Gegevens in het AGB register

Actuele gegevens

Vektis beheert het Algemeen GegevensBeheer (AGB) register. In het AGB-register staan actuele gegevens van zorgpartijen (ondernemingen, vestigingen en zorgverleners) en biedt daarmee inzicht in de kenmerken van alle declarerende ondernemingen in de zorg en individuele zorgverleners.

Alle zorgverzekeraars maken gebruik van dit register en vragen de informatie dus niet meer afzonderlijk bij u op. Sinds 2013 beschikt Vektis over een nieuw AGB-register (AGBM) waarin meer informatie vastgelegd kan worden, voorzien van een eenduidige structuur die aansluit op de gegevens in het Nederlands Handelsregister


AGB register en gidsfunctie

Het AGB-register wordt in diverse zorgprocessen als identificatiebron gebruikt, dient ter ondersteuning van het elektronisch uitwisselen van informatie en bij het zorginkoopproces, maar  is ook een belangrijke bron voor het zogenaamde gidsen: informatieverstrekking aan verzekerden zoals openingstijden, (web)adressen, bereikbaarheid e.d., bij Menzis in te zien op de Zorgvinder. 

Het is van belang dat de zorgaanbieders alle voor de gidsfunctie benodigde informatie goed vastleggen bij Vektis zoals:

  • NAW gegevens
  • Contactgegevens
  • Onderlinge relaties en samenwerkingsverbanden
  • Vestigingen

Controleer uw gegevens

Menzis heeft tot nu toe veel handmatige toevoegingen gedaan om het gidsen goed te laten verlopen. Door de overgang op AGBM komen deze handmatige toevoegingen te vervallen en moeten de zorgaanbieders er zelf voor zorgen dat alle gegevens bij Vektis zijn vastgelegd.

Grootste knelpunt blijkt de ontbrekende vestigingen bij hulpmiddelenleveranciers en instellingen te zijn, omdat deze in Vektis AGB (oud) niet geregistreerd konden worden. Tot nu toe is dit door handmatige aanpassingen opgelost, maar dat is nu dus niet meer mogelijk!   

Let op: bestaande adressen wijzigen of nieuwe vestigingen toevoegen is echter niet mogelijk via het SSP (Self Service Portal) van VECOZO. Het toevoegen van een vestiging gaat via een aanvraagformulier van Vektis.


Uw handelingen op een rij!

Een aantal beschikbare gegevens van uw AGB-registratie vindt u in VECOZO. Het controleren en aanvullen regelt u als volgt:

  1. De VECOZO-contactpersoon logt in met zijn of haar persoonlijke certificaat op www.vecozo.nl. Deze contactpersoon kan de eigen zorgverlenergegevens, ondernemingsgegevens en vestigingsgegevens inzien. Overige gebruikers die beschikken over een eigen zorgverlener AGB-code kunnen enkel hun eigen zorgverlener AGB-gegevens inzien.
  2. Klik na het inloggen rechtsboven op de AGB-code van uw praktijk.
  3. Controleer of alle AGB-gegevens nog juist zijn en check dus met name de vestigingen die bij uw instelling, onderneming of praktijk horen.
  4. Op ondernemings- en vestigingsniveau kunnen de meeste gegevens alleen worden ingezien; slechts enkele communicatiegegevens kunnen worden gewijzigd. Naam- en adresgegevens dienen  via Vektis zelf gewijzigd te worden: www.agbcode.nl.


Meer informatie

Wilt u meer weten over het AGB register of over het aanpassen van gegevens? Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie:

AGB register: www.agbcode.nl

VECOZO: www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy