Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Informatie voor aanbieders van zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid 2019
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 18 oktober 2018

  Continuering machtigingbeleid en de gevolgen voor verzekerden

  Per 2019 continueren we ons machtigingenbeleid. Dit heeft gevolgen voor de Menzis- en Anderzorg-verzekerden.

  lees meer

 • 18 oktober 2018

  Wijziging contracteerproces zintuiglijke gehandicaptenzorg

  Tot en met contractjaar 2018 boden we onze overeenkomsten ter ondertekening aan via Sharefile. Vanaf het contractjaar 2019 loopt het ondertekenen van de overeenkomsten via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

  lees meer

Van AWBZ naar Basis

Sinds 2015 valt de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (ZG) voor zowel kinderen als volwassenen onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg werd voorheen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. In ons zorginkoopbeleid informeren wij u over de zorginkoop van de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg en de (kwaliteits)voorwaarden die Menzis aan uw instelling stelt. 

De zorg die vanuit de AWBZ naar de Basisverzekering wordt overgeheveld betreft multidisciplinaire zorg in verband met:

 • Een visuele beperking
 • Een auditieve beperking
 • Een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelstoornis of een combinatie van deze beperkingen, bestaande uit: diagnostisch onderzoek, interventies die zicht richten op het psychisch leren omgaan met de handicap, interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten

De NZa is bezig met de doorontwikkeling van een prestatiestructuur. NZa is hierover in gesprek met VWS en Zorginstituut Nederland over de doorontwikkeling van de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. De focus ligt hierbij op:

 • Uitbreiding van registratie- en/of declaratieverplichtingen;
 • Herijking van het tarief;
 • Eenheid van taal en heldere definities;
 • Richtlijnen/zorgpaden.
 • Afbakening aanspraak.

 

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor het aankomende jaar aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Contact

De afdeling Declaratieverwerking is bereikbaar onder telefoonnummer: 088 222 40 00

Let op: dit nummer is alleen voor zorgaanbieders.

Bent u verzekerd bij Menzis, Anderzorg of Hema? Gebruik dan de contactgegevens voor verzekerden.

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking, team Zintuiglijk gehandicapten.

Menzis
afdeling Declaratieverwerking
team Zintuiglijk gehandicapten
Postbus 640
7500 AP Enschede

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. U vindt op deze pagina een link naar de veelgestelde vragen, zodat u snel een antwoord heeft op uw vraag. Komt u er niet uit, dan kunt u uw vraag online stellen via het contactformulier.

U kunt ons bellen

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u ons bellen. U neemt contact op met Menzis via het telefoonnummer 088 222 40 00. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?


Heeft u een vraag over een declaratie?
Optie 1
Heeft u een vraag over de inhoud van uw overeenkomst, het inkoopbeleid of contractcontroles?
Optie 2 

Contactformulier

Contact opnemen

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy