Veelgestelde vragen

Incontinentiemateriaal 2018-2019

Menzis koopt scherp in. Onze verzekerden mogen dat van een verzekeraar verwachten. Tegelijk proberen we de kwaliteit van dienstverlening op peil te houden. Dat is belangrijk voor de gebruikers van zorg.
Menzis kiest ervoor 12 leveranciers aan te wijzen die deze zorg leveren als het om absorberend en afvoerend incontinentiemateriaal gaat. Het gaat dan om landelijk werkende zorgaanbieders, die de artikelen bij de verzekerde thuis bezorgen.

Menzis stelt meerdere eisen aan de leveranciers op gebied van kwaliteit en dienstverlening. In 2017 hebben we ruim 2000 partijen gecontracteerd. Velen hebben niet de beschikking over een incontinentieverpleegkundige. Toch is het belangrijk dat er overleg mogelijk is met een opgeleide verpleegkundige. Als er minder leveranciers zijn, kan Menzis ook gemakkelijker met deze partijen overleggen en zien of de afspraken die we gemaakt hebben worden nagekomen. Menzis heeft gekozen voor een selectief inkoopbeleid om efficiënter te kunnen werken en om de kosten beheersbaar te houden. Apothekers worden niet uitgesloten. Veel apothekers gaan fungeren als onderaannemer van de gecontracteerde partijen.

De verzekerden van Menzis die in 2017 gebruik maken van een zorgaanbieder die in 2018 geen overeenkomst meer heeft voor het leveren van incontinentiemateriaal, ontvangen een brief van Menzis waarin wordt uitgelegd dat de verzekerde kan kiezen voor een nieuwe zorgaanbieder. Blijft de verzekerde gebruik maken van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de vergoeding, het aanvragen van voorafgaande toestemming en het indienen van de declaraties.

Ja, de gecontracteerde partijen hebben aangegeven dat aanmelden als onderaannemer nog mogelijk is. Hiervoor gelden mogelijk wel voorwaarden. U kunt hierover in overleg treden met deze partijen. Menzis speelt hierin geen actieve rol.

Ja, deze mogelijkheid is er. U kunt declaratieafspraken met Menzis maken. U kunt uw interesse hierin kenbaar maken via het contactformulier.

De te contracteren zorgaanbieders moeten zijn erkend door SEMH en werken volgens het meest actuele erkenningsschema DISW. De begeleiding rondom de intake en de evaluatie van geleverd (proef) materiaal wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een BIG-geregistreerd continentieverpleegkundige. Daarnaast worden eisen gesteld met betrekking tot de levering van het materiaal en de bereikbaarheid van de zorgaanbieder. Tevens moeten de te leveren materialen voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria, waaronder ISO en DIN. Ook de landelijke ontwikkelingen die voortkomen uit de werkgroepen van VWS zijn opgenomen in de overeenkomst.

Apotheken kunnen zich nog altijd melden als onderaannemer bij een koepel of keten. Op een bepaald moment hebben wij de verzendlijst moeten vaststellen om verzekerden tijdig te informeren over de wijzigingen. Het kan zijn dat uw aanmelden en het verzenden van de brief elkaar gekruist hebben. Dat is helaas niet te voorkomen. U kunt aan uw patiënt uitleggen dat u de incontinentiezorg wel als onderaannemer zal blijven verlenen. Mochten patiënten dit willen verifiëren bij Menzis, dan kunnen zij altijd contact opnemen met Menzis Zorgadvies, via telefoonnummer 088 - 222 42 42.

Uiteindelijk kiest de verzekerde zelf een zorgaanbieder. De keuze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zal voor de verzekerde financiële gevolgen hebben. Afhankelijk van het soort polis dat de verzekerde heeft, zal een deel van de kosten niet vergoed worden.

We begrijpen dat de keuze voor selectieve inkoop niet alleen maar positief is. Toch heeft Menzis hier goede ervaringen mee. Tevens richt Menzis dit inkooptraject zorgvuldig in. U kunt uw klacht kenbaar maken via het contactformulier op de website.
U kunt uw vraag schriftelijk indienen via het contactformulier.
Indien u een specifieke vraag heeft over het beleid, kunt u deze stellen via het contactformulier.
Ja, indien u hiervoor gebruik maakt van het contactformulier.

Uiteindelijk kiest de verzekerde zelf een zorgaanbieder. De keuze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zal voor de verzekerde financiële gevolgen hebben. Afhankelijk van het soort polis dat de verzekerde heeft zal een deel van de kosten niet vergoed worden. Menzis is op dit moment bezig met het inrichten van de werkwijze voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor deze hulpmiddelen.


Is uw vraag nog niet beantwoord?


Stel uw vraag via het online contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.