Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 7 oktober 2021

  Vitaal en gezond leven in de Gelderse Vallei

  Vitaal en gezond leven voor iedereen in de regio de Gelderse Vallei. Daarvoor heeft Menzis samen met verschillende regionale zorgaanbieders, waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, Pro Persona, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de gemeente Ede, haar handtekening gezet.

  lees meer

 • 29 september 2021

  Menzis publiceert update benchmark wijkverpleging voor inkoop 2022

  Menzis heeft doelmatigheid van geleverde zorg hoog in het vaandel. De benchmark is een hulpmiddel in het bewaken van deze doelmatigheid. Voor de contractering wijkverpleging 2022 hebben we de benchmarkscore opnieuw bepaald per aanbieder.

  lees meer

 • 22 september 2021

  Menzis en huisartsen gaan werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg

  Op 14 september is door bestuurders van Menzis en huisartsenorganisaties een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken samen te gaan werken aan een duurzame huisartsenzorg.

  lees meer

 • 8 september 2021

  Zorgvervoercentrale Nederland nieuwe partner ziekenvervoer voor Menzis

  Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) gaat de komende jaren het ziekenvervoer voor Menzis uitvoeren. De partijen hebben een contract voor ten minste 5 jaar getekend, dat per 1 januari 2022 ingaat.

  lees meer

 • 6 september 2021

  Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgaanbieder en patiënt elkaar nodig

  Samen beslis je beter. Want door samen te beslissen, zijn mensen meer tevreden over de zorg. En ze houden zich daardoor beter aan de afspraken die zij met hun zorgaanbieder maken. Maar helaas is 'samen beslissen' in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Daarom begint vandaag de nationale campagne Samen Beslissen.

  lees meer

 • 9 juli 2021

  Wijzigingen in inkoopbeleid Wijkverpleging 2022

  Op 1 april heeft Menzis het zorginkoopbeleid van Wijkverpleging 2022 gepubliceerd. We hebben het inkoopbeleid op enkele punten gewijzigd en aangevuld.

  lees meer

 • 7 juli 2021

  Start uitbetaling van tegemoetkoming in meerkosten

  Zorgverzekeraars zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten. De betalingen vinden in de komende weken plaats. De betalingen vinden gefaseerd plaats per zorgsoort.

  lees meer

 • 1 juli 2021

  NZa publiceert informatiekaart voor zorgaanbieders

  De Nza heeft een informatiekaart voor nieuwe zorgaanbieders in de Wijkverpleging gepubliceerd. Hierin lichten ze toe welk toezicht en regels van toepassing zijn in de wijkverpleging en waar u als nieuwe zorgaanbieder rekening mee moet houden.

  lees meer

 • 18 juni 2021

  Kijk terug: webinar over inkoopbeleid kortdurende zorg 2022

  Op 2 juni organiseerden we een webinar waarin we een toelichting gaven over het beleid en inschrijfproces voor kortdurende zorg en wijkverpleging voor het jaar 2022.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 27 mei 2021

  Oproep Hartstichting: meet vanaf je 40e jaarlijks je bloeddruk

  Meet vanaf je 40e elk jaar je bloeddruk. Dit is de gouden tip die onze partner de Hartstichting geeft in haar nieuwste campagne. Een advies waarbij ook Menzis zich aansluit. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond helpt erbij.

  lees meer

 • 19 mei 2021

  Videoserie helpt borstkankerpatiënten in roerige periode

  Een serie van twintig video's over diagnostiek en behandeling gaat borstkankerpatiënten helpen met een betere informatievoorziening in een voor hen roerige periode. De video's worden ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland, NABON en de zorgteams. Menzis is hoofdsponsor van het project.

  lees meer

 • 12 mei 2021

  Meer weten over het beleid van kortdurende zorg en wijkverpleging? Neem deel aan de webinar

  Op 1 april heeft Menzis het Zorginkoopbeleid 2022 voor de kortdurende zorg en wijkverpleging gepubliceerd. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 5 mei 2021

