Contractering

Zorgcontractering, beleid & inkoop

Zorginkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

De contractuele relatie met de huidige aanbieders van zittend ziekenvervoer voor 2019 is bestendigd. Dit heeft tot gevolg dat Menzis geen contracten sluit met nieuwe partijen voor het coördineren en (laten) uitvoeren van het zittend ziekenvervoer zoals aangegeven in artikel 2.14, 2.15 en 2.16 van het Besluit zorgverzekering, zoals deze thans luidt ofwel in de toekomst komt te luiden en zoals aangegeven in de polisvoorwaarden ten behoeve van verzekerden van Menzis en Anderzorg.

Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s als eerste of tweede representant voor wat betreft de inkoopafspraken ten aanzien van de ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2019 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars.

Zorginkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018

publicatiedatum 31 maart 2017

De contractuele relatie met de huidige aanbieders van zittend ziekenvervoer voor 2018 is bestendigd. Dit heeft tot gevolg dat Menzis geen contracten sluit met nieuwe partijen voor het coördineren en (laten) uitvoeren van het zittend ziekenvervoer zoals aangegeven in artikel 2.14, 2.15 en 2.16 van het Besluit zorgverzekering, zoals deze thans luidt ofwel in de toekomst komt te luiden en zoals aangegeven in de polisvoorwaarden ten behoeve van verzekerden van Menzis en Anderzorg.

Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan!
Representerende zorgverzekeraar per instelling
Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan per instelling de representerende zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, vermeld. Heeft u als ambulancevervoerder nog geen contract ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Contact

Voor meer informatie over de contractering van:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy