Zorginkoopbeleid GGZ 2022

GGZ-instellingen

Hierbij presenteren we u het Menzis Zorginkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2022 voor instellingen. Dit beleid vormt de basis voor de contractering van instellingen voor het jaar 2022. 

Voor de inkoop van 2022 willen we de ontwikkeling van digitalisering graag voortzetten. We willen samen met u een verdere verdieping aanbrengen op deze thema’s, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van onze gezamenlijke klant. Onze focus zal hierbij liggen op samenwerking in de regio’s van Menzis. Verder zal bij de inkoop 2022 alle aandacht zowel voor u als voor ons liggen op de invoering van de nieuwe bekostiging in de GGZ, het Zorgprestatiemodel. We gaan voor de realisatie van een soepele overgang voor alle partijen van het ene systeem naar het andere.

Wijzigingen voor 2022

Voor 2022 geldt een aantal belangrijke wijzigingen voor ggz-instellingen. U vindt meer informatie terug in hoofdstuk 2 van het inkoopbeleid GGZ Instellingen 2022.

  • Invoering Zorgprestatiemodel;
  • Wijziging in voorwaarden overeenkomst nieuwe zorgaanbieders;
  • Beleid op Duurzaamheid van zorg;
  • Toevoeging beleid op Ouderenzorg;
  • Toevoeging 3 minimumeisen, zijnde nummer 5,6 en 7 (zie bijlage 2 minimumeisen);
  • Toevoeging 1 uitvoeringseis (zie bijlage 3 uitvoeringseisen).

Aanvullingen zorginkoopbeleid 2022; publicatiedatum: 30 juli 2021
De invoering van het Zorgprestatiemodel heeft geleid tot een aantal aanvullingen in het zorginkoopbeleid 2022 voor ggz-instellingen en ggz-vrijgevestigden. De invulling hiervan is uitgesplitst naar ggz-instellingen en ggz-vrijgevestigden én per onderwerp.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Aanvullingen inkoopbeleid

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022 versie 1
1 juni 2021 Deadline aanmelding nieuwe zorgaanbieders
1 augustus 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022 versie 2 
Half september 2021 Start contractering voor ‘instellingen zonder onderhandeling’ door openstelling van de vragenlijst in VECOZO. Start contractering ‘instellingen met onderhandeling’.
begin oktober 2021 Deadline reactie ‘instellingen met onderhandeling’ op algemeen aanbod per e-mail
5 november 2021 Sluitingsdatum van de vragenlijst in VECOZO
Deadline ondertekenen overeenkomst of accepteren overeenkomst in VECOZO
12 november 2021 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.