  Inzet digitale voorlichting en instructie kraamzorg

  Vanaf 2021 krijgen kraamzorgaanbieders de mogelijkheid om een deel van de voorlichting en instructie digitaal aan te bieden. Graag leggen we u uit hoe en wanneer u dit kunt inzetten én hoe u zich hiervoor aanmeldt.

  lees meer

 • 28 april 2021

  Vooraankondiging: bijeenkomst 'beleid 2022 kortdurende zorg en wijkverpleging'

  Graag lichten we ons beleid voor de kortdurende zorg en wijkverpleging toe tijdens een online bijeenkomst op 2 juni.

  lees meer

 • 26 april 2021

  Start inschrijving inkooptraject Ziekenvervoer 2022

  Op 1 april hebben we ons nieuwe Zorginkoopbeleid gepubliceerd voor de inkoop van Ziekenvervoer. Dé start van ons inkooptraject voor 2022. Graag maken we meerjarenafspraken met de betrokken aanbieders van vervoer, waarbij wij onder meer aandacht hebben voor de tijdigheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

 • 13 april 2021

  Zorgprestatiemodel is klaar voor gebruik

  De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld.

  lees meer

 • 26 maart 2021

  Aanvragen corona-meerkosten vanaf 13 april mogelijk

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. De bijdrage kan vanaf 13 april tot en 11 mei aangevraagd worden via Vecozo.

  lees meer

 • 3 maart 2021

  Start wetenschappelijk onderzoek naar uitkomstgerichte bekostiging

  Menzis start samen met de Erasmus Universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een onderzoek naar meer uitkomstgerichte bekostiging van de medisch-specialistische zorg. Het onderzoek heet ‘BUNDLE’, wat staat voor ‘Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-Specialistische Zorg: Doen, Leren en Evalueren’.

  lees meer

 • 17 februari 2021

  Update: Een kijkje in de keuken: hoe stel je een onderbouwd zorgplan op?

  Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.

  lees meer

 • 4 februari 2021

  Denk mee over technologie in Zorg en Welzijn

  Hoe ziet de toekomst van technologie in Zorg en Welzijn eruit? Deze vraag staat centraal tijdens Het Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn. Het festival is georganiseerd door 17 mbo- en hbo-instellingen, werkgeversorganisaties en de initiatiefnemers Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente en TZA Achterhoek voor 6.000 zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten.

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg in provincie Groningen gestart

  Vanaf 1 februari 2021 werken verschillende zorgorganisaties in de provincie Groningen samen in de nachtzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden van Icare, Oosterlengte, Thuiszorg Comfort, TSN Thuiszorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Meander organiseren samen de niet geplande nachtzorg.

  lees meer

 • 29 januari 2021

  Zorginnovatie.nl en Menzis worden partners

  Menzis en zorginnovatie.nl zijn een samenwerking aangegaan. Door het partnership met zorginnovatie.nl vindt Menzis beter aansluiting met innovaties die ontstaan op de markt.

  lees meer

 • 20 januari 2021

  Zorginnovatoren: schrijf je in voor de Health Valley Bridge Prijs

  Zorginnovatoren in cure/care in Nederland opgelet: de inschrijving voor de Health Valley Bridge Prijs sluit bijna. Dien vóór 1 februari 2021uw project in de zorg in waarbij u door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving brengt, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

  lees meer

 • 6 januari 2021

  Aanpassing aanvraagtermijnen Transformatiegelden

  Op 1 april 2020 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2021 (ZIB MSZ 2021) gepubliceerd. Dit was aan het begin van de COVID-19 crisis.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Wijziging vervoerders zorginstellingen en ziekenhuizen in Noord-Nederland vanaf 1 januari 2021

