Pilot ‘overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren’

Regio Noord

Menzis is in samenwerking met een aantal thuiszorgorganisaties een pilot ‘overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren’ gestart. De afspraak is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Huisartsenkring/GHC, DDG, Menzis en thuiszorgorganisaties: TSN, Icare, Zorggroep Meander, Zinn, Zonnehuisgroep Noord, UMC thuis.

26 oktober 2017

De overbruggingszorg wijkverpleging kan worden ingezet, indien bij een hulpvraag de medische problematiek dusdanig van aard is dat de huisarts dit niet in de ANW kan oplossen en er geen indicatie is voor opname of SEH. De huisarts/DDG kan voor dit type zorgproblemen buiten kantooruren vanaf per 1 oktober 2017 contact opnemen met de TSN centrale.

Vanuit de TSN centrale zal een wijkverpleegkundige van TSN of van één van de aangesloten thuiszorgorganisaties (afhankelijk van de woonplaats van de patiënt) worden ingeschakeld voor de beoordeling van het zorgprobleem. De gezamenlijke thuiszorgorganisaties kunnen overbruggingszorg tot de volgende ochtend of zorg gedurende één of twee etmalen inzetten als de zorg tijdelijk wordt geacht (bijvoorbeeld in geval van een urineweginfectie bij een alleenstaande oudere met verwardheid en valneiging).

In overleg met een huisarts van de DDG kan, indien het zorgprobleem niet in de thuissituatie opgelost kan worden, als uiterste oplossing ook een ELV plaats geregeld worden in de ANW, maar bij voorkeur wordt dit doorgeschoven naar de huisartsenzorg overdag.

Met het inzetten van overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt de zorg verder geoptimaliseerd èn worden onnodige verwijzingen naar de SEH, of onnodige ambulanceritten tijdens de ANW-uren voorkomen.

De pilot wordt eind 2017 geëvalueerd.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy