Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 19 april 2023

  Behandelindex logopedie vanaf nu landelijk berekend

  Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de doorontwikkeling gerealiseerd om de behandelindex logopedie op landelijke data te berekenen.

  lees meer

 • 6 april 2023

  Symposium over leefstijl bij nierinsufficiëntie verbetert samenwerking tussen professionals

  Meer dan 100 deelnemers kwamen op donderdag 30 maart bij elkaar in het pand van Menzis in Groningen om kennis te delen en te leren van elkaars expertise over leefstijl bij nierinsufficiëntie.

  lees meer

 • 31 maart 2023

  Geen wijzigingen Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg

  Menzis heeft op 1 april 2022 haar tweejarig Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en Huisartsendienstenstructuur (HDS) voor 2023 en 2024 gepubliceerd. Voor het jaar 2024 zijn er geen voorgenomen inhoudelijke wijzigingen. Wijzigingen als gevolg van landelijke wet- en regelgeving (onder andere NZa-beleidsregel) ten behoeve van 2024 zullen wij uiteraard volgen.

  lees meer

 • 23 maart 2023

  Aanpassing inkoopbeleid voetzorg 2023

  Vanwege een verduidelijking door het Zorginstituut van het standpunt voetzorg voor mensen met diabetes mellitus, passen we het inkoopbeleid ‘Voetzorg’ aan naar ‘Preventieve voetzorg’. Voor praktijken die eerder een overeenkomst Voetzorg bij diabetes mellitus (DM) 2022 hebben ontvangen is deze uitbreiding van toepassing.

  lees meer

 • 21 maart 2023

  IZA-fonds om wijkverpleging een boost te geven

  Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

  lees meer

 • 17 maart 2023

  Menzis gaat tweede traject artrose vergoeden

  Onlangs heeft Menzis met het KNGF gesproken over de vergoeding van tweede trajecten artrose. Dit op basis van berichten dat Menzis als enige zorgverzekeraar deze tweede trajecten niet vergoed. Het was een constructief gesprek en we hebben besloten om het tweede traject artrose te gaan vergoeden.

  lees meer

 • 28 februari 2023

  Tarief Meer Tijd Voor de Patiënt

  Via dit bericht informeren wij u over de tarieven van Menzis voor de prestatie ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (MTVP).

  lees meer

 • 10 februari 2023

  GALA ondertekend: nauwere samenwerking in regio

  Op vrijdag 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en GGD-GHOR. Een belangrijke stap in de richting van een nauwere samenwerking met u in de regio.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt

  De afgelopen maanden is door LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hard gewerkt aan de ‘Leidraad MTVP’.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Intakeformulier GDV

  Voor de eerste uitgifte van het recept van de GDV heeft Menzis een aanvraagformulier gemaakt. Dit formulier kan bewaard worden na de eerste uitgifte.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Extra toeslag voor inzet tolk

  Per 1 januari is het in de geboortezorg mogelijk om voor de inzet van een tolk een extra toeslag in rekening te brengen.

  lees meer

 • 2 februari 2023

  Dien vanaf nu uw transformatieplan in

  Coöperatie Menzis zet de komende jaren zorgtransformatie centraal. Dit is nodig om de zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om als zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met plannen gaan daarbij helpen.

  lees meer

 • 1 februari 2023

  Nationale Diabetes Challenge 2023 van start

  De inschrijving voor wandelgroepen voor de Nationale Diabetes Challenge 2023 is geopend. Sport-, welzijn-, beweeg- en zorgprofessionals kunnen zich vanaf nu inschrijven als 'wandellocatie'.

  lees meer

 • 13 januari 2023

  Beëindigen waardegerichte zorgtrajecten oogheelkunde, bariatrie en knie-heup artrose

  De afgelopen vijf jaar hebben we in de WGZ-trajecten waardevolle ervaringen opgedaan over waardegerichte zorg. Vanwege nieuwe ontwikkelingen hebben we besloten om in 2023 niet verder te gaan met de waardegerichte zorgtrajecten (WGZ-trajecten) voor oogheelkunde, bariatrie en knie-heup artrose.

  lees meer

 • 16 december 2022

  Nieuwe prestatiecode voor Wet zorg en dwang

  Per 1-1-2023 is er een nieuwe prestatiecodelijst ontwikkeld voor de Wet zorg en dwang (Wzd).

  lees meer

 • 8 december 2022

  Toetsingskader ziekenhuisverplaatste zorg herschreven

  Menzis heeft het toetsingskader Ziekenhuisverplaatste zorg herschreven.

  lees meer

 • 6 december 2022

  Selectieve inkoop COPD

  Menzis heeft besloten om ook de longfysiotherapeuten, die geregistreerd staan in het longregister van KRF NL/Kwaliteitshuis Fysiotherapie, in aanmerking te laten komen voor selectieve inkoop COPD.

  lees meer

 • 30 november 2022

  Groepsbegeleiding in CenteringZwangerschap levert veel op

  Groepsbegeleiding tijdens zwangerschap heeft een positief effect op de gezondheid van moeder en kind.

  lees meer

 • 17 november 2022

  Xfittt erkend als 5e GLI-programma

  Het beweegprogramma XFittt heeft de erkenning van het RIVM gekregen als effectief. Dat betekent dat de GLI nu 5 programma’s heeft. Deze programma’s worden vergoed vanuit de basisverzekering.

  lees meer

 • 31 oktober 2022

  Tarieven fysiotherapie 2023

  Fysiotherapeuten met een Menzis-contract hebben via VECOZO de tarievenlijst voor 2023 ontvangen. De verplichte intervisie voor profiel Basis komt te vervallen. Hieronder een toelichting.

  lees meer

 • 7 oktober 2022

  Wijziging zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2023-2024

  In ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023-2024 hebben we aangekondigd de vragenlijst voor de overeenkomst huisartsenzorg begin oktober via het contracteerportaal van VECOZO aan te bieden.

  lees meer

 • 30 september 2022

  Bekijk toelichting benchmark wijkverpleging

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 20 september 2022

  Aanpassing Zorginkoopbeleid farmaceutische zorg

  Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid 2023 voor farmaceutische zorg. De wijziging gaat over een algemene minimumeis die geldt voor alle zorgaanbieders van farmaceutische zorg. Hieronder een korte toelichting.

  lees meer

 • 20 september 2022

  Aanpassing zorginkoopbeleid ‘stoppen-met-rokenbegeleiding’

  Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid ‘stoppen-met-rokenbegeleiding 2023-2024’. Een uitvoeringseis in bijlage 3 is geschrapt. Hieronder een korte toelichting.

  lees meer

 • 7 september 2022

  Meld u aan voor het Symposium 'Stap voor stap in beweging naar preventie'

  De Nationale Diabetes Challenge 2022 (NDC) zit er bijna op. De Bas van Goor foundation zet zich met de 20-weekse challenge al jaren in voor een laagdrempelige opstap naar bewegen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met (pre)diabetes. Dit jaar wordt de challenge op 24 september feestelijk afgesloten in de vorm van een festival tijdens het WK Volleybal in het Gelredome. Menzis is samen met Novo Nordisk partner van de Bas van de Goor Foundation en we nodigen u graag uit om deel te nemen aan het symposium ‘Stap voor stap in beweging naar preventie’ tijdens het festival.

  lees meer

 • 2 september 2022

  Wijziging in tijdspad zorginkoopbeleid GGZ instellingen

  Er is een wijziging doorgevoerd in het Zorginkoopbeleid voor GGZ Instellingen voor 2023.

  lees meer

 • 31 augustus 2022

  Aanvulling op Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2022-2023

  Door de publicatie van de Beleidsregels 2023 voor Integrale Bekostiging Geboortezorg en voor Verloskunde zijn er op twee onderwerpen toevoegingen op ons zorginkoopbeleid Geboortezorg 2022 -2023.

  lees meer

 • 8 juli 2022

  Save the date: congres Lifestyle4Health op 16 november

  Dit jaar vindt op woensdag 16 november het 5e jaarlijkse congres van Lifestyle4Health plaats. Zet de datum alvast in uw agenda.

  lees meer

 • 5 juli 2022

  Loket voor Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging open voor derde ronde

  Het loket voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging is weer open voor een 3e ronde.

  lees meer

 • 1 juli 2022

  Begrip voor actie huisartsen

  Vandaag betogen de huisartsen in Den Haag tegen de steeds grotere druk die zij in hun werk ervaren. Ze willen meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten, minder druk op ANW-diensten, betaalbare huisvesting vooral in de grote steden en aandacht voor naar de huisarts overstromende wachtlijsten vanuit de ggz en de ziekenhuizen.

  lees meer

 • 21 juni 2022

  ROEPNN en Menzis gaan samenwerking aan om zorg in Noorden te veranderen

  Op donderdag 9 juni hebben Menzis en Zorggroep ROEPNN (zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland) een overeenkomst getekend waarin staat dat Menzis en andere zorgverzekeraars de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) via ROEPNN gaat contracteren.

  lees meer

 • 15 juni 2022

  Veel interesse voor webinar wijkverpleegkundigen in Twente en Achterhoek

  Op dinsdag 14 juni organiseerden we samen met Carintreggeland, Livio, Zorgaccent, Trivium Meulenbelt Zorg en Zorggroep Sint Maarten een webinar voor wijkverpleegkundigen in Twente en de Achterhoek. Tijdens het webinar was er veel aandacht voor de inzet van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen.

  lees meer

 • 31 mei 2022

  Coulance declaratietermijn in verband met overgang naar Zorgprestatiemodel

  Met de overgang naar het Zorgprestatiemodel worden de ICT-systemen bij zorgaanbieders aangepast. Dit is helaas nog niet overal afgerond, waardoor veel zorgaanbieders op dit moment nog niet in staat zijn om te declareren.

  lees meer

 • 31 mei 2022

  ‘5-minutenregistratie hoeft niet van ons, liever niet zelfs’

  Ondanks de hogere administratieve lasten blijft de vijfminutenregistratie veelgebruikt. Dat is de opvallende conclusie uit de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging 2022 van de NZa.

  lees meer

 • 27 mei 2022

  Wijzigingen zorginkoopbeleid 2023 Paramedische zorg

  Na verschillende reacties vanuit het werkveld hebben we aanpassingen gedaan in het gepubliceerde zorginkoopbeleid 2023 voor Paramedische zorg.

  lees meer

 • 20 mei 2022

  Wijziging vergoeding aanspraak artrose

  Voor mensen met knie- of heupartrose is oefen- of fysiotherapie effectief om klachten te verminderen. We vergoeden vanuit de basisverzekering éénmalig 12 behandelingen binnen 12 maanden aan hetzelfde heup- of kniegewricht. Per 1 juni volgen een aantal wijzigingen.

  lees meer

 • 4 mei 2022

  Aanpassingen zorginkoopbeleid farmacie 2023

  Er zijn twee wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2023 voor farmaceutische zorg. Hierbij een korte toelichting op de aanpassingen.

  lees meer

 • 14 april 2022

  Aanvragen Ex-post Meerkostenvergoeding GGZ

  GGZ-aanbieders die een Zvw-omzet > € 10 miljoen hebben, kunnen vanaf 19 april een Ex-post meerkostenvergoeding aanvragen.

  lees meer

 • 23 februari 2022

  Uitvoering extra salarisverhoging zorgpersoneel huisartsenzorg

  Zorgverzkeraars geven uitvoering aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor salarissen van medewerkers in de zorg met een middeninkomen. U leest hier hoe wij dat doen.

  lees meer

 • 15 februari 2022

  Uitbetaling van declaraties

  Op dit moment hebben wij systeemproblemen waardoor wij uw declaratie(s) mogelijk niet tijdig kunnen betalen. De oorzaak van het probleem is bekend en gemeld bij onze softwareleverancier. Zij zullen ons zo spoedig mogelijk voorzien van de oplossing waarna wij uw declaraties in behandeling kunnen nemen.

  lees meer

 • 27 januari 2022

  Diabetes Challenge Twente 2022 van start

  De voorbereidingen voor de Twentse Diabetes Challenge 2022 zijn gestart. Inschrijven als wandellocatie is vanaf nu mogelijk. Voor geïnteresseerde professionals in Twente is er een (online) informatiebijeenkomst op 15 februari.

  lees meer

 • 27 januari 2022

  Aanmeldformulier vooruitbetaling ZPM online

  Zoals eerder aangekondigd bieden we u tijdelijke vooruitbetalingen in verband met de opgelopen vertraging van de implementatie van het ICT-systeem voor het Zorgprestatiemodel. U kunt vanaf vandaag uw aanvraag indienen via een online aanvraagformulier.

  lees meer

 • 25 januari 2022

  Toestemming Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2022

  Wanneer moet u toestemming vragen voor Langdurig medisch noodzakelijk verblijf? We beantwoorden graag deze vraag.

  lees meer

 • 11 januari 2022

  Toestemming voor gebruik van Spravato

  Voor het gebruik van het middel Spravato dient u vanaf 1 januari 2022 een machtiging aan te vragen namens de patiënt. We leggen uit hoe u dat doet.

  lees meer

 • 24 december 2021

  Tijdelijke vooruitbetalingen ZPM

  Er is vertraging ontstaan met de implementatie van het ICT-systeem voor het Zorgprestatiemodel (ZPM). Hierdoor kan het zijn dat u per 1 januari 2022 niet kunt declareren bij Menzis. Om te voorkomen dat er bij u financiële instabiliteit ontstaat, bieden we u tijdelijke vooruitbetalingen.

  lees meer

 • 22 december 2021

  Behandelingen afsluiten voor eind 2021

  We krijgen veel vragen binnen over het afsluiten van behandelingen in 2021. Graag geven we duidelijkheid over hoe u de behandelingen dient af te sluiten.

  lees meer

 • 9 december 2021

  Vragen en antwoorden over machtiging voor fysiotherapie na ongeval

  Per 1 januari 2022 gaat Menzis fysiotherapie na een ongeval vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Er worden 16 behandelingen per ongeval vergoed. Hiervoor moet een verzekerde bij Menzis een machtiging vragen en een formulier invullen. Hierover krijgen we veel vragen van zorgaanbieders.

  lees meer

 • 9 december 2021

  Wat betekenen de codes die ik terug krijg als mijn declaratie wordt afgewezen?

  Bij ons komen regelmatig vragen binnen over de duiding van retourinformatie die volgt op het indienen van de declaratie van paramedici. Met name wanneer een declaratie is afgewezen.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor diëtisten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor logopedisten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.