Zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2022

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid GGZ voor vrijgevestigden 2022. Voor groepspraktijken en instellingen verwijzen we u naar het inkoopbeleid voor instellingen GGZ. 

Voor de inkoop van 2022 willen we de ontwikkeling om de (digitale) zorg nog verder te verbeteren graag voortzetten. We willen nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van onze gezamenlijke klant, waarbij onze focus ligt op samenwerking. Om kwaliteit vooraf te kunnen toetsen verplichten we GGZ-aanbieders in het bezit te zijn van een geldig visitatiecertificaat om een contract aan te kunnen gaan (minimaal één per praktijk), uitgezonderd voor starters (korter dan 5 jaar geleden gestart met een eigen praktijk). Verder zal in de inkoop 2022 uiteraard grote aandacht, voor zowel u als voor ons, liggen bij de invoering van de nieuwe bekostiging in de GGZ, het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Aanvullingen op inkoopbeleid

Wijzigingen voor 2022

Voor 2022 gelden een aantal belangrijke wijzigingen voor GGZ Vrijgevestigden. U vindt meer informatie terug in hoofdstuk 1 van het inkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2022.

  • Invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM);
  • Visitatieverplichting;
  • Groepspraktijk contractering.

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum Actie
Hele jaar 2021 Consultatie brancheorganisaties, beroepsverenigingen en patiënten(organiaties)
1 april  2021 Publicatie inkoopbeleid 2022 versie 1
1 april - 1 oktober 2021 Aanmelden nieuwe contractanten (starters uitgezonderd)
1 augustus 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022 versie 2
Eind september 2021 Openstelling van de vragenlijst in VECOZO
12 november 2021 Sluiting van contractering en uiterste datum voor accepteren contract
12 november 2021  Publicatie gecontracteerde zorgaanbod in Zorgvinder Menzis

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.