Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 16 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven profielen Basis en ToP

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 10 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven fysiotherapie profielen 1,2 en 3

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 4 juli 2019

  Aanpassingen diagnosecode 2400 bijzondere tandheelkunde

  De code 2400 ‘omvangrijke glazuuraantasting van niet carieuze aard’ staat niet de ‘Bijlage aanvraag en toestemmingsregeling’ bij de overeenkomst met Cobijt geaccrediteerde CBT’s.

  lees meer

 • 2 juli 2019

  Samenwerking Keurmerk - Menzis profiel 3

  Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met Menzis. De afgelopen dagen komen er vragen binnen van praktijken op welke wijze dit voor Keurmerk praktijken geregeld is.

  lees meer

 • 1 juli 2019

  Overleg Menzis en KNGF: Werken aan een uniform kwaliteitssysteem voor alle verzekeraars

  Menzis heeft in haar zorginkoopbeleid 2020 aangegeven dat praktijken die een profiel 3 overeenkomst hebben of willen, ingeschreven moeten staan in een door Menzis erkend praktijkkwaliteitsregister. KNGF en Menzis zijn in gezamenlijk overleg tot een oplossing gekomen voor praktijken die niet in zo’n register staan en die hun profiel 3 overeenkomst in 2020 willen behouden.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid MSZ 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid MSZ voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor MSZ beschreven.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen Zorginkoopbeleid GGZ Instellingen 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Instellingen voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Instellingen beschreven. Er zijn enkele wijzigingen en toevoegingen in het beleid.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Vrijgevestigden beschreven. Voor 1 juli is er een toevoeging.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor Zintuiglijke Gehandicaptenzorg beschreven.

  lees meer

 • 27 juni 2019

  Menzis publiceert visie op ouderenzorg

  Menzis heeft donderdag haar visie op ouderenzorg gepubliceerd. De visie is ontwikkeld om de uitdaging aan te gaan om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te (blijven) bieden.

  lees meer

 • 27 mei 2019

  Menzis licht inkoopbeleid Wijkverpleging en ELV toe tijdens bijeenkomsten

  Menzis heeft 1 april j.l. haar inkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Graag lichten we ons beleid toe in twee bijeenkomsten.

  lees meer

 • 23 mei 2019

  Ambulancezorg Groningen mag als eerste erkend ambulanceverpleegkundigen opleiden

  Ambulancezorg Groningen is de eerste erkende aanbieder van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Het heeft voor deze opleiding een accredidatie gekregen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

  lees meer

 • 22 mei 2019

  Let op! Spiegelinformatie fysiotherapie 2018

  U bent van ons gewend om eind maart spiegelinformatie over een geheel jaar, in dit geval over geheel 2018, te ontvangen.

  lees meer

 • 21 mei 2019

  Campagne continuïteit huisartsenzorg Twente van start

  Deze week is met het online gaan van de website www.huisartsintwente.nl de campagne gestart om voldoende huisartsen aan te trekken in Twente. Met het initiatief willen alle partijen die betrokken zijn bij de Twentse huisartsenzorg ook in de toekomst de benodigde zorg kunnen verlenen. De regio heeft te kampen met zowel een krimpende beroepsbevolking als vergrijzing, waardoor er een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan.

  lees meer

 • 16 mei 2019

  Uitbetalen nota's verzekerden mogelijk vertraagd

  Om onze dienstverlening verder te verbeteren wordt onze afdeling declaratieverwerking opnieuw ingericht. De herinrichting heeft helaas tot gevolg dat er tijdelijk vertraging is bij het verwerken van declaraties.

  lees meer

 • 9 mei 2019

  Topsprekers aan het woord op derde preventiedag

  Op donderdag 6 juni organiseert Menzis de derde preventiedag voor gemeenten en zorgaanbieders. Sprekers als Bas van der Goor en Carl Verheijen praten u bij over de laatste inzichten op het gebied van preventie.

  lees meer

 • 1 mei 2019

  Succesvolle kennissessies CIZ over Wlz worden vervolgd

  In februari en maart van dit jaar organiseerde Menzis samen met het CIZ drie kennissessies waarin ze in gesprek gingen met wijkverpleegkundigen over de Wlz. Deze sessies bleken succesvol en leerzaam. Daarom krijgen ze een vervolg.

  lees meer

 • 17 april 2019

  Tien jaar patiëntparticipatie in het Martini Ziekenhuis: Prostaatkanker

  Zorgaanbieders, Menzis en patiëntenorganisaties zitten sinds tien met elkaar om tafel om te kijken naar wat goed gaat voor de patiënt in de zorg en wat beter kan. Voor patiënten met prostaatkanker in het Martini Ziekenhuis zijn de resultaten succesvol, blijkt uit het eindverslag.

  lees meer

 • 2 april 2019

  CIZ informeert wijkverpleegkundigen over ins en outs van de Wet langdurige zorg

  Afgelopen maand heeft Menzis, samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), drie kennissessies georganiseerd voor in totaal zestig wijkverpleegkundigen.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid GGZ voor vrijgevestigden 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid GGZ voor vrijgevestigden 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Complexe wondzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Complexe wondzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Mondzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Mondzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns verblijf 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns verblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns diagnostiek en Trombosezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns diagnostiek en Trombosezorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Eerstelijns geboortezorg 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns geboortezorg 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Medisch specialistische revalidatiezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch specialistische revalidatiezorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Dit zijn uw wensen op declaratiegebied

