Focus op de regio

Samen met zorgaanbieders in de regio 

We staan in Nederland voor de opgave om de zorg echt anders in te richten. Samen met zorgaanbieders in onze kernwerkgebieden zetten we ons in voor een herinrichting van het zorglandschap. Om de verbinding en samenwerking in het zorgveld goed tot stand te brengen werkt Menzis volgens een meer integrale en regionale benadering om het toekomstig zorglandschap verder vorm te geven. Door recht te doen aan de regionale verschillen houden we kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar voor onze klanten. We moeten meer grip krijgen op de kosten en de kwaliteit van prestaties die zorgaanbieders aan onze klanten leveren.

Substitutie van zorg

Sinds 2013 hebben we al ingezet op substitutie van zorg. De gedachte hierbij is: wat in de eerste lijn kan, moet daar gebeuren. Substitutie van zorg betekent een herstructurering van het zorgaanbod met een stevige basis van preventie, zelfmanagement en e-health; een brede, wijkgerichte, goed georganiseerde basis van geïntegreerde eerstelijnszorg en een aanbod van specialistische zorg waar nodig (MSZ, GGZ, langdurige zorg). Bij Menzis zijn we van mening dat dit op regionaal niveau moet plaatsvinden. Immers, in de regio Den Haag speelt een heel andere problematiek dan in Noordoost-Groningen. Per regio gaan we dit samen met zorgaanbieders invullen, waarbij spreiding en concentratie plaatsvindt.

Herinrichting zorglandschap

In Nederland komen steeds meer ouderen en mensen met een chronische ziekte. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, en hun zorgvraag is verweven met vragen op het gebied van welzijn, wonen en participatie. De zorgbehoefte verandert doordat er andere maatschappelijke opvattingen leven over ziekte en gezondheid. Veel mensen gaan naar het ziekenhuis voor zorg die eigenlijk ook wel door de eerste lijn (o.a. huisarts) geleverd kan worden.

Daarnaast speelt een rol welke positie de ziekenhuizen in de regio vervullen of kunnen innemen. Vanuit de toenemende zorgvraag als ook de eisen aan de kwaliteit van zorg is het noodzakelijk dat ziekenhuizen in de regio met elkaar samenwerken en de zorgvraag gezamenlijk oplossen. Partijen in de zorg zijn het erover eens dat de zorg dichterbij en rondom de pati├źnt georganiseerd moet worden. Zoals weergegeven in de piramide.

Focus op de regio

Regiokaart
De herinrichting van de zorg moet op regionaal niveau plaatsvinden, omdat elke regio een eigen situatie kent. Vandaar dat Menzis in de regio vormgeeft aan de benodigde veranderingen.

Naar uw regio

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy