Inkoopbeleid Ergotherapie

Veelgestelde vragen

Menzis heeft vanaf 2018 als inkoopeis opgenomen dat er verplicht gebruik wordt gemaakt van Elektronische Verslaglegging Ergotherapie (EEV)

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere ergotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.

Een nieuw afgesloten contract gaat altijd de 1e van het opvolgende kwartaal in (ingangsdata 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Voor de starters overeenkomst 2019 geldt dan ook dat indien de ondertekende overeenkomst voor 1 januari 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, de overeenkomst in werking treedt op 1 januari 2019. Indien de ondertekende overeenkomst op of na 1 januari 2019 en voor 1 april 2019 door de zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 april 2019.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. In 2017 heeft Menzis hier al een voorschot op genomen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar deze link.

Als het behandelgemiddelde van de praktijk meer afwijkt dan 20% van de landelijke benchmark dan zal er nader gekeken worden naar het declaratiepatroon van de praktijk. Indien er dan nog vragen zijn, dan zal er contact worden opgenomen met de praktijk ter afstemming.

Het gemiddelde van een therapeut wordt berekend door het aantal zittingen te delen door het aantal unieke verzekerden die deze therapeut heeft behandeld. Het gemiddelde van de praktijk wordt berekend door het totaal aantal behandelingen te delen door het totaal aantal unieke verzekerden binnen de praktijk.

De spiegelinformatie geeft u een benchmark van uw praktijk t.o.v. landelijk bij een volledige casemix aan diagnoses. Hieraan kunt u zich spiegelen. In de toekomstige doorontwikkeling van de spiegelinformatie zal deze meer indicatief worden voor uw praktijk.

Kwaliteitsstandaarden Ergotherapie bestaan (nog) niet. het gegeven gemiddelde is dan ook een indicatie. Het gegeven gemiddelde is een gemiddelde bij de volledige casemix aan diagnoses. Afhankelijk van het type praktijk dat u heeft zal dit variëren.

Het praktijkgemiddelde is het totale volume aan zittingen voor alle labels waar de spiegelinformatie betrekking op heeft gedeeld door het aantal unieke verzekerden binnen de praktijk die de betrokken zorg hebben ondergaan.

Het merkgemiddelde is het totale volume aan zittingen voor alle labels waar de spiegelinformatie betrekking op heeft gedeeld door het aantal unieke verzekerden die de betrokken zorg hebben ondergaan.

Het aantal zittingen gedeclareerd in deze periode gedeeld door het aantal unieke verzekerden in deze periode.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Voor de inrichtings- en toegankelijkheidseisen verwijzen we u naar uw beroepsvereniging. Vanuit Menzis dient elk praktijkadres goede toegankelijkheid te bieden. De hoofdlocatie dient minimaal 5 dagdelen per week geopend te zijn. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 4 uur. Menzis vindt het onder andere belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dat onze verzekerden de keuze hebben om op meerdere dagen en tijdstippen bij een ergotherapeut bij hun in de buurt terecht te kunnen. De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) en patiënteninformatie is te vinden.

Wanneer u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend kunt u na één werkdag de declaraties indienen.

Voor het uitvoeren van het volledige behandeltraject op school of kinderdagverblijf is voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar noodzakelijk. Zie het beleid ten aanzien van '1e lijns paramedische behandelingen op school of kinderdagverblijf' op onze website.

Voor een ergotherapeut (werkzaam in uw praktijk) geldt dat de ergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) als kwaliteitsgeregistreerd dient te staan. Indien dit niet het geval is komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis.

Ja, u mag bij de verzekerde eigen tarieven hanteren. Let u hierbij op dat de tarieven duidelijk zichtbaar zijn voor de verzekerde en de verzekerde hierover vóór de behandeling over geïnformeerd wordt.

Ja, alleen als de behandeling gericht is op een andere indicatie dan de Wlz (voorheen AWBZ) indicatie.

Doen de handelingsproblemen zich op school of kinderdagverblijf voor? Dan is het toegestaan om als onderdeel van het behandelplan de behandelingen op school of kinderdagverblijf te laten plaatsvinden. Dit mag maximaal 25% van de behandelreeks zijn. Uit het dossier moet blijken dat het incidenteel behandelen op school noodzakelijk is.

Deze zijn te vinden in bijlage 3 van de overeenkomst Ergotherapie.

Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.