Beleid betaalovereenkomsten GGZ verslavingspsychiatrie

Wanneer is het mogelijk om een betaalovereenkomst te sluiten met Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Anderzorg N.V. (gezamenlijk: Menzis)?
U kunt in aanmerking komen voor een betaalovereenkomst voor het jaar 2024 indien aan onderstaande criteria is voldaan:

  • u verleent verslavingspsychiatrie;
  • de verzekerde heeft zijn schriftelijk goedkeuring gegeven aan de declaratie voordat deze door de zorgaanbieder bij Menzis wordt ingediend; en
  • u bent van onberispelijk gedrag.

Hoe wordt getoetst of u van onberispelijk gedrag bent?
Als een (of meer) van de onderstaande omstandigheden zich voordoen, dan wordt in ieder geval vermoed dat u niet van onberispelijk gedrag bent.

  • De zorgaanbieder heeft geen geldige WTZi-toelating;
  • De zorgaanbieder levert zorg die niet voldoet aan de inhoud van relevante rapporten, waaronder (maar niet beperkt tot):

a.Verslavingszorg in Beeld
b. Standpunten psychologische behandelingen
d. Medisch noodzakelijk verblijf in de GGZ

  • De zorgaanbieder levert zorg die niet voldoet aan de inhoud van relevante zorgstandaarden en richtlijnen, waaronder (maar niet beperkt tot):

a. Zorgstandaard opiaatverslaving

b. Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

c. Richtlijn stoornissen in het gebruik van cannabis

  • De zorgaanbieder beschikt niet over een geregistreerd kwaliteitsstatuut en/of werkt aantoonbaar niet conform dit statuut;
  • Uit materiële controle over de jaren 2020, 2021 en/of 2022 is gebleken dat de zorgaanbieder aantoonbaar onjuist heeft gedeclareerd;
  • De zorgaanbieder staat onder verscherpt toezicht van de IGJ en heeft in 2019, 2020 en/of 2021 ook onder verscherpt toezicht gestaan;
  • Indien sprake is van anderszins zwaarwegende bezwaren, dan wordt u vermoed niet van onberispelijk gedrag te zijn (en komt u in beginsel niet aanmerking voor een betaalovereenkomst voor het jaar 2024).

Hoe kunt u een verzoek voor een betaalovereenkomst indienen?
Een verzoek voor een betaalovereenkomst kunt u indienen via het emailadres zorgaanbiederservice@menzis.nl. U dient bij uw aanvraag een ingevulde en ondertekende bestuursverklaring te voegen.

Binnen 10 werkdagen na indiening van de aanvraag berichten wij u of uw aanvraag is goedgekeurd of zullen we bij u nadere bewijsstukken opvragen (i) ter verificatie van uw aanvraag of (ii) aangaande het leveren van tegenbewijs (te beoordelen door Menzis) met betrekking tot het bovenstaand vermoeden van het ontbreken van onberispelijk gedrag. Menzis zal ernaar streven het aangeleverde tegenbewijs binnen 10 werkdagen te beoordelen. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, sturen wij u tevens de overeenkomst ter ondertekening toe. De overeenkomst vindt u hier.

Let op! De overeenkomst heeft alleen betrekking op verslavingspsychiatrie.

Hoe verloopt het declaratieproces?
U kunt vanaf de ingangsdatum van de betaalovereenkomst digitaal, via VECOZO, uw declaraties indienen.
Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de declaratie bij Menzis de verzekerde een verklaring laat ondertekenen waarin hij bevestigt dat hij de declaratie heeft bestudeerd en heeft goedgekeurd. Voor de duidelijkheid: de voornoemde goedkeuring dient authentiek te zijn (en dus niet zijn voorgedrukt). U hoeft deze verklaringen vervolgens niet direct bij declaratie via VECOZO aan Menzis toe te sturen. Wel moet u deze verklaringen binnen 7 dagen ter controle aan ons kunnen overhandigen als wij daarom vragen.

Contact
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.