Meerjarenafspraken met het Martini Ziekenhuis

Regio Noord

De meerjarenafspraken tussen Menzis en het Martini Ziekenhuis zijn illustratief voor een andere vorm van zorginkoop met oog voor doelmatigheid én kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plaats. Desi Ghauharali, accountmanager Menzis en nauw betrokken bij de totstandkoming van de meerjarenafspraken:

3 juli 2017

Desi
Desi Ghauharali, Accountmanager Menzis: 
“Meerjarenafspraken zijn geen doel op zich, maar geven klanten en zorgaanbieders zekerheid en duidelijkheid gedurende een langere periode. Dat biedt de mogelijkheid om verdergaande doelen voor onze klanten te realiseren op het gebied van kwaliteit en betaalbare zorg.

Op basis van een gezamenlijke agenda zijn met het Martini Ziekenhuis voor vier jaar vergaande afspraken gemaakt om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, de zorg regionaal anders in te richten en de kosten te verminderen. 

Een belangrijke uitkomst van dit traject is daarnaast, dat twee organisaties en de medewerkers daarvan elkaar beter hebben leren kennen, meer oog hebben voor elkaars belangen en het gezamenlijk belang. Ook zijn ze continu met elkaar in gesprek over de zorgontwikkelingen in brede zin, in plaats van de nadruk op alleen financiën in de tweede helft van het jaar."

In essentie komt het er op neer dat Menzis de groei op elf speerpunten, die het ziekenhuis zelf heeft gekozen, ondersteunt. Voor elk speerpunt (waaronder bijvoorbeeld het beweegapparaat, oncologie, longaandoeningen, kinderallergie en reuma) is een ontwikkeltraject afgesproken gericht op kwaliteitsverbetering. Zo moeten er per speerpunt verbeterplannen worden opgesteld en uitgevoerd op basis van uitkomstindicatoren (inclusief door de klant ervaren kwaliteit). Deze continue verbetercyclus moet leiden tot zorg van bovengemiddelde kwaliteit.

Voor de zorg die niet onder de speerpunten valt, de basiszorg, worden jaarlijks afspraken gemaakt over het zorgaanbod. De juiste zorg op de juiste plaats tegen een hoge kwaliteit en zo laag mogelijke kosten. In de uitvoering kan dit dus betekenen dat het hier gaat om een verschuiving van (basis)zorg van het UMCG naar Martini Ziekenhuis, maar ook over substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerstelijns zorg.

Voor het laatste is, in samenspraak met de Groninger Huisartsen Coöperatie, een lijst van projecten en initiatieven samengesteld. Op deze lijst staan onder andere ouderenzorg, astma/COPD en cardiologie.

Tot slot zijn afspraken gemaakt om de acute zorg (spoedeisende hulp, operatiecentrum en intensive care) in Groningen beschikbaar te houden en zijn er afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten van dure geneesmiddelen.

Kernpunten van de afspraken

  • Continue kwaliteitsverbetering
  • Zorg (speerpunten) van bovengemiddelde kwaliteit
  • Bevorderen doelmatigheid door de juiste zorg op de juiste plaats
  • Financiering afgestemd op zorg (juiste prikkels op de juiste plaats)
  • Bevestiging topklinische positie Martini Ziekenhuis > Klanten van Menzis verzekerd van goede zorg tegen juiste prijs!

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.