Contracteren

Uw overeenkomst met Menzis aanvragen of verlengen

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2021 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Contact opnemen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Bent u verzekerd bij Menzis en heeft u een vraag over een declaratie? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Stel u vraag online: https://www.menzis.nl/klantenservice of neem telefonisch contact met ons op, via het telefoonnummer 088 222 40 40.

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Veelgestelde vragen over contracteren

In de Contracteermodule kunt u de concept overeenkomst inzien voordat u deze accepteert. U kunt contractvoorstel in PDF-formaat bekijken door op de knop Bekijk contract te klikken. Wanneer in de vragenlijst een tabblad ""Concept overeenkomsten"" aanwezig is kunt u in de Uitvraagmodule ook het contractvoorstel in PDF-formaat bekijken.

Na inloggen in de Uitvraagmodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande vragenlijst(en). Elke vragenlijst heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. Een vragenlijst kan één van de volgende statussen hebben:

 • Inzienbaar: Beantwoordingstermijn nog niet actief (gaat open in de toekomst) of niet meer actief (verstreken). In het geval de beantwoordingstermijn verstreken is, is de vragenlijst niet bevestigd.
 • Open & niet bevestigd: Vragenlijst kan beantwoord worden. Een eventuele beantwoording is nog niet bevestigd. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Open & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan nog gewijzigd worden. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Inzienbaar & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan niet gewijzigd worden; tenzij de zorgverzekeraar de vragenlijst weer openstelt. 

Na inloggen in de Contracteermodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande contact(en). Elk contract heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. De meest voorkomende statussen zijn:

 • Voorstel: Overeenkomst die is voorgesteld aan de zorgaanbieder.
 • Geaccepteerd: Overeenkomst die is geaccepteerd door de zorgaanbieder. 
 • Geweigerd: Overeenkomst die is geweigerd door de zorgaanbieder. 
 • Vervallen: Een voorgestelde overeenkomst krijgt de status ‘Vervallen’ als deze is ingetrokken door de zorgverzekeraar. 
 • Verouderd: Een overeenkomst krijgt de status 'Verouderd' indien er een nieuwe versie van de overeenkomst is. 

Tijdens het invullen of wijzigen van de vragenlijst is het op elk moment mogelijk

 • om de vragenlijst en/of applicatie te verlaten. Alle, tot de huidige pagina, ingevulde antwoorden zijn automatisch opgeslagen en zullen worden bewaard voor een volgende keer inloggen.
 • om naar de vorige pagina terug te gaan. Doorgaan naar de volgende pagina is enkel mogelijk wanneer alle vragen op de pagina correct en volledig zijn ingevuld. 

Home is een vaste button waarbij u door hierop te klikken altijd terugkeert naar het startscherm van de Uitvraagmodule. Eventueel gegeven antwoorden op de desbetreffende pagina worden op dat moment niet opgeslagen.

Wanneer u de overeenkomst (digitaal) heeft ondertekend, is declareren mogelijk vanaf de ingangsdatum van het contract en nadat wij de overeenkomst vanuit VECOZO in ons systeem hebben verwerkt. Voor de verwerking in ons systeem houden wij 2 werkdagen aan vanaf acceptatie in VECOZO.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.