  In de provincie Groningen en de kop van Drenthe wordt het ziekenvervoer verzorgd door Stichting Coördinatie Personenvervoer Noord Nederland (KCN). Zij maken op dit moment gebruik van twee taxibedrijven. Vanaf 1 januari 2021 zal hierin een verandering plaatsvinden.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Tijdig declaraties indienen vanwege generieke meerkostenregeling

  Samen met andere zorgverzekeraars vragen we u tijdig uw declaraties in te dienen (voor 1 februari 2021). Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

  lees meer

 • 16 december 2020

  Termijn ondertekenen overeenkomst GGZ verlengd

  GGZ-aanbieders zijn momenteel erg druk met corona en alles wat er bij hoort. Andere zaken blijven hierdoor liggen. Menzis heeft hier alle begrip voor.

  lees meer

 • 15 december 2020

  Observatiebedden Twente: betere vervolgzorg voor ouderen

  Regelmatig is het voor huisartsen en spoedeisende hulp-artsen lastig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor kwetsbare ouderen in een crisissituatie. Hierdoor komen zij onnodig in het ziekenhuis of op een verkeerde plek terecht. In Twente brengen de observatiebedden daarin verandering.

  lees meer

 • 14 december 2020

  Webinars over zorgprestatiemodel gemist? Kijk ze terug

  Vanaf 2022 krijgen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te maken met een nieuwe, eenvoudigere bekostiging: het zorgprestatiemodel. Eind november en begin december stonden er 3 webinars op het programma, om dit onderwerp verder uit te diepen. Gemist? Kijk ze hier terug.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis en 15 ggz-instellingen slaan handen ineen voor betere angst- en depressiezorg

  De ervaren kwaliteit van de zorg omhoog, een betere gezondheid voor klanten en de zorgkosten omlaag. Dat is het doel van het traject Waardegerichte zorg Angst & Depressie. Menzis is initiatiefnemer en werkt erin samen met 15 aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Steeds meer huisartsen gebruiken Prisma-app

  Met je klacht naar de huisarts die dan doorverwijst naar het ziekenhuis, terwijl dat achteraf misschien niet nodig was. Daar wordt de patiënt niet blij van, en de arts zelf ook niet. Steeds meer huisartsen gebruiken het Prisma-netwerk in de app van Siilo, waardoor zij minder vaak (tot 30%) hoeven door te verwijzen.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis helpt met de Leefkrachtadviseur

  We willen allemaal dat onze klanten zo gezond mogelijk leven en leefkracht ervaren. Er zijn diverse programma’s die kunnen helpen bij bijvoorbeeld overgewicht, stoppen met roken en geestelijke fitheid. Welk programma passend is, verschilt natuurlijk per klant. Om hierin mee te denken, introduceert Menzis de Leefkrachtadviseur. Die weet wat er beschikbaar is en hoe dit gefinancierd wordt.

  lees meer

 • 20 november 2020

  Neem deel aan webinar over zorgprestatiemodel GGZ & FZ

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ.

  lees meer

 • 4 november 2020

  Proces en voorwaarden bij contracteren GGZ gedurende het contractjaar

  Menzis staat erop dat we voldoende zorg voor onze verzekerden inkopen. Wij kennen budgetten toe aan GGZ-zorgaanbieders die samen de te verwachten regionale zorgvraag dekken. Wij verwachten van u dat u zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget en het aantal cliënten in zorg over het kalenderjaar. Indien het afgesproken budget eerder bereikt is dan het einde van het contractjaar verwijst u verzekerden met een naturaverzekering/restitutieverzekering met gecontracteerde zorg naar de Menzis Zorgadviseur (tenzij de verzekerde aangeeft op de wachtlijst te willen blijven staan tot een nieuw contractjaar) en stelt ons hiervan op de hoogte. Voor verzekerden die reeds in zorg zijn dient de behandeling afgemaakt te worden.

