Coronavirus: wat doet Menzis?

Veelgestelde vragen

 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u waar mogelijk in deze impactvolle tijd van crisis. 

Onderaan deze pagina leest u de meest gestelde coronavirusvragen van zorgaanbieders op dit moment. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Meer informatie kunt u ook vinden op zn.nl

Meer over de generieke continuïteitsregeling

Bent u op zoek naar informatie over de continuïteitsregeling? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde vragen van zorgaanbieders op onze informatie-pagina. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar de informatie-pagina generieke continuïteitsregeling

Continuïteitsbijdrage specifiek

In de continuïteitsbijdrage wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Meer informatie vindt u op de overzichtspagina van ZN.

Meer over de specifieke vooruitbetalingsregeling > 10 miljoen

Bent u op zoek naar informatie over de specifieke vooruitbetalingsregeling? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde vragen van zorgaanbieders op onze informatie-pagina. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar de informatie-pagina vooruitbetaling-specifiek

Bent u op zoek naar aanvullende informatie over de continuïteitsregeling? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde vragen van zorgaanbieders op onze informatie-pagina. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

 • Continuïteitsbijdrage voor ggz-aanbieders: Ook grote aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort gebruikmaken van een coronaregeling, dat maken Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz op 8 juli bekend. De regeling van Menzis en andere zorgverzekeraars geldt specifiek voor 72 ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of een jaaromzet hebben van meer dan 10 miljoen euro. De regeling, die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020, voorziet in een passende vergoeding van vraaguitval en meerkosten. U leest meer over de regeling in het nieuwsbericht van ZN. Er kan al wel een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. U leest hier meer over op deze informatie-pagina.
 • Continuïteitsbijdrage voor ggz-aanbieders: Op 28 mei jl. heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de ggz-sector.Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De laatste voorbereidingen worden op dit moment afgerond. Er kan al wel een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. U leest hier meer over op deze informatie-pagina.
 • Aanvullende informatie continuïteitsbijdrage: Op 12 mei jl. heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg met aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage. De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering en/of de aanvullende zorgverzekering. De continuïteitsbijdrage geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Vanaf 15 mei wordt deze gefaseerd opengesteld voor verschillende groepen zorgaanbieders. Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de financiële regelingen (pdf-bestand).
 • Continuïteitsbijdrage: Op 1 mei jl. heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg met informatie over de continuïteitsbijdrage. Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de Basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro. Vanaf 15 mei wordt deze gefaseerd opengesteld voor verschillende groepen zorgaanbieders. 
 • Vooruitbetaling aanbieders zonder contract: Op 17 april heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg met informatie over de vooruitbetaling. Ook zorgaanbieders zonder een contract, werkzaam in bepaalde branches, konden (onder bepaalde voorwaarden) vanaf woensdag 22 april t/m 8 mei gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. De regeling sloot vrijdag 8 meiDownload hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de financiële regelingen (pdf-bestand).
 • Vooruitbetaling aanbieders met contract: Op 9 april heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg met aanvullende informatie over de vooruitbetaling. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, konden (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april t/m 8 mei gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen door digitale ondertekening van een aanvullende overeenkomst via VECOZO. De regeling sloot vrijdag 8 mei. Download hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de financiële regelingen (pdf-bestand).
 • Financiële regelingen: Op 5 april jl. heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders, met én zonder contract, waarin zij toezeggen zorgaanbieders financieel te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Met de bijdrage kunnen ze hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis. 
 • Op 1 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan algemene ziekenhuizen en umc’s over de regeling bevoorschotting vanwege de coronacrisis gestuurd. Zij kunnen vanaf donderdag 7 mei de bevoorschotting aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben.
 • Op 21 april jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gestuurd waarin wordt aangegeven dat zorgverzekeraars ziekenhuizen en umc’s ondersteunen met een voorschotregeling. De zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en umc’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. Ziekenhuizen en umc’s kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet.
 • Op 17 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen voor zorgaanbieders in de basisinfrastructuur.
 • Op 25 maart jl. door ZN een brief gestuurd waarin werd aangekondigd dat zorgverzekeraars en zorgkantoren waar nodig ook voor de groep zorgaanbieders niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten, met maatregelen zouden komen.

