Transformatieplannen

Impactvolle bijdrage

Coöperatie Menzis zet de komende jaren zorgtransformatie centraal. De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om als zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met transformatieplannen gaat daarbij helpen. Deze transformatieplannen moeten in ieder geval een impactvolle bijdrage leveren om duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Het gaat hierbij om het verschuiven, vervangen en voorkomen van zorg waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele keten inclusief het sociaal domein. De plannen leveren een substantiële bijdrage om met gelijkblijvende mensen en binnen de financiële kaders te voldoen aan een groeiende zorgvraag.

Transformatieplannen kunnen vorm krijgen in de individuele contractering, wat de basis van ons zorgstelsel blijft. Bij impactvolle transformaties is de verandering dusdanig impactvol dat zowel vanuit het veld van meerdere aanbieders als vanuit alle zorgverzekeraars dezelfde beweging ingezet moet worden.

Idealiter komt het ontwikkelen van een transformatieplan tot stand in de regio op basis van de regioplannen en regiowerkagenda. Menzis zal in haar regio’s in samenwerking met de gemeenten het initiatief nemen om de partijen in de regio samen te brengen, te informeren en afspraken te maken. Hiervoor worden al bekende regiotafels of nog in te stellen regiotafels gebruikt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en op Transformatieplannen en contractering.

Voor regionale samenwerkingsverbanden is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar. VWS heeft deze op een rijtje gezet in een menukaart Regionale Samenwerking.


Beoordelingsproces

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de IZA-partijen over waaraan een plan moet voldoen en op basis van welke criteria dit zal worden beoordeeld. Dit is te vinden in het Beoordelingskader Impactvolle transformaties (pdf) dat leidend is in de beoordeling.
Het beoordelingsproces bestaat uit 4 stappen:

  1. Snelle toets
  2. Samen uitwerken van het transformatieplan
  3. Beoordeling transformatieplan
  4. Implementatie inclusief monitoring.

Plannen worden beoordeeld door de twee grootste zorgverzekeraars in de regio.

Let op: we beoordelen alleen díe plannen, waar alle partijen volwaardig bij zijn betrokken, die worden geraakt door de transformatie.


Indienen van plan

Wilt u een plan indienen? Neem dan eerst contact op met uw contactpersoon in de regio.

Daarna kunt u dit indienformat invullen voor een snelle toets om te beoordelen of uw plan een impactvolle transformatie is. Na een positieve beoordeling en verdere uitwerking van uw transformatieplan kunt u dit indienformat invullen. Het volledig ingevulde formulier kunt u per mail opsturen. Zou in het onderwerp van de mail uw regio kunnen vermelden?

Vanaf 01-02-2023 kunt u de transformatieplannen indienen. Bij Menzis kunt u de plannen indienen voor de zorgkantoorregio’s Groningen, Twente, Arnhem (Achterhoek, Arnhem, Gelderse Vallei) en Rivierenland.

Heeft het transformatieplan betrekking op een andere zorgkantoorregio? Kijk dan op de website van de coördinerende zorgverzekeraar hoe u dit kunt indienen.
Is het transformatieplan regio-overstijgend, dien het dan in bij Zorgverzekeraars Nederland. 

Dien uw voorstel in

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.