Visie op integrale diagnostiek en anti-stollingszorg

De juiste zorg op de juiste plek met de juiste aanbieders en onder de juiste voorwaarden

Eerstelijnsdiagnostiek betreft tal van diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijnszorgverleners; vooral voor huisartsen en verloskundigen. Het scala van diagnostische onderzoeken is breed:

  • Klinisch chemisch onderzoek
  • Microbiologisch onderzoek
  • Functieonderzoek
  • Beeldvormend onderzoek
  • Antistollingszorg 

Laboratoria bieden een breed palet aan ondersteunende diensten voor huisartsen en zorggroepen, maar ook voor verloskundigen en patiënten. Een bekende dienst is een uitgebreid afnamenetwerk dichtbij patiënten of zelfs afname thuis. Kennisbevordering, advisering en het bieden van spiegelinformatie zijn andere belangrijke onderdelen uit het dienstenpakket voor de eerste lijn.

Christel Robben

Beleidsadviseur Eerstelijns diagnostiek en trombosezorg

De juiste zorg op de juiste plek, kan alleen met de juiste aanbieders onder de juiste voorwaarden.

De diagnostiek in Nederland is goed, maar versnipperd. Nederland beschikt over de middelen en de infrastructuur om uitstekend medisch onderzoek te kunnen verrichten. Maar toch heeft niet iedereen toegang tot de dezelfde kwaliteit van zorg. De juiste zorg is meer dan alleen het benutten van middelen. Juiste zorg is ook beleving. Hoe maak je bijvoorbeeld het prikken aangenamer voor de patiënt en hoe kunnen we de aanvragers van diagnostiek nog beter ondersteunen en ontzorgen?

De juiste zorg

 

Juiste zorg is de kwaliteit van zorg die we al jaren inkopen. Maar nu is het tijd om verder te kijken dan de ISO-certificering en de juiste diploma’s. Uitkomsten van zorg worden steeds belangrijker, en ook vanuit VWS wordt uitkomstgericht werken centraal beleid. We maken vanuit onze waardegerichte aanpak al jaren concrete afspraken over onder meer kwaliteitsmeting, kwaliteitsvergelijking en kwaliteitsverbetering in relatie tot de kosten. Deze waardegerichte inkoop richt zich voornamelijk op het procesmatige gedeelte van het zorgaanbod. Zeker niet onbelangrijk, maar onze klanten (verzekerde en aanvragers) vinden andere zaken als een aangename patiëntafname/aanname, veiligheid, goede service en toegankelijkheid belangrijker. Deze kwaliteitseisen worden onderdeel van onze contractspecificaties. Vanuit dit totaal werken we aan kwalitatief betere en kosteneffectieve zorg.

De juiste plek

De juiste plek is zoveel mogelijk de vertrouwde omgeving, de juiste plek is vaak de eerste lijn, maar niet altijd. We zien nog veel mogelijkheden om de diagnostiek en antistollingszorg slimmer te (re-)organiseren. Dit kan verplaatsing van zorgprocessen betekenen, maar ook efficiencyverbetering of het stimuleren van innovaties en zelfmanagement. 


Samen met onze partners kijken wij zorgvuldig naar de invulling van het zorglandschap. Niet alleen met de directe partners maar ook met ziekenhuizen en huisartsen wordt gekeken waar en hoe we de zorg organiseren.

Dichtbij waar het moet, op afstand waar het kan
De juiste plek kan variëren. Bijvoorbeeld bloedafname door een huisarts heeft in eerste instantie niet de voorkeur van Menzis en haar partners, maar in een aantal dunbevolkte gebieden kan het de juiste zorg op de juiste plek zijn. De juiste plek is ook niet altijd dichtbij. Inmiddels is het mogelijk om de beelddiagnostiek in het buitenland te laten beoordelen en kan een bloedonderzoek soms direct bij de arts getest worden. Dichtbij waar het moet, op afstand waar het kan.
 

De juiste aanbieders

 

In onze kernregio’s nemen we een actieve rol, werken we samen met de juiste aanbieders aan verbeteringen, en pakken we een stimulerende rol om partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Als partners – diagnostiekaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en Menzis – maken we met de beste instellingen in onze regio’s meerjarige afspraken die in lijn zijn met onze visie op het zorglandschap en de inhoudelijk gedragen veranderingen die we zien, en die de financiële ruimte bieden om een transitie te maken. Buiten onze regio’s hebben wij ook een belangrijke, maar een andere rol.

 

Wederzijds vertrouwen

Met Certe en Izore in het noorden van het land en met Medlon, MRON, LabPon en LabMicTa in het oosten is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in een wederzijds vertrouwen. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst voor een afspraak over meerdere jaren en een gedeelde visie op diagnostiek in de regio. Met deze zekerheid voor zowel Menzis als voor de partners, ligt de weg vrij om te investeren in de juiste zorg en de juiste plekken. De wens van Menzis is om dit voor al haar kernregio’s zo te organiseren.

Voordeel behalen
Samen kijken we kritisch naar de besteding van de middelen en hebben scherpe tarieven afgesproken. Gezamenlijk kijken wij waar we een voordeel kunnen behalen waarbij de kwaliteit en service van de zorg voor onze inwoners verbetert. Dit vraagt om inkoop 2.0 waar andere voorwaarden gelden dan P*Q en waar meer wordt gekeken naar uitkomsten van de inzet van zorg.

De juiste voorwaarden

 

Menzis contracteert onder de juiste voorwaarden die benoemd worden in de contracteerspecificaties van het inkoopbeleid 2021 voor Diagnostiek & Antistollingszorg. Hierin zet Menzis in op criteria die het verschil maken in de zorg. Een voorbeeld hiervan is verplichte deelname aan regionale overleggen en het aantonen van gemaakte afspraken aangaande het delen van onderzoeksuitslagen met de belangrijkste stakeholders in de regio.

Betere samenwerking
Met deze strategie verwacht Menzis een betere samenwerking tussen zorgaanbieders waardoor we de kwaliteit en toegankelijkheid verhogen voor patiënt en aanvrager, voorkomen we dubbele diagnostiek, onnodige of onjuiste doorverwijzingen en houden we geld over om in nieuwe patiëntvriendelijke technieken te investeren. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.