Ja, zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Met de continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Afgelopen periode betaalden we voor vrijwel alle zorgaanbieders ingediende declaraties versneld uit. De afgesproken betaaltermijnen werden in doorlooptijd tijdelijk gehalveerd. Inmiddels zijn er verschillende financiële regelingen in uitvoering, daarom gaan we in september gefaseerd terug naar de reguliere betaaltermijnen. Vanaf oktober betalen we declaraties weer uit volgens de afgesproken betaaltermijnen.

Heeft u vragen over het indienen van een declaratie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Voor het inrichten van hotelfaciliteiten voor opvang van patiënten geldt een cohortfinanciering. Het voorstel dient door het ROAZ te worden goedgekeurd.

Meer informatie digitale mogelijkheden

Ja, Menzis wil zorgverleners zo goed mogelijk ondersteunen bij de uitdagingen die zij in deze tijden van het Corona virus (COVID-19) hebben. We denken met VWS mee over een overzicht met digitale toepassingen die kunnen helpen bij zorg op afstand. Dit overzicht vindt u op Zorg van Nu.
De initiatieven zijn relatief laagdrempelig en worden dagelijks aangevuld. Hier vindt u ook informatie van de NZa over de verruiming van de mogelijkheden voor het leveren en declareren van zorg op afstand.

Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Om die reden heeft de NZa de voorwaarden voor zorg op afstand versoepeld. Het declareren van zorg op afstand is eenvoudiger geworden. De NZa heeft de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand op een rij gezet.

Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. De toepassingen worden in sommige gevallen (tijdelijk) gratis aangeboden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en Menzis denkt hierover actief mee. Bekijk de initiatieven op Zorg van Nu. U kunt contact zoeken met de leverancier voor de implementatie.

Op de website van de NZa vindt u de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

Ja, zorgverzekeraars geven zorgaanbieders de mogelijkheden voor het inzetten van telefonische consulten of videoconsulten en digitale zorg, uiteraard alleen nadat de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en de veiligheid van de digitale zorg geborgd is.
Voor de periode van 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn, zijn er geen belemmeringen in de contractering om zorg op afstand te leveren. Zorgverzekeraars wijzen verwijzers (zoals huisartsen) er dan ook graag op dat zij in deze periode patiënten die die zorg behoeven nog steeds doorverwijzen naar een GLI-programma (Beweegkuur, CooL en SLIMMER). Meer informatie in ons nieuwsbericht.

Eerstelijnszorg

U kunt bij onderstaande gecontracteerde zuurstofleveranciers terecht:

 • Medidis
 • Vivisol
 • Vital Aire
 • Linde
 • Westfalen
 • Total Care

Kijk voor meer informatie op de website van NHG of ZN. 

Dit is akkoord, mits:

 • Het lab in het bezit is van een geldige accreditatie ISO15189 voor het uitvoeren van medisch microbiologisch onderzoek en daarbij de richtlijnen volgt van het NVMM (Nederlandse vereniging voor medische microbiologie).
 • Het lab bij een positieve test op Corona rapporteert aan de GGD.
Let op: wanneer de test op Corona niet is aangevraagd door de GGD, is het eigen risico van toepassing.  

De extra geleverde zorg in huisartsenposten wordt door de zorgverzekeraars gezamenlijk in representatie ingekocht. Er komt hiervoor een gezamenlijke registratiecode.

De verruiming die de NZa biedt voor zorg op afstand, geldt ook voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Telefonische of videoconsulten en digitale zorg zijn mogelijk wanneer de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en de veiligheid van de digitale zorg geborgd is. Huisartsen kunnen patiënten die die zorg behoeven nog steeds doorverwijzen naar een GLI-programma (Beweegkuur, CooL en SLIMMER). Meer informatie in ons nieuwsbericht.

Reparatie orthopedische schoenen door schoenmakers

Ja , dit kan als u via beeldbellen kunt beoordelen of de schoenen nog te repareren zijn.

Voor probleeminventarisatie en begeleiding bij aflevering kan (beeld)bellen worden ingezet.

Ja, schoenmakers kunnen door de coronacrisis niet de maat opnemen van orthopedische schoenen. Daarom is een machtiging voor reparaties van schoenen na het eind van de gebruikstermijn tijdelijk niet nodig. Via (beeld)bellen kan inventarisatie plaatsvinden. Zo kunnen schoenen toch gerepareerd worden zonder contact te maken met de cliënt én wordt de levensduur van de schoenen verlengd. Dit is mogelijk voor schoenen binnen cluster 2 t/m 6, voor schoenen ouder dan 15 maanden. Deze maatregel gaat in vanaf 1 april 2020. 

 • De schoenen zijn minstens de gemiddelde gebruikstermijn
 • De probleeminventarisatie door de schoenmaker vindt per (beeld)bellen plaats
 • De schoenen worden gerepareerd en afgeleverd. Er vindt na de aflevering weer controle via (beeld)bellen plaats. 
Declaraties van reparaties zonder machtiging zijn vanaf 1 april gehonoreerd. Dit is mogelijk voor schoenen binnen cluster 2 t/m 6. Er mag één reparatie gedeclareerd worden per 6 maanden, met een maximum tarief van € 250 per paar.
Cluster GPH-code  Soort kosten 
Cluster 2 OSB Laag en hoog  061203330000% (laag) 23
 061203360000% (hoog) 23 
 061203390000% (extra hoog) 23 
 Cluster 3 OSA Laag  061203330000% 23 
 Cluster 4 OSA Hoog tot enkel  061203360000% 23 
 Cluster 4 OSA Hoog boven enkel  061203390000% 23 
 Cluster 6 EVO  061203510000% 23 

Paramedie

Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft op advies van Zorginstituut Nederland besloten om tijdelijk de herstelzorg aan ernstig zieke corona-patiënten ruimer te vergoeden vanuit de Basisverzekering. De verruimde vergoeding gaat gelden voor zowel patiënten die op de IC hebben gelegen als patiënten die op verpleegafdelingen zijn behandeld of die thuis ernstig ziek zijn geweest. Deze regeling geldt van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 en geeft patiënten recht op de volgende zorg:

 • Maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie
 • Maximaal 8 uur ergotherapie
 • Maximaal 7 uur diëtetiek

Voorwaarden:

 • Om voor deze zorg in aanmerking te komen is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist vereist.
 • De eerste behandeling dient binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden.
 • Ook is het meewerken aan een landelijk corona-onderzoek door zowel de zorgverlener als de patiënt vereist.
 • De aanspraak geldt voor 6 maanden.

Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, wanneer een medisch specialist oordeelt dat dit noodzakelijk is. De patiënt heeft dan nogmaals recht op dezelfde hoeveelheid zorg. Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan de technische uitwerking, zorgaanbieders kunnen dus nog geen declaraties m.b.t. deze regeling indienen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

De volledige brief met daarin de afspraken vindt u hier.

 • Het is alleen van toepassing op noodzakelijke zorg en op zorg die zich leent voor behandeling op afstand;
 • Het dient ter vervanging van een fysieke zitting;
 • De doelmatigheid moet geborgd zijn.

Eveneens is het belangrijk om goed te kijken of de gebruikte applicatie voldoet aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Lees hier meer over op de website van zorgvannu.nl en smarthealth.nl

Menzis koopt de ‘telefonische zitting’ (prestatiecode 1920/2700/4010) al langer in en kent hiervoor normaliter een andere vergoeding dan de ‘individuele reguliere zitting’. De interactie tussen patiënt en zorgaanbieder is via een telefonische zitting niet te vergelijken met een ‘individuele reguliere zitting’. De ‘telefonische zitting’ is dan ook veelal alleen inzetbaar als een korte update van de status praesens van een patiënt gevolgd door een mondeling advies van de zorgaanbieder. Van fysieke- dan wel zichtbare ondersteuning is geen sprake.

In verband met de uitzonderlijke situatie waar we ons in bevinden hebben we besloten om de telefonische zitting tijdelijk* qua tarief gelijk te stellen aan de ‘individuele reguliere zitting’. Eveneens kopen we bij de huidtherapeuten de telefonische zitting nu ook in onder de prestatiecode 7502. U ontvangt van ons via e-mail een aangepaste tarievenlijst 2020.

Goed om te weten en te benadrukken bij de patiënt/cliënt, dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- dan wel aanvullende verzekering van patiënt/cliënt.

*Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt/cliënt. Deze specifieke prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt/cliënt;
 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt/cliënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt/cliënt afgesproken tijdstip.

Een telefonische zitting kan niet worden ingezet voor een eerste contact waarbij er wordt geconcludeerd of fysiotherapie geïndiceerd is.

