Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 16 mei 2024

  Hoe zit het met Medische Hulpmiddelen?

  De V&VN heeft aangegeven dat meer dan tweederde van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten structureel problemen ondervindt bij het aanvragen of bestellen van medische hulpmiddelen.* Vooral in spoedsituaties ervaren zij vaak tekorten. Dit is een ongewenste situatie voor zowel patiënten als hun zorgverleners. Wij delen deze zorg en staan open voor een gesprek over hoe we dit kunnen verbeteren.

  lees meer

 • 25 april 2024

  Naviva en Menzis houden kraamzorg beschikbaar in Twente en Salland Noord

  De kraamzorgbranche heeft al tijden te maken met personeelstekorten. Door het stoppen van Maartje Kraamzorg ontstaat er extra druk. Dit geldt zeker in de zomermaanden door de vele geboortes en de vakantieperiode. Menzis heeft, als grootste zorgverzekeraar in Twente, Naviva gevraagd om alle zwangeren in Twente en Salland Noord die zich aanmelden bij Naviva van kraamzorg te voorzien.

  lees meer

 • 12 april 2024

  Palliatieve kit: hoe kom ik in aanmerking?

  De palliatieve kit is een box met middelen die bij de cliënt thuis neergezet wordt voor wanneer deze in de terminale fase komt. Hierdoor kan er snel gehandeld worden wanneer de situatie verslechtert of er een acuut probleem optreedt.

  lees meer

 • 27 maart 2024

  Zorginkoopbeleid 2025 Menzis is online

  Vandaag publiceren we ons zorginkoopbeleid voor 2025. Zoals ieder jaar de start van het nieuwe zorginkoopseizoen. In ons zorginkoopbeleid staat per zorgsoort wat we willen bereiken in 2025 en welke richtlijnen en criteria we stellen aan zorgaanbieders om gecontracteerde zorg te kunnen leveren aan onze leden. Het gaat over de kwaliteit, beschikbaarheid en de kosten van zorg.

  lees meer

 • 12 maart 2024

  Toetsingskader ziekenhuisverplaatste zorg is aangepast

  Het toetsingskader ziekenhuisverplaatste zorg in aangevuld met de mogelijkheid van een facultatieve prestatie thuistoediening oncolytica en immunotherapie.

  lees meer

 • 7 maart 2024

  Inkoop 2024 Consultatiefunctie sociaal domein van start

  Eind februari is door de brancheverenigingen de Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland de leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein goedgekeurd en gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

  lees meer

 • 15 februari 2024

  Menzis past eis over CO2-routekaart in zorginkoopbeleid GGZ aan

  In ons Zorginkoopbeleid GGZ voor 2024 hebben wij de volgende minimumeis voor instellingen opgenomen: "In het geval de zorgaanbieder vastgoed in eigendom heeft en meer dan 250 fte aan medewerkers in dienst heeft, is uiterlijk op 1 januari 2024 een vastgestelde CO2-routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)."

  lees meer

 • 13 februari 2024

  Nationale Diabetes Challenge 2024: schrijf uw wandelgroep in

  De inschrijving voor wandelgroepen voor de Nationale Diabetes Challenge 2024 (NDC) is geopend. U kunt zich als zorgprofessionals inschrijven als 'wandellocatie'.

  lees meer

 • 5 februari 2024

  Ontwikkelingen valrisicobeoordeling

  Als gevolg van de afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) over de ketenaanpak valpreventie voor ouderen met een valrisico, kunnen verzekerden vanuit de basisverzekering aanspraak maken op de valrisicobeoordeling door de huisarts. Vooralsnog mag de valrisicobeoordeling alleen worden uitgevoerd worden door (of in de verlengde arm van) huisartsen*.

  lees meer

 • 2 januari 2024

  Zorginkoop en vergoeding van valpreventie in 2024

  Menzis start in 2024 met de zorginkoop van valpreventie. Valpreventie omvat twee onderdelen: de valrisicobeoordeling en indien geïndiceerd een valpreventief beweegprogramma. Bij een valpreventief beweegprogramma wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut gewerkt aan het verbeteren van evenwicht, loopvaardigheid en de spierkracht.

  lees meer

 • 2 januari 2024

  Zorginkoop en vergoeding kinder-GLI in 2024

  In 2023 en de jaren daarvoor heeft Menzis via de beleidsregel innovatie (BR/REG-19158) het kinder-GLI programma Your Coach Next Door (YCND; per 2023 samen gegaan met programma GO!) gecontracteerd en vergoed. De beleidsregel is per 1 januari 2024 beëindigd. Helaas is er nog onduidelijkheid over de effectiviteit van het YCND-programma door ontbrekende data of andere specifieke resultaten.

  lees meer

 • 24 november 2023

  Overgangsregeling preventieve voetzorg verlengd

  In onze aanbiedingsbrief voor de overeenkomst Preventieve Voetzorg stond onder andere dat de overgangsregeling voor preventieve voetzorg wordt verlengd met 1 jaar, tot 31 december 2024. Graag geven we daar nog een toelichting op.

  lees meer

 • 11 oktober 2023

  Tijdspad contractering aangepast

  In het Zorginkoopbeleid 2024 Farmacie is een tijdspad van de beleidsontwikkeling en contractering voor 2024 opgenomen. Hierin staat vermeld dat het verzenden van de overeenkomsten naar de zorgaanbieders voor 2024 medio oktober 2023 zou plaatsvinden.

  lees meer

 • 4 oktober 2023

  Nieuw contractvoorstel Menzis

  Menzis heeft op 1 april 2022 haar tweejarig Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en Huisartsendienstenstructuur (HDS) voor 2023 en 2024 gepubliceerd. Indien u in 2023 met ons een overeenkomst heeft, geldt deze vanwege ons tweejarig zorginkoopbeleid, ook voor 2024.

  lees meer

 • 27 september 2023

  Contractering insulinepompen en omnipads begint later

  In het Zorginkoopbeleid Hulpmiddelenzorg 2024 is voor de hulpmiddelen insulinepompen en omnipods een tijdspad voor de beleidsontwikkeling en contractering 2024 opgenomen. Hierin is aangegeven dat de start van de contractering zal plaatsvinden voor 1 oktober 2023. Helaas lukt het ons niet deze datum te halen.

  lees meer

 • 8 september 2023

  Toelichting benchmark wijkverpleging 2024

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 8 september 2023

  Toelichting benchmark wijkverpleging 2024

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 29 augustus 2023

  Inspiratie opdoen voor uw transformatieplan? Volg dit webinar

  Om de zorgtransformatie te versnellen zijn in het Integraal Zorgakkoord afspraken gemaakt om als zorgaanbieders, en zorgverzekeraars aan de slag gaan met plannen die daarbij gaan helpen. De eerste plannen zijn inmiddels getoetst en goedgekeurd. Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in deze inspirerende voorbeelden.

  lees meer

 • 24 augustus 2023

  Aanpassing start contractering Geboortezorg voor 2024

  In het Zorginkoopbeleid 2024 Geboortezorg is een tijdspad van de beleidsontwikkeling en contractering voor 2024 opgenomen. Hierin is aangegeven dat de start van de contractering zal plaatsvinden op 1 september.

  lees meer

 • 24 augustus 2023

  Menzis past per direct preferentiebeleid aan voor apixaban Sandoz

  Menzis heeft per vandaag preferentiebeleid voor apixaban Sandoz gestopt. De reden hiervoor is dat de fabrikant van het oorspronkelijke merkgeneesmiddel een rechtszaak gewonnen heeft van de fabrikanten van het merkloze apixaban.

  lees meer

 • 17 augustus 2023

  Opgeven werkgebieden 2024 via Vektis

  Voor de aankomende contracteerronde 2024 gaan we de uitvraag naar de werkgebieden (postcodelijst) anders inrichten. U wordt gevraagd gebruik te maken van een centrale uitvraag door Vektis.

  lees meer

 • 14 augustus 2023

  Declareren incidentele toeslag

  In ons bericht van 11 juli over het addendum max-max-toeslag Kraamzorg, hebben wij aangegeven dat wij u nog zouden informeren over de nabetalingen via de prestatiecode 196251 Incidentele toeslag kraamzorg (tijdelijk). U kunt deze prestatiecode nu declareren.

  lees meer

 • 11 juli 2023

  Kraamzorg addendum max max toeslag

  In tegenstelling tot andere zorgverzekeraars heeft Menzis al in mei het addendum aangeboden voor de max-max toeslag op de kraamzorguren. Hierin waren de uren partusassistentie niet opgenomen zoals dat uiteindelijk wel is afgesproken in de definitieve versie van het Convenant (dd 6 juni).

  lees meer

 • 30 juni 2023

  Indienen volgverzoeken beschikbaarheidsfunctie onplanbare nachtzorg

  U kunt uw volgverzoek beschikbaarheidsfunctie onplanbare nachtzorg indienen via ons contactformulier.

  lees meer

 • 19 april 2023

  Behandelindex logopedie vanaf nu landelijk berekend

  Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de doorontwikkeling gerealiseerd om de behandelindex logopedie op landelijke data te berekenen.

  lees meer

 • 6 april 2023

  Symposium over leefstijl bij nierinsufficiëntie verbetert samenwerking tussen professionals

  Meer dan 100 deelnemers kwamen op donderdag 30 maart bij elkaar in het pand van Menzis in Groningen om kennis te delen en te leren van elkaars expertise over leefstijl bij nierinsufficiëntie.

  lees meer

 • 31 maart 2023

  Geen wijzigingen Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg

  Menzis heeft op 1 april 2022 haar tweejarig Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en Huisartsendienstenstructuur (HDS) voor 2023 en 2024 gepubliceerd. Voor het jaar 2024 zijn er geen voorgenomen inhoudelijke wijzigingen. Wijzigingen als gevolg van landelijke wet- en regelgeving (onder andere NZa-beleidsregel) ten behoeve van 2024 zullen wij uiteraard volgen.

  lees meer

 • 23 maart 2023

  Aanpassing inkoopbeleid voetzorg 2023

  Vanwege een verduidelijking door het Zorginstituut van het standpunt voetzorg voor mensen met diabetes mellitus, passen we het inkoopbeleid ‘Voetzorg’ aan naar ‘Preventieve voetzorg’. Voor praktijken die eerder een overeenkomst Voetzorg bij diabetes mellitus (DM) 2022 hebben ontvangen is deze uitbreiding van toepassing.

  lees meer

 • 21 maart 2023

  IZA-fonds om wijkverpleging een boost te geven

  Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

  lees meer

 • 17 maart 2023

  Menzis gaat tweede traject artrose vergoeden

  Onlangs heeft Menzis met het KNGF gesproken over de vergoeding van tweede trajecten artrose. Dit op basis van berichten dat Menzis als enige zorgverzekeraar deze tweede trajecten niet vergoed. Het was een constructief gesprek en we hebben besloten om het tweede traject artrose te gaan vergoeden.

  lees meer

 • 28 februari 2023

  Tarief Meer Tijd Voor de Patiënt

  Via dit bericht informeren wij u over de tarieven van Menzis voor de prestatie ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (MTVP).

  lees meer

 • 10 februari 2023

  GALA ondertekend: nauwere samenwerking in regio

  Op vrijdag 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en GGD-GHOR. Een belangrijke stap in de richting van een nauwere samenwerking met u in de regio.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Intakeformulier GDV

  Voor de eerste uitgifte van het recept van de GDV heeft Menzis een aanvraagformulier gemaakt. Dit formulier kan bewaard worden na de eerste uitgifte.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Extra toeslag voor inzet tolk

  Per 1 januari is het in de geboortezorg mogelijk om voor de inzet van een tolk een extra toeslag in rekening te brengen.

  lees meer

 • 3 februari 2023

  Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt

  De afgelopen maanden is door LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hard gewerkt aan de ‘Leidraad MTVP’.

  lees meer

 • 2 februari 2023

  Dien vanaf nu uw transformatieplan in

  Coöperatie Menzis zet de komende jaren zorgtransformatie centraal. Dit is nodig om de zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om als zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met plannen gaan daarbij helpen.

  lees meer

 • 1 februari 2023

  Nationale Diabetes Challenge 2023 van start

  De inschrijving voor wandelgroepen voor de Nationale Diabetes Challenge 2023 is geopend. Sport-, welzijn-, beweeg- en zorgprofessionals kunnen zich vanaf nu inschrijven als 'wandellocatie'.

  lees meer

 • 13 januari 2023

  Beëindigen waardegerichte zorgtrajecten oogheelkunde, bariatrie en knie-heup artrose

  De afgelopen vijf jaar hebben we in de WGZ-trajecten waardevolle ervaringen opgedaan over waardegerichte zorg. Vanwege nieuwe ontwikkelingen hebben we besloten om in 2023 niet verder te gaan met de waardegerichte zorgtrajecten (WGZ-trajecten) voor oogheelkunde, bariatrie en knie-heup artrose.

  lees meer

 • 16 december 2022

  Nieuwe prestatiecode voor Wet zorg en dwang

  Per 1-1-2023 is er een nieuwe prestatiecodelijst ontwikkeld voor de Wet zorg en dwang (Wzd).

  lees meer

 • 8 december 2022

  Toetsingskader ziekenhuisverplaatste zorg herschreven

  Menzis heeft het toetsingskader Ziekenhuisverplaatste zorg herschreven.

  lees meer

 • 6 december 2022

  Selectieve inkoop COPD

  Menzis heeft besloten om ook de longfysiotherapeuten, die geregistreerd staan in het longregister van KRF NL/Kwaliteitshuis Fysiotherapie, in aanmerking te laten komen voor selectieve inkoop COPD.

  lees meer

 • 30 november 2022

  Groepsbegeleiding in CenteringZwangerschap levert veel op

  Groepsbegeleiding tijdens zwangerschap heeft een positief effect op de gezondheid van moeder en kind.

  lees meer

 • 17 november 2022

  Xfittt erkend als 5e GLI-programma

  Het beweegprogramma XFittt heeft de erkenning van het RIVM gekregen als effectief. Dat betekent dat de GLI nu 5 programma’s heeft. Deze programma’s worden vergoed vanuit de basisverzekering.

  lees meer

 • 31 oktober 2022

  Tarieven fysiotherapie 2023

  Fysiotherapeuten met een Menzis-contract hebben via VECOZO de tarievenlijst voor 2023 ontvangen. De verplichte intervisie voor profiel Basis komt te vervallen. Hieronder een toelichting.

  lees meer

 • 7 oktober 2022

  Wijziging zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2023-2024

  In ons inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg 2023-2024 hebben we aangekondigd de vragenlijst voor de overeenkomst huisartsenzorg begin oktober via het contracteerportaal van VECOZO aan te bieden.

  lees meer

 • 30 september 2022

  Bekijk toelichting benchmark wijkverpleging

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 20 september 2022

  Aanpassing Zorginkoopbeleid farmaceutische zorg

  Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid 2023 voor farmaceutische zorg. De wijziging gaat over een algemene minimumeis die geldt voor alle zorgaanbieders van farmaceutische zorg. Hieronder een korte toelichting.

  lees meer

 • 20 september 2022

  Aanpassing zorginkoopbeleid ‘stoppen-met-rokenbegeleiding’

  Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid ‘stoppen-met-rokenbegeleiding 2023-2024’. Een uitvoeringseis in bijlage 3 is geschrapt. Hieronder een korte toelichting.

  lees meer

 • 7 september 2022

  Meld u aan voor het Symposium 'Stap voor stap in beweging naar preventie'

  De Nationale Diabetes Challenge 2022 (NDC) zit er bijna op. De Bas van Goor foundation zet zich met de 20-weekse challenge al jaren in voor een laagdrempelige opstap naar bewegen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met (pre)diabetes. Dit jaar wordt de challenge op 24 september feestelijk afgesloten in de vorm van een festival tijdens het WK Volleybal in het Gelredome. Menzis is samen met Novo Nordisk partner van de Bas van de Goor Foundation en we nodigen u graag uit om deel te nemen aan het symposium ‘Stap voor stap in beweging naar preventie’ tijdens het festival.

  lees meer

 • 2 september 2022

  Wijziging in tijdspad zorginkoopbeleid GGZ instellingen

  Er is een wijziging doorgevoerd in het Zorginkoopbeleid voor GGZ Instellingen voor 2023.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.