Andere contracttermijn zorgaanbieders orthesen en prothesen

Anders dan in het Zorginkoopbeleid 2019 vermeld staat, biedt Menzis een 2-jarige overeenkomst aan voor orthesen en prothesen. Hiervoor hebben we een aantal redenen. De belangrijkste is het feit dat we vanaf 2020 een nieuwe afrekenmethodiek willen opnemen.

11 juli 2018

In de afgelopen periode is ons gebleken dat er vanwege verschillen in de wijze van declareren, mogelijk onjuiste prijzen in ons contract zouden worden opgenomen. Een voorbeeld is het verschillend declareren van reparatie- en aanpassingskosten, maar ook een verschillend gebruik van GPH-coderingen. 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we de nieuwe clustersystematiek niet in 2020 invoeren vanwege te grote onzekerheden. Wij hebben nu het volgende aangepast:

  • Menzis biedt zorgaanbieders een 2-jarige overeenkomst op basis van de huidige systematiek.
  • Menzis neemt in de overeenkomst een preciezere GPH-codering op.

Uitkomst voor de zorgaanbieders is dat er niet veel verandert in de overeenkomst ten opzichte van de huidige situatie. Wij gaan er daarnaast vanuit dat een tweejarige overeenkomst zorgaanbieders meer comfort geeft. 

Meer informatie

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy