Valpreventie

Informatie voor aanbieders van valpreventie

Menzis start met de zorginkoop van valpreventie. Valpreventie omvat twee onderdelen: de valrisicobeoordeling (VRB) en indien geïndiceerd een valpreventief beweegprogramma. Bij een valpreventief beweegprogramma wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut gewerkt aan het verbeteren van evenwicht, loopvaardigheid en de spierkracht. Vanaf 1 januari 2024 wordt de valrisicobeoordeling door de huisarts of daartoe gedelegeerde zorgverlener vergoed, zie hier voor meer uitleg.

Het Zorginstituut Nederland, ZINL, heeft een beoordelingskader afgegeven voor effectieve beweeginterventies. ZINL heeft beschreven welke valpreventieve beweeginterventies wel, niet of met aanpassingen ingezet en daarmee vanuit de Zvw vergoed kunnen worden. Menzis koopt effectieve beweeginterventies in volgens dit kader voor ouderen met een hoog valrisico én onderliggend lijden. Daarom publiceert Menzis het inkoopbeleid valpreventie 2024. Als de keten in uw regio staat en u voldoet aan de minimale eisen, dan kunt u via onderstaand formulier een overeenkomst Valpreventie beweeginterventie 2024 aanvragen.

Vraag aan

Het inkoopbeleid valpreventieve beweeginterventies 2025 is per 1 juli gewijzigd in het inkoopbeleid Paramedische zorg inclusief preventie 2025.

Veelgestelde vragen

De ketenaanpak is uitgewerkt in een handreiking voor gemeenten. Hierin staat wat de verschillende stappen in de keten inhouden, hoe je die stap kunt uitvoeren en wie daar een rol in kan vervullen. Ook de voorbereidingsfase en de borging zijn meegenomen in de handreiking. De keten moet lokaal of regionaal ingevuld worden met passend aanbod en zal bestaan uit de volgende elementen: opsporen, valrisicobeoordeling (uitgevoerd door de huisarts), de erkende valpreventiebeweeg interventies (Otago, In Balans en Vallen is verleden tijd) voor de matig en hoog valrisico doelgroep (gefinancierd en uitgevoerd in het sociale domein), Otago en In balans interventies voor de hoog valrisico met onderliggend lijden doelgroep en structureel beweeg aanbod (ingericht in het sociale domein).

In gemeenten wordt gezamenlijk met zorgverzekeraars en professionals in het sociale en medische domein al hard gewerkt aan het inrichten van de ketenaanpak valpreventie. Voor alle regio's worden regionale en lokale coordinatoren door gemeenten aangesteld. Zij kunnen goed beoordelen of de keten in uw betreffende regio goed is ingericht. Vaak starten zij met projectgroepen van afgevaardigden uit het sociale en medische domein om goede onderlinge afspraken te kunnen maken over de 4 stappen. Of de keten staat hangt af van de inrichting van de bovenstaande elementen (zie vraag wanneer is de ketenaanpak ingericht). Wilt u weten of het in uw regio is ingericht neem dan contact op met de lokale of regionale trekker.

In de kernregio's van Menzis wordt door regionale trekkers gewerkt aan de inrichting van de ketenaanpak. Zij staan in verbinding met de lokale trekkers, die aan de lokale implementie werken. Menzis kan u in haar kernregio's in contact brengen met deze trekkers. Wilt u contact, vul dan dit contactformulier in.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de valrisicobeoordeling door de huisarts of daartoe gedelegeerde zorgverlener vergoed. Een valrisicobeoordeling is een analyse bij ouderen met een hoog valrisico, zodat op maat adviezen en interventies kunnen worden gegeven. Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft aangegeven dat voor de valrisicobeoordeling een medisch generalistische blik noodzakelijk is en daarmee zorg is ‘zoals huisartsen plegen te bieden’. De huisarts, specialist ouderengeneeskunde en POH ouderenzorg, Verpleegkundig specialist, Physician Assistent beschikken over de competenties om een valrisicobeoordeling in zijn totaliteit uit te voeren. Uitgangspunten bij de uitvoering van een VRB staan beschreven in de Duiding van het ZiNL. Het is aan de huisarts hoe en wanneer deze richtlijnen gehanteerd moeten worden. Onderdelen van de valrisicobeoordeling mogen ook door een zorgprofessional worden gedaan die onder verantwoordelijkheid van de huisarts werkt, maar de eindbeoordeling wordt altijd door de huisarts zelf gedaan. Professionals die onder de verlengde arm van de huisarts werken zijn bijvoorbeeld de oefentherapeut of fysiotherapeut.

U kunt ons bereiken

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie, machtiging, uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kunt u terecht op onze contactpagina.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.