De ondersteuning van ELANN/ROS bij ouderenzorg

In de komende jaren zal met het toenemen van het aantal kwetsbare ouderen het belang van het geriatrisch netwerk steeds duidelijker worden. Het goed organiseren van integrale ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk vergt een goed werkend en geformaliseerd geriatrische netwerk. ELANN/ROS, als ondersteunende organisatie voor de eerste lijn, helpt sinds 2016 huisartspraktijken bij het vorm geven van geriatrische netwerken.

26 oktober 2017

Petra Mensinga werkt bij Elann als adviseur ROS. Zij vertelt over deze ondersteuning en haar ervaringen hierbij. “Voor goede begeleiding van ouderen met complexe zorgvragen, is netwerkontwikkeling van groot belang. Op praktijk niveau gaat het hierbij om multidisciplinaire samenwerking tussen lokale zorg- en hulpverleners.

De kern van het geriatrische netwerk bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg en de wijkverpleegkundige. In de zogenaamde 2e ring van het netwerk worden, wanneer gewenst, de specialist ouderenzorg of de geriater betrokken. Vanuit het sociale domein haken de gemeente en de welzijnsorganisatie aan. Verder zijn er uiteraard diverse paramedici opgenomen in het netwerk en worden deze door de huisarts waar nodig ingeschakeld.

Ondersteunende rol

De uitwerking van de begeleiding wordt gebaseerd op de stappen die voortvloeien uit het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO). De GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie) geeft, naar aanleiding van het inkoopbeleid de kaders rond de zorg voor kwetsbare ouderen vorm. ELANN/ROS ondersteunt bij de lokale netwerkvorming. GHC en ELANN/ROS stemmen regelmatig in onderling overleg hun werkzaamheden met elkaar af.

Gezamenlijke praktijkbezoeken

Een voorbeeld van de samenwerking is het organiseren van gezamenlijke praktijkbezoeken. Dat gebeurt bij praktijken die nieuw starten met de zorg voor kwetsbare ouderen of praktijken die vragen hebben over de praktische invulling van integrale ouderenzorg in de praktijk. Tijdens het bezoek gaat ELANN/ROS dieper in op het lokale netwerk, die vanuit de praktijk georganiseerd moet worden. Petra: “Wij delen onze ervaringen, die wij met de begeleiding van een aantal groepen hebben opgedaan. Vanuit die begeleiding hebben wij ook een format voor het vastleggen van samenwerkingsafspraken gemaakt. Het is immers geen vrijblijvend netwerk. Bij de zorg om de kwetsbare ouderen moet je op elkaar kunnen rekenen, zeker als de oudere door plotselinge veranderingen in de medische of sociale toestand snel een aanpassing van bv medicatie, wijkverpleging, aanpassingen van het huis nodig heeft.“

Van elkaar leren

Met het overzicht van de opzet van de geriatrische netwerken in alle delen van de provincie Groningen koppelt ELANN/ROS praktijken aan elkaar om van elkaar te kunnen leren. Zo worden bijvoorbeeld praktijken die al langer hun ouderenzorg organiseren via het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg gekoppeld aan startende praktijken, zodat deze starters op weg geholpen kunnen worden met praktische tips en trucs uit de dagelijkse praktijk. Ook ondersteunt ELANN/ROS praktijken die vragen hebben over bijvoorbeeld:

  • de praktische inrichting van de module ouderenzorg en het includeren van patiënten;
  • het leggen van contacten met een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie;
  • het regelen van de communicatie middelen met de mantelzorgers. 

Petra: “Wij gaan samen op pad met deze praktijken, delen ervaringen van andere praktijken en we koppelen ze aan praktijken die dit al ervaren en geregeld hebben.”

Deelname aan bijeenkomsten

Een andere vorm van samenwerking met de GHC is dat ELANN/ROS deelneemt in de introductie en het practicum bijeenkomsten van de GHC. “Op deze bijeenkomst leggen we uit wat wij als ELANN/ROS voor de startende praktijken kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door het belang uit te leggen van het formaliseren van het geriatrische netwerk. Waarom is het belangrijk om afspraken te maken met elkaar over hoe je wilt samenwerken? Door dit vast te leggen kun je dit jaarlijks met elkaar evalueren om de samenwerking en de zorgverlening nog verder te verbeteren”.

Inschakeling van expertise

ELANN/ROS kan fungeren als vraagbaak bij het inschakelen van expertise. Denk aan de Specialist Ouderenzorg of een geriatrische fysiotherapeut. Wanneer, hoe, en waar kan de huisarts zo iemand vinden. Dit zijn onder andere vragen die ELANN/ROS kan beantwoorden. Een casusbespreking is een goed middel om als praktijk of geriatrisch netwerk hier duidelijkheid over te krijgen. ELANN/ROS heeft bijvoorbeeld zo’n casusbespreking in het netwerk ondersteund, waarmee duidelijkheid is verschaft.

Best practices uitlichten

“Verder geven we door middel van de ELANN nieuwsbrief extra aandacht aan de vorming van geriatrische netwerken. We zullen de komende tijd ‘best practises’ uitlichten. Deze praktijken gebruiken wij ook als voorbeeld voor de praktijken die starten. Het blijkt dat de best practice praktijken dit erg leuk vinden en erg trots zijn op wat ze bereikt hebben. Zij zijn ambassadeurs voor de regio.”

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.