Verloskundige zorg en echocentra

Informatie voor aanbieders van verloskundige zorg

Zorginkoopbeleid 2019
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 14 december 2017

  Subsidie prenatale test wordt voortgezet

  Sinds 1 april 2017 valt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) test onder de basisverzekering. Vanaf 2018 zou de test onder het macrokader van medisch specialistische zorg gaan vallen, waarvoor extra middelen aan het kader zouden worden toegevoegd. Dat besluit is inmiddels teruggedraaid. Ook de subsidieregeling voor deze test loopt in 2018 door.

  lees meer

 • 8 november 2017

  Contractvoorstel 2018 eerstelijns verloskundigen

  Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, hebben we samen met u als zorgaanbieder de verantwoordelijkheid de zorgkosten te beheersen. Op 8 september 2017 heeft Menzis Zorgverzekeraar N.V. een contractvoorstel 2018-2019 aan eerstelijns verloskundigen aangeboden, met een in onze ogen verantwoorde tariefstijging van 5%. We hebben hiermee geprobeerd om verloskundigen tegemoet te komen in het tarief en tegelijkertijd de zorgkosten voor onze verzekerden acceptabel te houden.

  lees meer

 • 29 augustus 2017

  Tarieven 2018-2019

  De afgelopen jaren heeft een flinke kwaliteitsverbetering plaatsgevonden binnen de verloskundige zorg. Voor het merendeel van de prestaties volgt Menzis voor 2017 en 2018 de koers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de maximumtarieven. De toegenomen werkzaamheden rechtvaardigen in de ogen van Menzis deze tariefsverhoging. Maar voor de prestaties prenatale, natale en postnatale zorg en voor de prestatie uitwendige versie bij stuitligging is Menzis van mening dat een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van de tarieven 2017 passend is. Deze aanpassing past in het continue streven naar de hoogste waarde van de gecontracteerde zorg met als doel: betere gezondheidsuitkomsten tegen, waar mogelijk, lagere kosten.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor het aankomende jaar aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Declaratieverwerking 

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking, team Geboortezorg.

Declaraties die niet via de EI-standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:
Menzis
afdeling Declaratieverwerking
team Geboortezorg
Postbus 640
7500 AP Enschede

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

Nee, u kunt in de vragenlijst aangeven welke onderdelen van prenatale screening en echoscopie u aanbiedt. Deze onderdelen maken dan deel uit van uw overeenkomst verloskunde.

De modulegelden zijn bedoeld om als verloskundig samenwerkingsverband (VSV) toe te werken naar een integrale geboortezorgorganisatie. In 2019 kan een VSV in aanmerking komen voor modulegelden als de inhoud van de integrale zorg al ontwikkeld is. De extra financiering is bedoeld voor de noodzakelijke acties om de organisatie (juridische entiteit) vorm te geven, de digitale gegevensuitwisseling te borgen en met Menzis te komen tot een overeenkomst integrale geboortezorg inclusief integrale financiering.

Menzis vindt een dekking van minimaal 1,25 miljoen euro per gebeurtenis voor elke verloskundige of echoscopist noodzakelijk. Als u of een van uw collega's hier niet over beschikt, bieden wij u geen overeenkomst aan.

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan het contactformulier of bel ons.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy