Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 6 november 2019

  Toename verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen

  Menzis heeft signalen ontvangen dat er een toename merkbaar is in het aantal verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen. Het zou hierbij met name gaan om patiënten met een verminderde gehoorfunctie waarbij de inzet van hoorhulpmiddelen gewenst is. Er bestaat de indruk dat Menzis input van KNO-artsen en audiologen eist voor de vergoeding van dergelijke hulpmiddelen. Graag leggen we uit wat Menzis heeft afgesproken met audiciens.

  lees meer

 • 5 november 2019

  De Damster Zorgbalie: betere hulpverlening veur mekander

  Hoe kunnen we onze inwoners beter helpen als ze een ondersteuningsvraag hebben? Dat was de vraag die een aantal partijen in het zorgveld in Appingedam elkaar in 2017 stelden. Het antwoord: De Damster Zorgbalie. Het project loopt inmiddels 2,5 jaar. Maar wat is het precies en is het een succes?

  lees meer

 • 23 augustus 2019

  Planning zorginkoop GGZ instellingen 2020 gewijzigd

  In ons inkoopbeleid 2020 staat vermeld dat we medio augustus 2019 de offerteformats ten behoeve van de zorginkoop 2020 gaan verzenden, deze datum is gewijzigd.

  lees meer

 • 16 augustus 2019

  Fysiotherapeuten kunnen experimenteren in proeftuin

  In het begin van dit jaar zijn we met een aantal fysiotherapeuten in gesprek gegaan tijdens zogenoemde dialoogsessies. Hieruit bleek dat innovatie een belangrijk onderwerp was, maar dat er is geen plek om gezamenlijk ideeën uit te wisselen. Daarin willen we verandering brengen en starten daarom met een proeftuin.

  lees meer

 • 16 augustus 2019

  Menzis verhoogt tarieven logopedie profielen 1 en 2

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn.

  lees meer

 • 8 augustus 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven huidtherapie

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn.

  lees meer

 • 6 augustus 2019

  Menzis verhoogt tarieven ergotherapie 2020

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Daar wil Menzis niet op wachten.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Tijdelijke storing bij het indienen declaraties zorgaanbieders

  Tot en met vrijdagochtend 26 juli 2019 heeft er tijd lang een storing plaatsgevonden bij de verwerking van declaraties van zorgaanbieders. Het betrof declaratiebestanden die diakrieten (accenttekens) bevatten.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Correctie Zorginkoopbeleid ELV en GRZ

  Via de veel gestelde vragen maakte u er ons op attent dat in het zorginkoopbeleid een onjuistheid stond. We hebben hierop het document aangepast.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Bekijk de presentaties van de toelichting op het zorginkoopbeleid

  Menzis heeft 1 april haar inkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021 gepubliceerd. Het beleid is in twee bijeenkomsten toegelicht op 21 juni in Wageningen en 17 juli in Groningen.

  lees meer

 • 25 juli 2019

  Menzis publiceert zorginkoopbeleid GZSP 2020

  Donderdag heeft Menzis het Zorginkoopbeleid van de geneeskundige zorg voor specifieke patiënten (GZSP) gepubliceerd.

  lees meer

 • 16 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven profielen Basis en ToP

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 10 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven fysiotherapie profielen 1,2 en 3

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 4 juli 2019

  Aanpassingen diagnosecode 2400 bijzondere tandheelkunde

  De code 2400 ‘omvangrijke glazuuraantasting van niet carieuze aard’ staat niet de ‘Bijlage aanvraag en toestemmingsregeling’ bij de overeenkomst met Cobijt geaccrediteerde CBT’s.

  lees meer

 • 2 juli 2019

  Samenwerking Keurmerk - Menzis profiel 3

  Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met Menzis. De afgelopen dagen komen er vragen binnen van praktijken op welke wijze dit voor Keurmerk praktijken geregeld is.

  lees meer

 • 1 juli 2019

  Overleg Menzis en KNGF: Werken aan een uniform kwaliteitssysteem voor alle verzekeraars

  Menzis heeft in haar zorginkoopbeleid 2020 aangegeven dat praktijken die een profiel 3 overeenkomst hebben of willen, ingeschreven moeten staan in een door Menzis erkend praktijkkwaliteitsregister. KNGF en Menzis zijn in gezamenlijk overleg tot een oplossing gekomen voor praktijken die niet in zo’n register staan en die hun profiel 3 overeenkomst in 2020 willen behouden.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor Zintuiglijke Gehandicaptenzorg beschreven.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen Zorginkoopbeleid GGZ Instellingen 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Instellingen voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Instellingen beschreven. Er zijn enkele wijzigingen en toevoegingen in het beleid.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid MSZ 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid MSZ voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor MSZ beschreven.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Vrijgevestigden beschreven. Voor 1 juli is er een toevoeging.

  lees meer

 • 27 juni 2019

  Menzis publiceert visie op ouderenzorg

  Menzis heeft donderdag haar visie op ouderenzorg gepubliceerd. De visie is ontwikkeld om de uitdaging aan te gaan om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te (blijven) bieden.

  lees meer

 • 27 mei 2019

  Menzis licht inkoopbeleid Wijkverpleging en ELV toe tijdens bijeenkomsten

  Menzis heeft 1 april j.l. haar inkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Graag lichten we ons beleid toe in twee bijeenkomsten.

  lees meer

 • 23 mei 2019

  Ambulancezorg Groningen mag als eerste erkend ambulanceverpleegkundigen opleiden

  Ambulancezorg Groningen is de eerste erkende aanbieder van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Het heeft voor deze opleiding een accredidatie gekregen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

  lees meer

 • 22 mei 2019

  Let op! Spiegelinformatie fysiotherapie 2018

  U bent van ons gewend om eind maart spiegelinformatie over een geheel jaar, in dit geval over geheel 2018, te ontvangen.

  lees meer

 • 21 mei 2019

  Campagne continuïteit huisartsenzorg Twente van start

  Deze week is met het online gaan van de website www.huisartsintwente.nl de campagne gestart om voldoende huisartsen aan te trekken in Twente. Met het initiatief willen alle partijen die betrokken zijn bij de Twentse huisartsenzorg ook in de toekomst de benodigde zorg kunnen verlenen. De regio heeft te kampen met zowel een krimpende beroepsbevolking als vergrijzing, waardoor er een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan.

  lees meer

 • 16 mei 2019

  Uitbetalen nota's verzekerden mogelijk vertraagd

  Om onze dienstverlening verder te verbeteren wordt onze afdeling declaratieverwerking opnieuw ingericht. De herinrichting heeft helaas tot gevolg dat er tijdelijk vertraging is bij het verwerken van declaraties.

  lees meer

 • 9 mei 2019

  Topsprekers aan het woord op derde preventiedag

  Op donderdag 6 juni organiseert Menzis de derde preventiedag voor gemeenten en zorgaanbieders. Sprekers als Bas van der Goor en Carl Verheijen praten u bij over de laatste inzichten op het gebied van preventie.

  lees meer

 • 1 mei 2019

  Succesvolle kennissessies CIZ over Wlz worden vervolgd

  In februari en maart van dit jaar organiseerde Menzis samen met het CIZ drie kennissessies waarin ze in gesprek gingen met wijkverpleegkundigen over de Wlz. Deze sessies bleken succesvol en leerzaam. Daarom krijgen ze een vervolg.

  lees meer

 • 17 april 2019

  Tien jaar patiëntparticipatie in het Martini Ziekenhuis: Prostaatkanker

  Zorgaanbieders, Menzis en patiëntenorganisaties zitten sinds tien met elkaar om tafel om te kijken naar wat goed gaat voor de patiënt in de zorg en wat beter kan. Voor patiënten met prostaatkanker in het Martini Ziekenhuis zijn de resultaten succesvol, blijkt uit het eindverslag.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Mondzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Mondzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2020. De ambulancesector is onderdeel van de acute zorg, die volop in beweging is. Het zorglandschap is aan het veranderen. Ons beleid speelt daarop in.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns diagnostiek en Trombosezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns diagnostiek en Trombosezorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid GGZ voor vrijgevestigden 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid GGZ voor vrijgevestigden 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns geboortezorg 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns geboortezorg 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Medisch specialistische revalidatiezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch specialistische revalidatiezorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns verblijf 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns verblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Dit zijn uw wensen op declaratiegebied

  Motivaction heeft op ons verzoek onderzoek gedaan naar de keuzes en wensen van tandartsen bij het declareren van hun werkzaamheden. De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van Motivaction staan nu op onze website.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid GGZ-instellingen 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid GGZ-instellingen 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Complexe wondzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Complexe wondzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 26 maart 2019

  Publicatie zorginkoopbeleid voetzorg 2020

  Graag presenteren we u ons zorginkoopbeleid voor voetzorg in 2020. Bij de inkoop van zorg spelen we in en anticiperen we op de wensen en behoeften van onze klanten. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

  lees meer

 • 21 maart 2019

  Tussenstand schrappunten wijkverpleging na 9 maanden

  Partijen in de wijkverpleging (V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS) hebben in 2018 hard gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

  lees meer

 • 18 januari 2019

  Update: Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Sinds donderdag 17 januari kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. Lees hier hoe u uw declaraties zo snel mogelijk krijgt vergoed.

  lees meer

 • 17 januari 2019

  Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Op dit moment kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. We zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen.

  lees meer

 • 8 januari 2019

  Doe mee aan kennissessie CIZ over Wlz

  Graag nodigen we u uit voor een kennissessie waarin onderzoekers van het CIZ, Menzis-medewerkers en wijkverpleegkundigen met elkaar in gesprek gaan. Centraal staan de criteria van de Wlz en welke rol je als wijkverpleegkundige hebt om cliënten door te verwijzen als Wlz mogelijk aan de orde is.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.