Nieuwsbrief juli 2019

Orthopedisch instrumentmakers


Beste mijnheer, mevrouw,

De afgelopen maanden hebben controles plaatsgevonden op de aanvragen die zijn ingediend. Bij deze controles zijn een aantal zaken naar voren gekomen die we graag met u delen.

We zetten ze even op een rij.

Aanvulling GPH-codes

In Bijlage 1A leveringsvoorwaarden orthesen en 1B leveringsvoorwaarden beenprothesen bij de huidige overeenkomst orthesen en beenprothesen ontbreken de volgende GPH-codes:

  • 061212000000 Knie-enkel-voetorthesen
  • 060630000000 Schouder-elleboog-pols-handorthesen

Deze GPH-codes zijn ten onrechte niet opgenomen in de bijlage. U kunt deze GPH-codes inmiddels weer declareren. Bij een aantal aanbieders heeft dit voor onduidelijkheid gezorgd. Onze excuses hiervoor.

Machtigingsaanvragen

De keuze voor het juiste hulpmiddel komt tot stand door de “procesbeschrijving hulpmiddelenzorg’’ te doorlopen. De aanvraag bevat naast het voorschrift met de diagnose ook het functiegerichte voorschrift en de zorgvraag van de verzekerde. Het dient duidelijk te zijn dat er stepped care heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen eenvoudig als het kan, complex als het moet.

Uit de controle van de aanvragen blijkt dat in veel gevallen het functiegerichte voorschrift ontbreekt, alsmede de verklaring dat stepped care heeft plaatsgevonden. Hierdoor loopt de verwerking van de aanvragen onnodig vertraging op.

Offertes en declaraties

Op de offerte wordt gebruikgemaakt van codes uit het codeboek. We zien hier dat de wijze van declareren niet door alle zorgaanbieders hetzelfde gebeurt.

De opbouw van het declaratiebedrag moet doelmatig zijn

Enkele voorbeelden:

  • Naast de bestaande codering kunnen geen loonkosten worden opgegeven. Dit betekent dat u gebruikmaakt van de clustercode indien dit volstaat. Naast de clustercode mogen geen losse elementcodes worden opgevoerd. De losse componenten, zijn stukjes fabricagetijd, waarmee een orthese kan worden samengesteld. Dit is alleen van toepassing als de te fabriceren orthese niet in de lijst met cluster codes orthesen voorkomt
  • De voorbewerkingstijd kan alleen worden gedeclareerd bij maatwerk dat volledig door de leverancier zelf wordt gemaakt (bijvoorbeeld een UTX-beugel heeft geen voorbewerkingstijd)
  • Bij een protector voor een prothese of andere geprefabriceerde cosmetische afwerking voor een prothese, kan de post cosmetische afwerking niet in rekening worden gebracht
  • Een NML-koker is inmiddels een gangbaar product waarvoor het slechts bij uitzondering nodig is een proefkoker te maken. U kunt in die gevallen waar wel een proefkoker noodzakelijk is 0.01 declareren, de overige codes voor NML-kokers zijn hiermee niet meer van toepassing
  • Bij aanvragen van alle prothesen is het PPP-protocol van toepassing. Eerste AAK-prothesen worden voorafgegaan door een aanvraag voor een proefpassing. De uiteindelijke aanvraag van de AAK-knie dient te worden voorzien van een volledig ingevuld AAK-formulier waaruit de meerwaarde van de prothese blijkt. Ook bij de AAK is stepped care noodzakelijk
  • De losse elementcode 0.05 kan alleen toegepast worden bij Pin-Lock systemen
  • Verbruiksmaterialen vallen onder kleinmateriaal en kunnen niet apart worden opgegeven
  • U kunt geen eigen codes op de offerte opnemen. Deze kunnen niet verwerkt worden en ook niet gedeclareerd worden

Knieorthese bij artrose

We krijgen nog steeds veel aanvragen voor een knie-orthese bij artrose. Onlangs is een richtlijn gepubliceerd. U kunt dit vinden in de richtlijnen database.
Uit de richtlijn volgt dat stepped care moet hebben plaatsgevonden en dat de knie-orthese nauwelijks een plaats heeft bij de behandeling van knieartrose.
Zoals in de richtlijn is beschreven is nauwelijks aangetoond dat een knie-orthese zorgt voor een (geringe) pijnreductie. De onderzoeken die enig resultaat tonen zijn kortdurend geweest (6 weken), uitkomsten zijn low grade en in de overwegingen wordt meegegeven dat de therapietrouw zeer laag is (binnen het jaar stopt de helft van de gebruikers).

Voordat er een knie-orthese kan worden overwogen moeten de vijf voorliggende stappen en resultaten van de stepped care zijn beschreven. Uit een proefplaatsing van tenminste 6 weken moet blijken dat de verzekerde de orthese verdraagt en gemotiveerd is om de orthese blijvend te gebruiken.

Contractering 2021

In de aanloop naar de overeenkomst voor 2021 onderzoeken wij momenteel welke andere mogelijkheden er zijn in de bekostiging van pro- en orthesen. Voor 1 april 2020 zal Menzis in het Zorginkoopbeleid 2021 uitleggen welke aanpassingen in de overeenkomst zullen worden doorgevoerd.

Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben de afdelingen declaratieverwerking en machtigingen te maken gehad met achterstanden. Hierdoor heeft u langer helaas dan gebruikelijk moeten wachten op afhandeling van aanvragen en declaraties. Inmiddels zijn deze achterstanden weggewerkt en hopen we dat u hier geen hinder meer van ondervindt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dat weten en stel uw vraag online via het online contactformulier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.