Onze visie op preventie

Zelf regie voeren

 

Een gezonde leefstijl versterkt de mentale veerkracht, de vitaliteit en het gevoel zélf regie te voeren over het leven. Voor het bevorderen van leefkracht en het keren van gezondheidsrisico’s is een gezonde leefstijl essentieel.

Mensen met een gezonde leefstijl zijn minder vatbaar voor infectieziekten. Ze hebben ook minder kans op een ernstig verloop van een infectie en het herstel na een operatie is gunstiger. Verder is er een duidelijk verband tussen leefstijl en chronische ziekten zoals diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder kans om deze ziekten te ontwikkelen.

Video visie op preventie

In deze video lichten Thomas Verheij (Formupgrade Beweegcentrum), Mirjam van ‘t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Miriam Vollenbroek (Vitaal Twente) onze visie op preventie toe.

Meer aandacht voor leefstijl


Wij zijn van mening dat een gezonde leefstijl nog onvoldoende aandacht krijgt. Een gezonde leefstijl heeft een enorme potentie om leefkracht en fysieke gezondheid te versterken en is relatief goedkoop. Daarom willen we graag dat mensen snel en gemakkelijk steun krijgen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en vol te houden. Helaas zien we nu dat veel mensen pas hulp vragen en krijgen als ze al een ziekte hebben ontwikkeld. De hulp richt zich dan vaak voornamelijk op de bestrijding van symptomen, en veel minder op de oorzaak: de leefstijl.

Wij willen een gemakkelijk bereikbaar, samenhangend aanbod van leefstijlinterventies creëren en aanbieden.

Onze visie op leefstijl


Wij willen meerwaarde bieden voor alle inwoners in onze regio’s. We willen heldere en toegankelijke interventies aanbieden, passend bij de regio en doelgroep. Zo hebben sommige mensen voldoende aan de ondersteuning van een digitaal platform zoals SamenGezond. Mensen die risico lopen hebben vaak een complexere zorgvraag. Zij kunnen baat hebben bij een intensievere interventie. Daarbij is menselijke interactie zinvol, al dan niet in combinatie met een digitaal platform.

Het aanbieden en creëren van gepersonaliseerd aanbod kan Menzis niet alleen. Hiervoor willen we samenwerken met onder andere de wetenschap, beleidsmakers, overheid en zorgprofessionals. 

Aanpak

We willen dat onze verzekerden zich gezonder voelen, en pakken in onze regio’s hier een voortrekkersrol in het veld. We kiezen voor een preventieve aanpak met veel aandacht voor leefstijl en extra aandacht voor vijf veelvoorkomende chronische ziektes:

  • Diabetes mellitus type II
  • COPD
  • Depressie
  • Hart- en vaatziekten
  • Obesitas/overgewicht

We willen bewerkstelligen dat er de komende drie jaar geen toename optreedt van het aantal inwoners in onze regio’s met de diagnose van één of meerdere van deze chronische ziekten. Dit is een behoorlijke ambitie, zeker gezien de landelijk stijgende trend van het aantal chronisch zieken.

Maar wij denken dat het samen kan!

Podcast leefkrachtdialoog

Luister episode 2 van de Menzis LeefkrachtDialogen 'Effectiviteit van preventiebeleid'. Met bijdragen van met Thomas Plochg (NPHF), Paul van der Velpen (GGD), Bram Wouterse (ESHPM) en Jochen Mierau (RUG). Log eerst in op Spotify om de podcast te beluisteren.

Podcast op Spotify

Podcast op Soundcloud

Wat doen wij?

De transformatie van ziekte naar gezondheid in het zorgstelsel zorgt voor een andere manier van werken en samenwerken. We zien onze traditionele rol verschuiven van zorgverzekeraar naar gezondheidspartner. Daarnaast hebben we een landelijke ambitie met regionale impact. Dit vertaalt zich in vier kwadranten.

We vinden het belangrijk dat preventie een plek krijgt in onze verzekeringsproducten. Ons gezondheidsplatform SamenGezond is gratis voor iedereen die aan hun leefstijl wil werken. Richting de zakelijke markt bieden we proposities waarin een gezonde leefstijl centraal staat.

Gezondheid wordt een steeds centraler onderdeel van ons inkoopbeleid. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de beweging van de programmatische ketenzorg naar persoonsgerichte zorg, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft over het zorgproces en de leefstijlverandering. Ook financieren en stimuleren we innovatieve leefstijlinterventies voor mensen met gezondheidsrisico’s of chronische ziekten, zoals Changing Health en Keer Diabetes 2 Om.

In regio’s waar veel Menzis verzekerden wonen gaan we sterker samenwerken. Om in onze regio’s meer waarde in gezondheid en welzijn te realiseren, gaan we het sociale domein, het zorgdomein en preventie nog verder met elkaar verbinden.

We nemen actief deel aan landelijke tafels en bijeenkomsten. Zo kunnen we ook op landelijk niveau meedenken over de transformatie van een zorgstelsel naar een gezondheidsstelsel. We willen graag inspireren en aanjagen om leefstijl structureel plek te geven in de gezondheidszorg.

We hebben u nodig

We zijn al begonnen, doet u mee?! We gaan graag in gesprek met nieuwe en bestaande partners die ruimte geven aan gezondheid. Gezondheid vergroten in het zorgstelsel vraagt om een andere manier van denken en motivatie, maar vooral om samenwerking. We realiseren dat de aanpak per zorgsoort verschillend zal zijn en werken graag samen aan een plan van aanpak. Want alleen samen kunnen we de doelen bereiken.

Preventie in de praktijk

Menzis maakt werk van de GLI

Het afgelopen half jaar heeft Menzis ruim 3.000 leden geholpen om hun gezondheid structureel te verbeteren. Mensen met een BMI tussen de 25 en 30 en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en iedereen met een BMI van boven de 30 hebben daarvoor gebruikgemaakt van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waardeert de voortrekkersrol die Menzis pakt op dit gebied. lees meer
 

Ziekenhuispatiënten in Groningen en Amsterdam krijgen hulp bij gezondere leefstijl

Van leefstijl veranderen is moeilijk, maar wel essentieel om verergering of herhaling van ziekte te voorkomen. Daarom zijn UMC Groningen en Amsterdam UMC gestart met LOFIT. Dit leefstijlloket helpt ziekenhuispatiënten met een leefstijlgerelateerde ziekte bij een gezondere leefstijl. Want dat is beter voor behandeling en herstel. lees meer
 

Een gezonder Den Haag dankzij meer aandacht voor preventie

Betere samenwerking rondom preventie moet leiden tot gezondere inwoners in Den Haag. Vooral voor kwetsbare inwoners is nog veel gezondheidswinst te boeken. De komende 3 jaar gaat de Preventiecoalitie aan de slag met preventie. lees meer
 

Op weg naar gezondere leefstijl in Enschede: met GLI

De eerste stap naar een gezonder leven is soms lastig om te zetten. Daarom hebben de gemeente Enschede, ‘sportaanspreekpunt’ Sportaal en Menzis de handen ineengeslagen. Om mensen kosteloos te helpen fit te worden en te blijven. Ruim 50 inwoners hebben zich inmiddels aangemeld. lees meer
 

Achterhoek maakt nieuwe stap in Kavelmodel, voor focus op gezondheid

Focussen op gezondheid kan helpen onze zorg toegankelijk te houden. Daarvoor is het ‘Kavelmodel’ bedacht. Hierin kunnen inwoners gezondere keuzes maken en zorgprofessionals mensen weer centraal stellen. In de Achterhoek gaat dit model nu een versnellingsfase in. lees meer
 

Gecombineerde leefstijlinterventie; wat werkt wel en wat niet?

In 2019 is de eerste stap gezet om preventie een plek te geven in de basisverzekering: met de vergoeding van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze hulp bij een gezonde leefstijl laat nu al een positieve invloed zien op de volksgezondheid. Toch lopen zorgaanbieders en zorgverzekeraars tegen belemmeringen aan. Wat werkt wel en wat werkt niet bij de GLI? lees meer
 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.