Contracteren

Uw overeenkomst met Menzis aanvragen of verlengen

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Contact opnemen

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Naar de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over contracteren

In de Contracteermodule kunt u de concept overeenkomst inzien voordat u deze accepteert. U kunt contractvoorstel in PDF-formaat bekijken door op de knop Bekijk contract te klikken. Wanneer in de vragenlijst een tabblad ""Concept overeenkomsten"" aanwezig is kunt u in de Uitvraagmodule ook het contractvoorstel in PDF-formaat bekijken.

Na inloggen in de Uitvraagmodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande vragenlijst(en). Elke vragenlijst heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. Een vragenlijst kan één van de volgende statussen hebben:

 • Inzienbaar: Beantwoordingstermijn nog niet actief (gaat open in de toekomst) of niet meer actief (verstreken). In het geval de beantwoordingstermijn verstreken is, is de vragenlijst niet bevestigd.
 • Open & niet bevestigd: Vragenlijst kan beantwoord worden. Een eventuele beantwoording is nog niet bevestigd. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Open & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan nog gewijzigd worden. De beantwoordingstermijn is nog niet verstreken.
 • Inzienbaar & bevestigd: Vragenlijst beantwoord en bevestigd. De beantwoording kan niet gewijzigd worden; tenzij de zorgverzekeraar de vragenlijst weer openstelt. 

Na inloggen in de Contracteermodule krijgt u een overzicht van de voor u klaarstaande contact(en). Elk contract heeft een status. Hierdoor kunt u zelf de stand van zaken inzien en beheren. De meest voorkomende statussen zijn:

 • Voorstel: Overeenkomst die is voorgesteld aan de zorgaanbieder.
 • Geaccepteerd: Overeenkomst die is geaccepteerd door de zorgaanbieder. 
 • Geweigerd: Overeenkomst die is geweigerd door de zorgaanbieder. 
 • Vervallen: Een voorgestelde overeenkomst krijgt de status ‘Vervallen’ als deze is ingetrokken door de zorgverzekeraar. 
 • Verouderd: Een overeenkomst krijgt de status 'Verouderd' indien er een nieuwe versie van de overeenkomst is. 

Tijdens het invullen of wijzigen van de vragenlijst is het op elk moment mogelijk

 • om de vragenlijst en/of applicatie te verlaten. Alle, tot de huidige pagina, ingevulde antwoorden zijn automatisch opgeslagen en zullen worden bewaard voor een volgende keer inloggen.
 • om naar de vorige pagina terug te gaan. Doorgaan naar de volgende pagina is enkel mogelijk wanneer alle vragen op de pagina correct en volledig zijn ingevuld. 
Home is een vaste button waarbij u door hierop te klikken altijd terugkeert naar het startscherm van de Uitvraagmodule. Eventueel gegeven antwoorden op de desbetreffende pagina worden op dat moment niet opgeslagen.

De afdeling Support van VECOZO is telefonisch bereikbaar op: 

maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur
telefoonnummer: 013 – 46 25 641
Alle contactgegevens VECOZO

Op de website van VECOZO kunt u per module een handleiding inzien. Wij adviseren u de betreffende handleiding te openen wanneer u voor de eerste maal gebruik maakt van het VECOZO Zorginkoopportaal.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy