt. We leren en verbeteren waardoor de zorg voor patiënten verbetert.

Dit is een voorbeeld van waardegerichte afspraken van behandelingen.

Het knie- heuptraject

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy