Contractering

Zorgcontractering, beleid & inkoop

Inkoopkader 2021

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s - als eerste of tweede representant - voor het maken van inkoopafspraken over ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2021 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Bij de inkoop houdt Menzis zich aan de door NZa opgestelde tarieven.

Downloads 2021

Zorginkoopbeleid ambulancezorg 2020

Graag presenteren we het zorginkoopbeleid ambulancezorg 2020. De ambulancesector is onderdeel van de acute zorg, die volop in beweging is. Het zorglandschap is aan het veranderen. We hebben te maken met de volgende ontwikkelingen:

  • Concentratie en specialisatie van ziekenhuiszorg
  • Spreiding van chronische, acute en electieve zorg
  • Extramuralisering van de zorg

Lees het hele document in de dowload hieronder.

Download zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

De contractuele relatie met de huidige aanbieders van zittend ziekenvervoer voor 2019 is bestendigd. Dit heeft tot gevolg dat Menzis geen contracten sluit met nieuwe partijen voor het coördineren en (laten) uitvoeren van het zittend ziekenvervoer zoals aangegeven in artikel 2.14, 2.15 en 2.16 van het Besluit zorgverzekering, zoals deze thans luidt ofwel in de toekomst komt te luiden en zoals aangegeven in de polisvoorwaarden ten behoeve van verzekerden van Menzis en Anderzorg.

Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s als eerste of tweede representant voor wat betreft de inkoopafspraken ten aanzien van de ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2019 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars.

Representerende zorgverzekeraar per instelling
Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan per instelling de representerende zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, vermeld. Heeft u als ambulancevervoerder nog geen contract ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Contact

Voor meer informatie over de contractering van ambulancezorg en zittend ziekenvervoer, kunt u contact opnemen met Johan Schotsman.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.