Contracteren

Uw overeenkomst met Menzis aanvragen of verlengen

Contracteren via VECOZO

Menzis contracteert zorgaanbieders via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal biedt u uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken met Menzis; vanaf de aanvraag voor een contract tot en met het digitaal ondertekenen. Door het gebruik van het Zorginkoopportaal van VECOZO streeft Menzis naar meer uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.
Het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt al door diverse zorgverzekeraars gebruikt. Doordat Menzis is aangesloten op VECOZO, biedt het u steeds meer de mogelijkheid om het contracteerproces eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen.
Alle gesloten overeenkomsten zijn eenvoudig in het portaal te vinden, deze worden overzichtelijk weergeven in één scherm. Daarnaast blijven oude contracten van eerdere jaren bewaard, zodat u ze eenvoudig terug kunt vinden. 

 • Heeft u momenteel een contract met Menzis, dan krijgt u automatisch een contract via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden voor een volgend jaar.
 • Heeft u geen contract met Menzis, meldt u zich dan bij Menzis via onze website. Na aanmelding en beoordeling ontvangt u informatie over het aanvragen van een persoonlijk digitaal certificaat. Met dit persoonlijke certificaat kunt u inloggen op de website van VECOZO en krijgt u hiermee toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo-portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar VECOZO

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen overeenkomst en wilt u dit aanvragen bij Menzis? In het zorginkoopbeleid van uw zorgsoort vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een overeenkomst aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Overeenkomst aanvragen

Veelgestelde vragen over contracteren

In de Contracteermodule kunt u de concept overeenkomst inzien voordat u deze accepteert. U kunt contractvoorstel in PDF-formaat bekijken door op de knop Bekijk contract te klikken. Wanneer in de vragenlijst een tabblad ""Concept overeenkomsten"" aanwezig is kunt u in de Uitvraagmodule ook het contractvoorstel in PDF-formaat bekijken.

Na inloggen in de Uitvraagmodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande vragenlijst(en). Elke vragenlijst heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. Een vragenlijst kan één van de volgende statussen hebben:

 • Inzienbaar: Beantwoordingstermijn nog niet actief (gaat open in de toekomst) of niet meer actief (verstreken). In het geval de beantwoordingstermijn verstreken is, is de vragenlijst niet bevestigd.
 • Open & niet bevestigd: Vragenlijst kan beantwoord worden. Een eventuele beantwoording is nog niet bevestigd. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Open & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan nog gewijzigd worden. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Inzienbaar & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan niet gewijzigd worden; tenzij de zorgverzekeraar de vragenlijst weer openstelt. 

Na inloggen in de Contracteermodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande contact(en). Elke overeenkomst heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. De meest voorkomende statussen zijn:

 • Voorstel: Overeenkomst die is voorgesteld aan de zorgaanbieder.
 • Geaccepteerd: Overeenkomst die is geaccepteerd door de zorgaanbieder. 
 • Geweigerd: Overeenkomst die is geweigerd door de zorgaanbieder. 
 • Vervallen: Een voorgestelde overeenkomst krijgt de status ‘Vervallen’ als deze is ingetrokken door de zorgverzekeraar. 
 • Verouderd: Een overeenkomst krijgt de status 'Verouderd' indien er een nieuwe versie van de overeenkomst is. 

Tijdens het invullen of wijzigen van de vragenlijst is het op elk moment mogelijk

 • om de vragenlijst en/of applicatie te verlaten. Alle, tot de huidige pagina, ingevulde antwoorden zijn automatisch opgeslagen en zullen worden bewaard voor een volgende keer inloggen.
 • om naar de vorige pagina terug te gaan. Doorgaan naar de volgende pagina is enkel mogelijk wanneer alle vragen op de pagina correct en volledig zijn ingevuld. 

Home is een vaste button waarbij u door hierop te klikken altijd terugkeert naar het startscherm van de Uitvraagmodule. Eventueel gegeven antwoorden op de desbetreffende pagina worden op dat moment niet opgeslagen.

Wanneer u de overeenkomst (digitaal) heeft ondertekend, is declareren mogelijk vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en nadat wij de overeenkomst vanuit VECOZO in ons systeem hebben verwerkt. Voor de verwerking in ons systeem houden wij 2 werkdagen aan vanaf acceptatie in VECOZO.

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u in het AGB-register van Vektis.

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een overeenkomst af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.