De juiste zorg op de juiste plek


Nederland beschikt over toegankelijk en kwalitatief goede zorg. Maar het kan beter. Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, op het juiste moment, op de juiste plek, met een hoge kwaliteit en patiënttevredenheid aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk de medisch specialistische zorg te transformeren. De toenemende personele krapte is een bedreiging voor de continuïteit van zorg, maar ook voortdurende stijging van de zorgkosten zet de houdbaarheid van de zorg onder druk.

Met het initiatief Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) hopen zorgpartijen door zorg te verplaatsen, (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen (door bijvoorbeeld eHealth) om de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken.
Bent u op de hoogte van alle initiatieven rondom JZOJP? Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste JZOJP-ontwikkelingen:

  • Er is een hoofdlijnenakkoord MSZ 2019 – 2022 waarin partijen zich committeren aan de gewenste transformatie en het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl gelanceerd waar JZOJP-voorbeelden te vinden zijn, en relevante links en documenten geraadpleegd kunnen worden
  • Om JZOJP in de praktijk mogelijk te maken, is het van belang een beeld te hebben van de sociale en gezondheidssituatie in een regio, inclusief voorspellingen over de ontwikkelingen de komende jaren. Zorgpartijen kunnen op eigen initiatief een regiobeeld maken, maar recent heeft het RIVM een basisdataset beschikbaar gesteld op www.regiobeeld.nl met de meest actuele en relevante informatie
  • Het ministerie van VWS heeft hiervoor voor een periode van drie jaar, 7 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Via ZonMw is het mogelijk een startimpuls (voor het opzetten van regionale samenwerking), een regio-impuls (voor het verder ontwikkelen van het netwerk van regionale samenwerkingsverbanden), een uitvoeringsimpuls (voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken) of een voucher (voor het maken van een gedeeld regionaal beeld) aan te vragen. https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/financiele-ondersteuning
  • Zorgverzekeraars stellen voor de periode van 2019 t/m 2022 in totaal 425 miljoen euro aan transformatiegelden beschikbaar wanneer instellingen naar krimp bewegen.
  • Er zijn verschillende programma’s gestart om de doelmatigheid van de zorg te verhogen. Te denken valt aan de Zinnige zorg-trajecten van ZiN (https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zinnige-zorg), het programma JuMP van de NVZ (https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/programma-jump) en het landelijke programma Zorgevaluatie en gepast gebruik (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/12/20/plan-van-aanpak-1e-fase-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik)

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.