Declareren

Voor paramedici

Diagnose ontbreekt

Staat uw diagnose niet in de lijst met diagnosecodes?

Vul dan het contactformulier in en stuur deze informatie mee:

  • het verzekerdennummer
  • de verwijzing
  • de oude diagnosecode
  • de eventuele nieuwe code (uit de lijst met diagnosecoderingen)

Zo kunnen we u sneller helpen.

Naar het contactformulier

Besluit zorgverzekering en bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

In het Besluit zorgverzekering staan de aandoeningen benoemd welke vergoeding kennen vanaf de 1e behandeling en in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering staan alle aandoeningen die u (na de eerste twintig zittingen) mag behandelen vanuit de basisverzekering. De diagnose voor de betreffende aandoening is gesteld door een daarvoor bevoegd en bekwaam medicus.

Aandachtspunten bij declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft beleidsregels gemaakt waaraan u moet voldoen om uw behandelingen vergoed te krijgen. U vindt ze terug op de website van de NZa.

Bij het verwerken van declaraties komt het regelmatig voor dat rubrieken onjuist gevuld zijn. Daarnaast gelden er een paar regels voor het aanleveren van een creditregel. Hieronder een kort overzicht.

Aantal uitgevoerde prestaties (rubriek 411)

De prestaties moeten naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd in eenheden van 15 minuten worden gedeclareerd. Er moet worden afgerond in veelvouden van 15 minuten. Als er bijvoorbeeld 36 minuten behandeld is, zijn dit 2 uitgevoerde prestaties. In '0411 Aantal uitgevoerde prestaties' wordt in het geval van reguliere zittingen per zitting gedeclareerd (aantal = 1). Voor meer informatie kunt u de invulinstructie van Vektis raadplegen.

Hoe creditregel aanleveren

Voor het aanleveren van een creditregel gelden de volgende regels:

  • Er moet altijd een niet-afgewezen debetregel aanwezig zijn.
  • Op een volledig afgewezen debetregel is geen creditregel mogelijk.
  • Een creditregel mag alleen aangeleverd worden bij het corrigeren van een onjuist eerder via een ander bestand aangeleverde debetregel.
  • De creditregel is een exacte kopie van de oorspronkelijke debetregel.
  • U gebruikt in een creditregel het bedrag dat wij op de oorspronkelijke debetregel aan u hebben uitbetaald!

Eerdere behandeling bij een collega

Het komt voor dat een verzekerde binnen het kalenderjaar al een behandeling heeft ondergaan bij een collega (bijvoorbeeld fysio-, oefen-, ergotherapeut of diëtist). Vraag daarom voorafgaand aan het starten van een behandeling aan de verzekerde of hij/zij al ergens anders behandeld is.

Opsturen declaratiebestand

Stuur maandelijks uw declaratiebestand naar Menzis, ook al is de behandeling nog niet afgerond. Zo verkleint u het probleem met het maximum aantal vergoedingen waar de verzekerde recht op heeft en kunt u bijtijds de verzekerde informeren over het aantal te volgen behandelingen.

De Zorgaanbieder verleent de eventuele Fysiotherapie buiten het Praktijkadres, net als binnen het Praktijkadres, alleen als dit doelmatig is. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en zorgbehoefte, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Was uw patiënt vóór 1 januari ergens anders verzekerd? Dan vragen we u via het formulier behandelhistorie paramedische zorg de historische gegevens van de chronische periode aan ons door te geven. Is de verzekerde niet of onvoldoende aanvullend verzekerd? Declareer wel bij ons de behandelingen op indicatiecode 008 die niet vergoed gaan worden (via Vecozo). Deze behandelingen worden dan afgewezen, maar tellen wel mee zodat u de 21-ste behandeling op indicatiecode 001 kunt declareren. Wanneer het niet mogelijk is om de eerste 20 behandelingen via Vecozo te declareren, kunt u de gevraagde gegevens in het formulier behandelhistorie paramedische zorg invullen. Stuur deze daarna op via ons contactformulier. We keuren dit formulier alleen in uitzonderingssituatie goed.

Diagnosecode bepalen

Voor het declareren van uw behandelingen heeft u de juiste diagnosecodes nodig. Die kunt u zelf samenstellen op basis van de lijst diagnosecodes, bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering, de conversietabel en de DCSPH-lijst.

Wanneer geen code?

Valt een aandoening niet onder de voorwaarden van het Besluit zorgverzekering? Dan kunnen we geen diagnosecode toewijzen.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.