Inkoopbeleid Huisartsen en multidisciplinaire zorg 2018 in ontwikkeling

 

Ondanks drukke periodes in uw praktijk en het feit dat voor het eerst contracten via het VECOZO Zorginkoopportaal worden aangeboden, is het gelukt om met de meesten van u eerder dan voorgaande jaren de overeenkomst te verlengen. We danken u daarvoor. Daarmee is de huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg in 2017 opnieuw goed geregeld!

22 december 2016

Beleid 2018 en verder
Daarnaast is Menzis al enige tijd met uw regionale vertegenwoordigers (namens LHV-kringen, zorggroepen en GEZ-centra) in gesprek over het inkoopbeleid 2018 en verder. Onder andere door de intenties uit Het Roer Gaat Om, maar ook door de toenemende druk op de eerste lijn (meer thuiswonende ouderen en chronisch zieken) en andere maatschappelijke ontwikkelingen, is de wens ontstaan om een lange termijn beleid te ontwikkelen. Die intentie, om zo mogelijk beleid te formuleren voor een periode van 5 jaar, hebben we na de zomer met elkaar uitgesproken. En ook om hierover in een open sfeer, waar mogelijk gezamenlijk, te communiceren.


We spreken elkaar maandelijks om met elkaar de richting van de beleidswijzigingen voor 2018 en verder te bespreken. We hebben er voor gekozen om ons te richten op het verbeteren van een aantal specifieke onderdelen van het beleid. We willen geen grote wijziging in de bekostiging van de huisartsenzorg, omdat we willen toewerken naar meer rust en zekerheid voor de lange termijn en daarmee ruimte creëren voor gewenste ontwikkelingen als innovatie en substitutie in de Menzis kernregio’s.


Onderwerpen en planning

De onderwerpen van gesprek zijn onder andere doelmatig voorschrijven, ouderenzorg, kwaliteit en landelijke ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van het beleid doelmatig voorschrijven en de evaluatie van ouderenzorg zijn speciale werkgroepen met huisartsen en samenwerkingsverbanden uit de regio’s actief. De modules vormen daarbij een belangrijke basis.


Hieronder staat een kort overzicht met de fasering en planning van de beleidsvorming de komende maanden. Vanzelfsprekend wordt u door uw eigen vertegenwoordigers geïnformeerd, maar er is ook afgesproken u bij belangrijke mijlpalen in het proces gezamenlijk te informeren. Kortweg zal dat zijn in februari en half maart. Op 1 april 2017 zal Menzis conform de eisen van de NZa het zorginkoopbeleid 2018 op haar website publiceren.


Overzicht communicatie over beleidsvorming 2018

Wanneer?  Waarover?  Door wie? 
Februari 2017 Beleidsvorming op hoofdlijnen incl. onderwerpen van discussie Menzis en regionale vertegenwoordigers
Half maart 2017 Beleidswijzigingen inkoopbeleid 2018 en verder  Menzis en regionale vertegenwoordigers 
1 april 2017 Definitief inkoopbeleid 2018 en verder (m.u.v. wijzigingen NZa)  Menzis
1 juli 2017 Publicatie beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018  NZa
September 2017 Publicatie definitief inkoopbeleid 2018 (incl. wijzigingen NZa)  Menzis
September 2017 Start contracteerproces 2018 en verder Menzis

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.