Declareren

Declareren bij Menzis

Hieronder vindt u de juiste informatie over het declareren van Paramedische Zorg.

 

Aanscherping lijst diagnosecodes

Diagnosecodes komen tot stand door de 4 cijferige code combinatie uit de DCSPH lijst met elkaar te combineren. Helaas kan een combinatie van deze codes leiden tot een code die in onze registratie niet, of slecht bruikbaar is in de verantwoording naar onze toezichthouders. Daarom gaat Menzis per 1 januari 2016 de lijst met mogelijke coderingen aanscherpen. Lees verder.

Retourmeldingen bij afgewezen declaratieregels

In onderstaand document vindt u uitleg over de retourmeldingen bij afgewezen declaratieregels. 

Verrichtingen

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor fysiotherapie. In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Behandelingen buiten de praktijk

Omdat behandelingen buiten de praktijk (uittoeslag) alleen nog mogen worden gedeclareerd indien er een verwijzing in het dossier aanwezig is, waarop bijvoorbeeld staat vermeld dat behandelen aan huis medisch noodzakelijk is, is het alleen mogelijk om behandelingen met een uittoeslag (bijvoorbeeld 1001 of 1002) te declareren nadat de volgende prestatiecodes zijn gedeclareerd:

  • 1870 - Intake en onderzoek na verwijzing
  • 1871 - Intake en onderzoek na verwijzing, inclusief toeslag uitbehandeling
  • 1872 – Intake en onderzoek na verwijzing, inclusief inrichtingstoeslag

Let op!

De prestatiecodes 1850 of 1860 en 1864 mag u alleen met indicatiecode 003, 004, 005, 006, 007 en 009 declareren.

Vergoedingenoverzicht

Wilt u weten wat Menzis vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering? Kijk dan bij het vergoedingenoverzicht.

Gebruik van de juiste indicatiecode

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Het gebruik van de juiste CSI hebben we voor u een overzicht gemaakt. Bekijk welke CSI voor welke doelgroep u moet gebruiken.

Gebruik aanvraagformulier chronische indicatie

Was uw patiënt voor 1 januari 2017 elders verzekerd? Dan vragen we u via het aanvraagformulier de historische gegevens van de chronische periode aan ons door te geven. Als de verzekerde niet of onvoldoende aanvullend verzekerd is, moet u de behandelingen op indicatiecode 008 die niet vergoed gaan worden wel bij ons declareren via Vecozo. Deze behandelingen worden afgewezen maar worden wel meegeteld zodat u de 21e behandeling op indicatie code 001 bij ons kunt declareren.

Als het niet mogelijk is om de eerste 20 behandelingen via Vecozo te declareren, kunt u de gevraagde gegevens in het aanvraagformulier invullen. U kunt het aanvraagformulier sturen naar het e-mailadres declaraties.paramedici@menzis.nl. Dit formulier wordt alleen in uitzonderingssituatie goedgekeurd.

Juist declareren

Bij het verwerken van uw declaratiebestand komt het regelmatig voor dat rubrieken onjuist gevuld zijn. Daarnaast gelden er een aantal regels voor het aanleveren van een creditregel. Lees verder over declareren

Vektis

Bij het verwerken van uw declaraties gebruiken we de gegevens die vermeld staan op Vektis. Zorgt u ervoor dat alle gegevens juist vermeld staan. Bent u bijvoorbeeld bevoegd tot het geven van kinderfysiotherapie, dan moet dat ook bij Vektis vermeld staan. Ga naar Vektis

Groepszittingen

Voor alle aandoeningen wordt de mogelijkheid geboden om groepszittingen te declareren. In het onderstaande document worden de algemene en specifieke voorwaarden beschreven. Voor de groepszittingen worden geen eisen gesteld als een netwerk, samenwerkingsverband en evaluatierapporten.

Beleid externe behandelingen

  • Aan huis: voor een behandeling aan huis geldt dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding als er vooraf een schriftelijke verwijzing is van huisarts of medisch specialist
  • Op school: voor paramedische behandeling op school heeft Menzis nader beleid opgesteld. Kijk voor meer informatie bij paramedische zorg - contractering.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy