Visie waardegerichte zorgtrajecten

Op aandoeningsniveau

 

Toekomstbestendig

Menzis ziet waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor toekomstbestendige zorg voor haar verzekerden, zoals verwoord in onze visie op Zorginkoop.

Met waardegerichte zorginkoop willen we drie doelstellingen realiseren:

 

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie
  • Het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Passie en betrokkenheid

Zorgprofessionals en wij als Menzis werken vanuit hun passie en betrokkenheid in de zorg. We zijn met elkaar in gesprek over wat kwalitatief goede zorg betekent en wat er nodig is om de zorg te verbeteren. Met de waardegerichte zorgtrajecten werken wij aan het realiseren van een continue en gestructureerde meet- en verbetercyclus op zowel kwaliteit van zorg, waaronder ervaren gezondheid, als kosten. Vanuit deze constructieve dialoog en gelijkwaardig partnerschap versterken onze rollen elkaar hierin.
Door waarde van zorg centraal te stellen, worden de kwaliteit van zorg en kosten aan elkaar verbonden. Hierdoor komt de focus meer te liggen op kwaliteit van zorg waarbij het perspectief van onze klanten centraal staat: wat is hun zorgbehoefte en hoe kunnen we daarbij ondersteunen? Hierbij focussen we bijvoorbeeld op de regie van de patiënt over zijn behandeling en het inzichtelijk maken van patient reported outcomes (PROMs). Waardegericht inkopen van zorg wordt in het buitenland al succesvol toegepast. Hoewel in Nederland het structureel meten van kwaliteit van zorg al langere tijd op de agenda staat, is het hieraan verbinden van waardegerichte inkoopafspraken nog relatief nieuw en een volgende stap.

We vertalen dat op verschillende niveaus: waardegerichte inkoopafspraken op aandoeningsniveau, waardegerichte meerjarencontracten met individuele instellingen of waardegerichte afspraken over populatiebekostiging in een bepaalde regio. Bij de waardegerichte inkoopafspraken op aandoeningniveau krijgt dit vorm in de zogeheten waardegerichte zorgtrajecten (WGZ-trajecten).

 

We gaan met  zorgprofessionals in gesprek over kwaliteit…

In de WGZ-trajecten beogen we de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders te verbeteren middels een continue en gestructureerde meet- en verbetercyclus. Dit gebeurt door het inzichtelijk maken van klinische- en patiëntgerapporteerde uitkomsten, het delen van kennis tussen de deelnemende zorgaanbieders en het stimuleren van verbeteringen. Een onafhankelijke derde partij stelt benchmarkrapportages op. Verder organiseren we spiegelbijeenkomsten waar de deelnemende zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan over de rapportages en verbeterplannen.

...en verschuiven de financieringsprikkels naar verbeteren van kwaliteit

Naast een verbetering van kwaliteit beoogt Menzis met de WGZ-trajecten innovatieve financiële afspraken te maken met zorgaanbieders die passen bij waardegerichte zorg. Door het centraal stellen van waarde van zorg en de prikkels in de zorg daarop te richten, ontstaat ruimte om de zorg waardegericht in te kopen.

 

Centraal onderdeel

In 2018 is Menzis gestart met de WGZ-trajecten Staar, Hartzorg en Heup- en Knie Artrose. De WGZ-trajecten hebben we in 2019 uitgebreid met Reumatoïde Artritis, Borstkanker en Angst en Depressie. Binnen de oogheelkunde willen we naast het WGZ-traject Staar in 2020 starten met Macula Degeneratie. Verder verwachten we in 2020 uit te breiden met Bariatrie en in 2021 met Inflammatory Bowel Disease (IBD).

Samen met deelnemers vinden doorontwikkelbijeenkomsten plaats waar we in gesprek gaan over de verdere uitbouw en invulling van de WGZ-trajecten. Menzis wil haar WGZ-trajecten niet alleen inhoudelijk verbeteren en doorontwikkelen, maar deze ook verbreden over zorgsoorten heen, bijvoorbeeld door het tevens betrekken van paramedische zorg en medisch specialistische revalidatiezorg bij bepaalde trajecten. In de (door)ontwikkeling en uitvoering van de WGZ-trajecten hebben de beroepsgroepen en deelnemende zorgaanbieders een actief aandeel en uiteraard betrekken we hier ook de patiëntverenigingen bij.

Regie

Met de opzet van de WGZ-trajecten geven wij duidelijkheid over inkoopvoorwaarden, (inspannings)verplichtingen, het tijdspad en de consequenties. Deze transparantie geeft alle betrokken partijen de mogelijkheid tot meer regie. 

Ons doel is om de huidige WGZ-trajecten de komende jaren samen met de betrokken partijen dusdanig te ontwikkelen dat deze standaard onderdeel zullen uitmaken van onze zorginkoop. Dit houdt in dat deze specifieke trajecten op aandoeningsniveau omgevormd zullen zijn tot algemene Menzis-inkoopvoorwaarden. De komende jaren gaan wij hier samen met u naartoe werken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.