  lees meer

 • 4 november 2020

  Kijk terug: online informatiebijeenkomst contractering fysiotherapie 2021

  Het KNGF organiseert dit najaar contracteeravonden, waarin zij leden voorlichten over de overeenkomsten van 2021, de eisen waaraan ze moeten voldoen en de keuzes die er zijn. Ook kijken ze alvast vooruit naar het zorginkoopbeleid 2022: waar moet het KNGF zich voor inzetten? Op 27 oktober was Menzis aan de beurt om haar overeenkomst toe te lichten. U kunt deze bijeenkomst hier terugkijken.

  lees meer

 • 30 oktober 2020

  Eerstelijns paramedische COVID-zorg kan vanaf komende maand worden gedeclareerd

  Sinds 18 juli is eerstelijns paramedische COVID-herstelzorg door de overheid voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Omdat de aanspraak afgelopen zomer acuut werd toegevoegd, kon deze zorg niet meteen worden gedeclareerd. De systemen de zorgverzekeraars zijn nu aangepast. Met ingang van komende maand kunnen declaraties van deze zorg daarom worden ingediend bij de zorgverzekeraars.

  lees meer

 • 26 oktober 2020

  Zorgadviseurs krijgen inzicht in wachttijden via ZorgDomein

  Door het coronavirus wachten veel patiënten op zorg. Dit aantal loopt nu in rap tempo op. Een zorgelijke ontwikkeling die de komende maanden aanhoudt. Inzicht in actuele wachttijden is hard nodig, zodat zorgadviseurs van verzekeraars hun verzekerden kunnen helpen een zorgverlener te vinden. Online platform ZorgDomein gaat dit overzicht bieden.

  lees meer

 • 19 oktober 2020

  Informatiekaart NZA 'Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?'

  Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd die zorgaanbieders helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald.

  lees meer

 • 18 oktober 2020

  Videoboodschap: samen op weg naar leefkrachtiger Nederland

  De beweging naar een leefkrachtiger Nederland. Dat is waarvoor Menzis zich al lange tijd sterk maakt. Samen met partners, zoals zorgaanbieders. En dat is ook de boodschap van onze nieuwe commercial. We introduceren deze video graag.

  lees meer

 • 1 oktober 2020

  Vergoeding apotheekbereidingen 2021 bekend

  Menzis maakt bekend welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen vanaf 1 januari 2021 niet meer worden vergoed.

  lees meer

 • 30 september 2020

  Menzis start pilot met de FysioZelfCheck-app

  Menzis vraagt de komende week aan zo’n 100.000 klanten met een aanvullende verzekering om de zelfzorg-app FysioZelfCheck uit te proberen. FysioZelfCheck is een app ontwikkeld door en van fysiotherapeuten. De app biedt informatie, tips en oefeningen voor mensen met milde klachten aan het bewegingsapparaat, zoals pijnlijke schouders, lage rugpijn of klachten bij/na het sporten. Ervaringen van de pilot worden gebruikt om de app verder te verbeteren.

  lees meer

 • 16 september 2020

  Publicatie toetsingskaders Ziekenhuisverplaatste Zorg en optimalisering eerstelijnszorg

  lees meer

 • 28 augustus 2020

  Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

  Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd.

  lees meer

 • 19 augustus 2020

  Aanvraagportaal continuiteitsbijdrage sluit op 21 augustus

  Voor de meeste zorgaanbieders is vrijdag 21 augustus a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling. Om middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO.

  lees meer

 • 17 augustus 2020

  Afdeling declaratieverwerking weer telefonisch bereikbaar

  Vanaf maandag 17 augustus is de afdeling declaratieverwerking weer telefonisch bereikbaar. Afgelopen periode waren we door drukte minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.

  lees meer

 • 14 augustus 2020

  Zorginkoopbeleid MSZ 2021 aangevuld met een hoofdstuk over digitale zorg

  Als aanvulling op het inkoopbeleid van MSZ 2021, publiceert Menzis op 14 augustus een aanvullend hoofdstuk over digitalisering in de zorg.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Oefentherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Fysiotherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.