 • Fysiotherapie | 1920 - Telefonische zitting
 • Oefentherapie | 2700 - Telefonische zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Logopedie | 4010 - Telefonische zitting logopedie.
 • Ergotherapie | 5010 - Telefonische zitting ergotherapie
 • Diëtetiek | 6005 - Telefonische zitting diëtetiek

In eerste instantie houden we aan dat de NZa-prestaties welke eigenlijk alleen voor fysieke behandelingen worden ingezet.
Het videoconsult kan alleen in deze bijzondere situatie tijdelijk* gehanteerd worden onder voorwaarde dat de patiënt/cliënt hier toestemming voor heeft gegeven en dat het videoconsult qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met de behandeling in een praktijkruimte.
Bijvoorbeeld: een ‘(screening), intake en onderzoek’ kan gedeclareerd worden als er sprake is van een intake en onderzoek via een videoconsult.
Een behandeling via videoconsult kan in rekening worden gebracht onder de noemer ‘individuele reguliere zitting [diëtetiek/ergotherapie/fysiotherapie/huidtherapie/oefentherapie]’ en voor logopedie onder de noemer ‘telelogopedie’.

*Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Zorgverzekeraars maken het mogelijk om naast de reguliere zitting het videoconsult te declareren voor de volgende prestaties:

Fysiotherapie
 • Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
 • Individuele zitting manuele therapie (1200)
 • Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
 • Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
 • Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
 • Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)
Oefentherapie
 • Individuele zitting kinderoefentherapie (2300)
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie (2006)
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie (2600)
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie (2007)
Ergotherapie
 • Individuele zitting kinderergotherapie (5008)
 • Individuele zitting handergotherapie (5009)
De voorwaarden die we hieraan verbinden zijn:
 • deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
 • het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;
 • de therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen voor de vergoeding/aanspraak in de basis- en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie;
 • de patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de basis- en/of aanvullende verzekering;
 • aan de tegemoetkoming kunnen na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

GGZ

Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020. Op onze informatie-pagina leest u meer over de regeling.

 • Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de Basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. Zowel generalistische ggz als gespecialiseerde ggz vallen onder de regeling.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat u tot de doelgroep behoort en dat u zorg levert die valt onder de Basis- en/of de aanvullende zorgverzekering. De precieze voorwaarden kunt u vinden op de website van ZN.
 • Aanvragen verloopt, vanaf 23 juni, via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO.
 • Bekijk ook de ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ over de continuïteitsbijdrage op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 
 • Op 28 mei jl. heeft ZN een brief gestuurd aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de ggz-sector. 
Daarnaast is er de specifieke continuïteitsbijdrage. Deze regeling is bedoeld voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro die werkzaam zijn in de branches: GGZ, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder deze specifieke regeling. Zij kunnen een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen. U leest hier meer over op deze informatie-pagina.

Door de coronacrisis worden vrijwel alle visitaties opgeschort. Daarom hebben we besloten de eis van visitatie, voor de contractering van Vrijgevestigden GGZ, voor 2021 los te laten. Dat betekent dat vrijgevestigde zorgaanbieders pas per 01-01-2022 aan deze eis hoeven te voldoen om in aanmerking te komen voor een contract in 2022. Dit is een wijziging op het Zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2021, dat in april werd gepubliceerd. Het is wel een vereiste dat vrijgevestigde zorgaanbieders in 2021 lid moeten zijn van een beroeps-, branche- of soortgelijke organisatie die visitatie kan uitvoeren én die voornemens zijn om in 2021 gevisiteerd te zijn.

 • De gebruikte applicatie (beeldbel-app) moet voldoen aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Lees hier meer over op de website van zorgvannu.nl en smarthealth.nl
 • De gebruikte apparatuur moet up-to-date zijn.
 • De gesprekken moeten via actuele technische protocollen verlopen en versleuteld zijn.
 • De inhoud van gesprekken mag alleen bewaard worden als die voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving stellen aan zorgdata.
 • De patiënt is zorgvuldig geïnformeerd over de werkwijze.
 • Toestemming van de patiënt voor het beeldbellen moet in het patiëntendossier worden vastgelegd.

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor reguliere behandelingen en tijd schrijven op het Basis GGZ traject of de DBC. U mag alleen de directe tijd (screen to screen) schrijven die u aan de patiënt besteedt.

Geboortezorg

Kraamzorg zonder fysieke aanwezigheid in het gezin is niet mogelijk. Wel kan een deel van het contact vervangen worden door zorg op afstand. Het aantal uren dat een kraamverzorgende in het gezin aanwezig is, kan daarmee beperkt worden.

Een-op-een contact via beeldbellen tussen de kraamvrouw en de kraamverzorgende kan tijdelijk als coronamaatregel worden ingezet onder de voorwaarde dat:

 • Er gebruik gemaakt wordt van een beveiligde beeldverbinding;
 • Tijd en inhoud van het beeldbelcontact wordt vastgelegd in het dossier en is afgestemd met de cliënt;
 • Er moet – naast het beeldbellen – minimaal 24 uur fysieke kraamzorg worden geleverd

Het beeldbelcontact kan via de prestatie kraamzorg per uur worden gedeclareerd.
Het aanbieden van instructie en voorlichting via video’s of een app kan ook worden ingezet als coronamaatregel onder de voorwaarde dat:

 • de getoonde instructies en voorlichting voldoet aan de richtlijnen van het KCKZ;
 • de video’s worden ingezet als (gedeeltelijke) vervanging van de fysieke instructie en voorlichting door de kraamzorgverzorgende.
 • De kraamverzorgende checkt of de inhoud wordt begrepen en kan worden opgevolgd. Dit wordt bijgehouden in het dossier.

Wijkt de telefonische counseling inhoudelijk niet van de fysieke prenatale screening counseling dan mag de declaratie worden ingediend. De voorkeur gaat uit naar een beeldbel consult via beveiligde opties. Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. Net als in een normale situatie kan alleen vergoeding plaatsvinden indien de cliënt daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Omdat er nog niet veel data beschikbaar is over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de KNOV, NVOG, NVK en het RIVM tezamen besloten de richtlijn van de RCOG te volgen. Hierin staat benoemd of en wanneer er een indicatie is voor een extra groeiecho. Bij een indicatie, zal de declaratie goedgekeurd worden.

Als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven de bevalling in het ziekenhuis (of geboortecentrum) te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden, dan hoeft de cliënt geen WEB te betalen.

Het tijdelijk inrichten van verloskundige faciliteiten kan alleen na goedkeuring van het ROAZ, conform de overeengekomen werkwijze. 

Kijk voor de meest actuele corona-informatie voor verloskundigen, draaiboeken en protocollen op de site van het KNOV.

Wijkverpleging

Menzis volgt de afspraken die landelijk zijn gemaakt met de beroeps- en branchepartijen. V&VN steunt de inzet van helpenden in de wijkverpleging, met name in laag-complexe situaties en het ondersteunen in de primaire levensbehoeften. Helpenden vervangen hierbij niet de verzorgenden, maar worden ingezet als aanvulling op tekorten in wijkverpleging teams. Lees hier het volledige standpunt van V&VN.

Menzis ondersteunt het advies van de V&VN en maakt het gebruik van helpenden in deze periode voor gecontracteerde zorgaanbieders mogelijk. Zie voor de voorwaarden het bericht van ZN.
Menzis wil graag weten wie gebruik maakt van helpenden in de wijkverpleging tijdens de coronaperiode. U kunt de inzet melden via het contactformulier.

 • Graag bij 'Onderwerp': ‘Verlenen zorg’ aangeven
 • Graag bij ‘Uw vraag’: Inzet helpenden in de wijkverpleging gedurende coronaperiode 2020' aangeven.
Hiermee gaat u akkoord met de voorwaarden.

In afstemming met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en ZorgthuisNL hebben zorgkantoren en zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken gemaakt over het stellen van (her)indicaties. U leest meer over de maatregelen en bijbehorende brief op de website van ZN.

Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden aan de zorgprofessional om te beoordelen of beeldbellen/telefoon de voorkeur heeft boven een fysiek gesprek. Het blijft voor zorgprofessionals onverminderd van belang om de ‘op afstand’ gestelde indicaties te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier. U leest op de website van het V&VN het advies Indicatiestelling tijdens crisis COVID-19 (Corona). Dit geeft handvatten om het indicatieproces zo goed mogelijk te organiseren.

Over herindicatie wanneer de zorginzet niet gewijzigd is, stelt het advies dat de huidige indicatie met drie maanden verlengd kan worden of zoveel korter als van toepassing is. Wanneer de crisis voorbij is, vindt een huisbezoek plaats om de verlenging te toetsen en indien nodig alsnog een herindicatie in te dienen. Indien er sprake is van achteruitgang van de cliënt en/of de zorginzet gewijzigd moet worden, is het aan de zorgprofessional of het gesprek ‘achter de voordeur’ plaatsvindt of via beeldbellen/telefoon.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.