Zorginkoopbeleid 2020-2021

Huisartsen- en multidisciplinairezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2020-2021. Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De speerpunten voor ons beleid 2020 en 2021 komen voort uit onze bredere visie op zorg, met als uitgangspunt het toevoegen van waarde aan de zorg.

In de komende twee jaar zet Menzis de samenwerking graag met u voort.

Onze bredere visie op zorg

Eric Juffermans

Beleidsadviseur Huisartsenzorg

Om te zorgen dat onze verzekerden de juiste zorg op de juiste plek krijgen, vinden wij het noodzakelijk de ketenzorg door te ontwikkelen en te investeren in ouderenzorg. We verwachten dat dit bij de huisarts meer tijd oplevert voor patiënten die de meeste ondersteuning nodig hebben en patiënten faciliteert die regie willen voeren.

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020-2021

Rekentool

Menzis heeft ook een rekentool ontwikkeld. Deze rekentool biedt u ondersteuning bij het Menzis inkoopbeleid POH en integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2020-2021.

Rekentool

Speerpunten

Speerpunt 1: De juiste zorg op de juiste plek

Het landelijke hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is een belangrijke leidraad om ons inkoopbeleid vorm en inhoud te geven. De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) zien wij als belangrijkste speerpunt om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit de kunnen houden. Dit geldt niet specifiek voor de huisartsenzorg maar voor alle vormen van zorg. Vraagstukken binnen de huisartsenzorg, de multidisciplinaire zorg en de huisartsendienstenstructuur worden in het licht van dit bredere uitgangspunt benaderd. Bij JZOJP speelt de samenwerking over de domeinen heen een cruciale rol.

Speerpunt 2


Meer tijd voor de patiƫnt

Al jaren investeert Menzis in meer tijd voor de patiënt door extra ondersteuning in de huisartsenprakrijk mogelijk te maken via de module praktijkmanagement, de module POH(-S) en de module kwetsbare ouderen. Verdere invulling van meer tijd voor de patiënt kan vorm gegeven worden binnen de regionale context via zorgvernieuwingsprojecten (S3). Bij het maken van de regionale afspraken wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de klant in één keer goed geholpen wordt.

Speerpunt 3

Waardegericht inkopen

Menzis ziet waardegericht zorg inkopen ook voor 2020-2021 als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. We kiezen ervoor de waardegerichte inkoop binnen de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg te richten op de thema’s zorg voor mensen met DMII, COPD (astma) en VRM en op zorg aan kwetsbare ouderen. Ook zorgvernieuwing kan voor meerwaarde zorgen.

Wijzigingen 2020

Binnen de huisartsenzorg is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn zowel beleidswijzigingen als wettelijke wijzgingen. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder. U vindt de wijzigingen in hoofdstuk 4. 

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning huisartsenzorg

Datum  Actie
28 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020-2021
1 juli 2019 Publicatie definitieve beleidsregels NZa 2020

1 september 2019

Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2020- 2021 (incl. specifieke inkoopvoorwaarden Bijlagen 1 t/m 11, tarieven huisartsenzorg en evt. wijzigingen bij aanpassing wet- en regelgeving)

medio september 2019  Verzending overeenkomst huisartsenzorg
1 november 2019  Overeenkomst huisartsenzorg ondertekend retour
12 november 2019  Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Planning HDS

Datum  Actie
28 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020-2021
28 juni 2019 Opsturen en bespreken verantwoording en jaarrekening 2018

voor juli 2019

Indienen verantwoordingsformulier 2018 bij NZa 

voor oktober 2019

Opsturen en bespreken begroting 2020
voor 1 november 2019 Indienen tariefaanvraag bij NZa

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.