  Motivaction heeft op ons verzoek onderzoek gedaan naar de keuzes en wensen van tandartsen bij het declareren van hun werkzaamheden. De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van Motivaction staan nu op onze website.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid GGZ-instellingen 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid GGZ-instellingen 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Farmaceutische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020. Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten steeds centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. De sleutel is waardegerichte zorg: zorg die het meeste waarde heeft voor onze klanten. Kortgezegd is dat zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat is noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden.

  lees meer

 • 1 april 2019

  Publicatie Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2020

  Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2020. De ambulancesector is onderdeel van de acute zorg, die volop in beweging is. Het zorglandschap is aan het veranderen. Ons beleid speelt daarop in.

  lees meer

 • 26 maart 2019

  Publicatie zorginkoopbeleid voetzorg 2020

  Graag presenteren we u ons zorginkoopbeleid voor voetzorg in 2020. Bij de inkoop van zorg spelen we in en anticiperen we op de wensen en behoeften van onze klanten. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

  lees meer

 • 21 maart 2019

  Tussenstand schrappunten wijkverpleging na 9 maanden

  Partijen in de wijkverpleging (V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS) hebben in 2018 hard gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

  lees meer

 • 18 januari 2019

  Update: Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Sinds donderdag 17 januari kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. Lees hier hoe u uw declaraties zo snel mogelijk krijgt vergoed.

  lees meer

 • 17 januari 2019

  Problemen met vergoeden COPD-behandelingen

  Op dit moment kunnen we declaraties van prestaties met de diagnose COPD niet vergoeden. We zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen.

  lees meer

 • 8 januari 2019

  Doe mee aan kennissessie CIZ over Wlz

  Graag nodigen we u uit voor een kennissessie waarin onderzoekers van het CIZ, Menzis-medewerkers en wijkverpleegkundigen met elkaar in gesprek gaan. Centraal staan de criteria van de Wlz en welke rol je als wijkverpleegkundige hebt om cliënten door te verwijzen als Wlz mogelijk aan de orde is.

  lees meer

 • 21 december 2018

  Verplichte halfjaarlijkse evaluatie afgeschaft

  Het is in de wijkverpleging per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger.

  lees meer

 • 21 december 2018

  In gesprek met kinderverpleegkundigen

  Afgelopen maand kwamen kinderverpleegkundigen bij elkaar op verschillende locaties van zowel Menzis als CZ. Het onderwerp van gesprek was ‘Passende zorg voor kinderen’. Het werden leerzame sessies met zelfstandig kinderverpleegkundigen, transferverpleegkundigen en medisch adviseurs over de zorg aan soms ernstig zieke kinderen thuis.

  lees meer

 • 20 december 2018

  Contractering behandelingen onder narcose

  Menzis zal de behandelingen onder narcose alleen contracteren en vergoeden bij Centra voor Bijzondere Tandheelkunde en niet meer bij eventuele zelfstandig werkende tandartspraktijken.

  lees meer

 • 20 december 2018

  Verrekening van geneesmiddelen in weekafleveringen

  Menzis zal afspraken, die met zorgaanbieders zijn gemaakt in 2017 over declaraties van weekleveringen van geneesmiddelen tegen de prijs van het preferent middel, begin 2019 verrekenen en hierover contact met u opnemen.

  lees meer

 • 19 december 2018

  Inkooparrangement Hepatitis C- geneesmiddelen loopt af

  Per 1 januari 2019 loopt het inkooparrangement van het Ministerie van VWS voor Hepatitis C-geneesmiddelen af. Een aantal fabrikanten heeft de prijs vrijwillig aangepast per 1 januari 2019.

  lees meer

 • 17 december 2018

  Veldpartijen publiceren afbouwplan voor geneesmiddelen

  Menzis is verheugd dat gezamenlijke veldpartijen NHG, NVVP, KNMP en MIND dit najaar een Multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s en SNRI’s” hebben gepubliceerd.

  lees meer

 • 13 december 2018

  Menzis kiest voor CEBAN als voorkeursleverancier voor bereidingen

  Menzis gaat per 1 januari 2019 werken met een voorkeursleverancier voor bereidingen. Samen met Ceban hebben we afspraken gemaakt over ad hoc bereidingen en de controle daarop door Ceban als het gaat om rationele farmacotherapie.

  lees meer

 • 12 december 2018

  Ontregel de zorg: minder handtekeningen verzamelen voor wijkverpleging

  Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs afgesproken. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.

  lees meer

 • 12 november 2018

  Actuele informatie over preferentiebeleid colecalciferol

  Menzis had het voornemen om met ingang van 1 januari 2019 preferentiebeleid te voeren op colecalciferol. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis echter verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Hieronder lichten we dit nader toe.

  lees meer

 • 31 oktober 2018

  Aanlevering ROM-gegevens aan SBG

  lees meer

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy