Vooruitbetalingsregeling specifiek

voor zorgaanbieders omzet > 10 mln euro én GGZ met verblijf


De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders, met een omzet van meer dan 10 miljoen euro (o.b.v. AGB-code ondernemer) binnenkort een specifieke continuïteitsbijdrageregeling aanvragen. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder de specifieke regeling. Met deze regeling willen Menzis en alle andere zorgverzekeraars de financiële zorgen bij onze zorgaanbieders wegnemen.

U kunt een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen wanneer u niet direct betrokken bent bij de zorg aan coronapatiënten én wanneer u de afgelopen maanden geconfronteerd bent met een aanzienlijke terugloop van omzet. Zorgaanbieders die écht niet kunnen wachten omdat de financiële nood hoog is, kunnen een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen. Hieronder leest u meer informatie over het proces rondom de aanvraag van de vooruitbetaling.

Let op: deze regeling is gestopt. Aanvragen was mogelijk tot 31 oktober 2020.

Wie kan gebruikmaken van de specifieke vooruitbetalingsregeling?

Deze regeling is bedoeld voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro die werkzaam zijn in de branches: GGZ, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder deze specifieke regeling.

Hoe vraag ik de vooruitbetaling aan?

De vooruitbetaling kan worden aangevraagd via het indienen van de vragenlijst. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, stuurt u deze in via ons contactformulier.

 1. Download hier het vragenformulier.
 2. Vul het vragenformulier in en sla deze op. 
 3. Stuur het vragenformulier in via ons contactformulier (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona).  

U bepaalt zelf of u een vooruitbetaling aanvraagt bij één, meerdere of alle zorgverzekeraars. Wilt u bij meerdere zorgverzekeraars de vooruitbetaling aanvragen, dan dient u per zorgverzekeraar een aanvraag in te dienen (via de website van de betreffende zorgverzekeraar).

Bekijk hier de voorwaarden van de specifieke vooruitbetalingsregeling:

Het proces na het indienen van een aanvraag

Heeft u het vragenformulier voor de vooruitbetaling via ons contactformulier ingediend? Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 10 werkdagen te beoordelen.

 • Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling. U ontvangt hier geen apart bericht van.
 • Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden dan ontvangt u hier per e-mail bericht over.
 • Goedgekeurde aanvraag: 
  Krijgt u geen bericht 10 werkdagen na uw aanvraag? Dan is uw aanvraag goedgekeurd. We streven er vervolgens naar het bedrag ook binnen 10 werkdagen over te maken.
 • Afwijzing aanvraag:
  Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u hier een e-mail, binnen 10 werkdagen na de aanvraag, over.

We streven ernaar het bedrag binnen 10 werkdagen na de beoordeling over te maken op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. De betaling wordt op praktijk-/ instellingsniveau uitbetaald. Mocht er geen rekeningnummer bekend zijn, dan vragen we dit bij u op.

Hoe is het bedrag van de vooruitbetaling berekend?

Het bedrag van de vooruitbetaling bestaat uit een maandelijkse betaling tot 100% van het verschil tussen de contractwaarde en de declaraties. Onder contractwaarde verstaan we de voor 2020 afgesproken plafondwaarde of aanneemsom plus de verzekerdenmutatie. Als deze informatie er niet is, gaan we uit van de voorcalculatorische realisatie van p x q afspraken, dan wel de declaraties 2019.

Goed om te weten:

 • De vooruitbetaling wordt maandelijks aan u uitgekeerd.
 • Alle ingediende declaraties (zonder onderscheid naar jaarlaag, dus zowel met betrekking tot 2019 als 2020) worden met de vooruitbetaling verrekend.
 • Het bedrag verschilt ook per maand door de in-/uitstroom van verzekerden naar een andere zorgverzekeraar. Het bedrag bij de andere (nieuwe) zorgverzekeraar zal in die maand weer lager/hoger zijn door de uit-/instroom van nieuwe verzekerden.

Totaal uitbetaald aan declaraties in 2019:    € 12.000 
Gemiddeld uitbetaald per maand in 2019:   € 1.000
De vooruitbetaling 2020 (tot 100%):  € 1.000
Reeds uitbetaalde in april 2020:  € 200
 U ontvangt van ons:  € 800
Totaal uitbetaald aan declaraties in 2019:   € 12.000 
Gemiddeld uitbetaald per maand in 2019:   € 1.000
De vooruitbetaling 2020 (tot 100%):  € 1.000
 Reeds uitbetaalde declaraties in april 2020:   € 1.200 
 U ontvangt van ons:  € 0

U ontvangt van ons geen bijdrage omdat het bedrag van de reeds uitbetaalde declaraties in april 2020 hoger is dan de vooruitbetaling 2020.

In welke situaties wordt een aanvraag voor vooruitbetaling afgewezen?

Op basis van de gestelde voorwaarden wordt een vooruitbetaling afgewezen om de volgende redenen:


Financiële reden:
 • het bedrag van de reeds uitbetaalde declaraties is hóger dan de berekende vooruitbetaling.

Overige redenen:

 • u bent betrokken bij een lopend fraudeonderzoek
 • u bent geregistreerd in het EVR
 • er zijn opvallende resultaten geconstateerd bij uitgevoerde formele/materiële controles
 • er loopt een juridische procedure tussen u en Menzis
 • er zijn opvallende resultaten geconstateerd bij een uitgevoerd fraude onderzoek

Helaas is het voor ons op dit moment niet mogelijk om vragen en uitleg op individueel niveau in behandeling te nemen. Daarom verwijzen wij u graag eerst door naar de voorwaarden die zijn gesteld voor het aanvragen van een vooruitbetaling. U vindt de voorwaarden van de regeling op de website van ZN. Ook vindt u hier een overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ over de vooruitbetaling specifiek en de continuïteitsbijdrage die in juli 2020 opengesteld wordt.

Corona-informatie per zorgsoort

Bent u op zoek naar andere informatie over corona? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde van zorgaanbieders rondom corona op dit moment. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar de informatie-pagina

Veelgestelde vragen

Zorgaanbieders die in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.

 • De vooruitbetaling geldt voor: gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders die werkzaam zijn in de branches: GGZ, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.
 • De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de specifieke continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de specifieke continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in juli worden aangevraagd. We vragen u daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.
 • Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom verzoeken we zorgaanbieders om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling.
 • De vooruitbetaling kan vanaf 12 juni door het indienen van het vragenformulier via ons contactformulier worden aangevraagd.
 • U vindt de voorwaarden van de regeling op de website van ZN. Ook vindt u hier een overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ over de vooruitbetaling specifiek en de continuïteitsbijdrage die in juli 2020 opengesteld wordt.

Kijk ook voor de meest recente informatie en veelgestelde vragen op de website van ZN.

Alle ingediende declaraties (zonder onderscheid naar jaarlaag, dus zowel met betrekking tot 2019 als 2020) worden met de vooruitbetaling verrekend. De vooruitbetaling zal te zijner tijd ook worden verrekend met de nog uit te keren continuïteitsbijdrage en vergoeding van meerkosten.

Wanneer het bedrag van de continuïteitsbijdrage hoger is dan de vooruitbetaling dan wordt het restant bedrag aan u overgemaakt. Is het bedrag van de continuïteitsbijdrage lager dan de vooruitbetaling dan vorderen wij het teveel betaalde bedrag bij u terug.

De vooruitbetaling (Menzis, Anderzorg en HEMA) wordt als 1 bedrag vanuit Menzis aan u overgemaakt. U ontvangt dus niet per zorgverzekeraar een bedrag maar voor alle zorgverzekeraars 1 bedrag in totaal. De verrekening vindt plaats met de continuïteitsbijdrage.

Menzis betaalt de vooruitbetalingen op concernniveau uit: Menzis Zorgverzekeraar NV NL21INGB0662752627 UZOVI: 3332

Het bedrag wordt op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is gestort. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. De betaling wordt op praktijk-/ instellingsniveau uitbetaald.

Wanneer uw declaraties normaal via een servicebureau verlopen, dan verlopen ook de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage via het servicebureau. Het servicebureau zal het bedrag aan u overmaken. We verwachten van het servicebureau dat de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage per direct, zonder vertraging, worden doorgestort.

We geven bij de vooruitbetaling in de omschrijving aan dat het om een vooruitbetaling gaat met daarbij de AGB code plus de naam behorende bij de AGB code.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.