Disclaimer

Disclaimer van de website Menzis

Deze website (hierna: de Website) wordt beheerd door Menzis Zorgverzekeraar N.V. (hierna te noemen: Beheerder). De Beheerder is één van de rechtspersonen behorende tot de Menzis Groep. Aan het hoofd van de Menzis Groep staat de Coöperatie Menzis U.A. (KvK-nummer: 02065142), gevestigd aan de Lawickse Allee 130 (6709 DZ) in Wageningen.

Risicodrager van de Basisverzekeringen van Menzis

Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. 

Adres
Lawickse Allee 130
  6709 DZ Wageningen

Handelsnaam
Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Kamer van Koophandel
KvK-nummer 50544810

Aard van de dienstverlening
aanbieden schadeverzekeringen

AFM registratienummer
12020806

Aansprakelijkheid

De Beheerder probeert de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. De Beheerder en de Menzis Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Menzis Groep. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan tegenover de Beheerder en de Menzis Groep.
De Beheerder streeft naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. De Beheerder en de Menzis Groep zijn niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Beheerder of de Menzis Groep.

Auteursrechten

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website.

Wijzigingen

De Beheerder heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.
Laatst gewijzigd: januari 2022

Risicodrager van de aanvullende en tandverzekeringen van Menzis

Statutaire naam
 Menzis N.V. Adres:

Adres
 Lawickse Allee 130
6709 DZ Wageningen

Handelsnaam
 Menzis N.V.

Kamer van Koophandel
 KvK-nummer 50544101

Aard van de dienstverlening
 aanbieden schadeverzekeringen

AFM registratienummer
 12020807