Zorginkoopbeleid 2022

Hulpmiddelen

Graag presenteren we het Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2022. De hulpmiddelenzorg wij inkopen, omvat veel verschillende hulpmiddelengroepen. Voor onze verzekerden zijn deze hulpmiddelen essentieel in het dagelijks leven. Wij hechten hierom veel waarde aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hulpmiddelen voor onze verzekerden.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

 

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen

Menzis heeft de uitsluitingsgronden en de minimumeisen in dit Zorginkoopbeleid samengevoegd. Dit zorgt voor een korter en duidelijker overzicht van de eisen die wij aan zorgaanbieders stellen. Overige wijzigingen zijn:

  • Hulpmiddelen voor verpleging en verzorging op bed en voor stoornissen in het bewegingssysteem: Eindigt eind 2021. De nieuw aan te bieden overeenkomst zal betrekking hebben op meerdere jaren en bieden we aan de in 2021 gecontracteerde aanbieders aan;
  • Orthesen:  Vanaf 2022 kopen we per cluster in. Een cluster bestaat uit het hulpmiddel zelf en alle reparaties en aanpassingen gedurende een bepaalde periode.
    Zorgaanbieders hoeven niet meer elke handeling apart te declareren.
  • Communicatiehulpmiddelen en omgevingsbediening: De huidige overeenkomst verlengen we met een jaar. Dit geeft ons de tijd om met u in gesprek te gaan en een inkoopsystematiek te ontwikkelen die past bij de veranderingen in de markt.

 

Download zorginkoopbeleid 2021

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning alle in te kopen hulpmiddelen (excl. stoma)

Datum  Actie
1 april 2021  Publicatie inkoopbeleid 2022
31 mei 2021 Uiterste datum waarop zorgaanbieder schriftelijk kenbaar kan maken belangstelling te hebben voor een specifieke overeenkomst.U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier op onze website. 
1 juli 2021 Publicatie definitief inkoopbeleid 2022 (alleen indien er nog wijzigingen zijn). Het gaat hierbij om de inkoop van orthesen op cluster. Mochten we de benodigde GPH-codes niet (tijdig) vanuit Vektis aangeleverd krijgen, zullen we dit uiterlijk 1 juli 2021 communiceren.
Juni-oktober 2021 Start aanbieden contractvoorstellen
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.