Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 25 januari 2022

  Toestemming Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2022

  Wanneer moet u toestemming vragen voor Langdurig medisch noodzakelijk verblijf? We beantwoorden graag deze vraag.

  lees meer

 • 11 januari 2022

  Toestemming voor gebruik van Spravato

  Voor het gebruik van het middel Spravato dient u vanaf 1 januari 2022 een machtiging aan te vragen namens de patiënt. We leggen uit hoe u dat doet.

  lees meer

 • 24 december 2021

  Tijdelijke vooruitbetalingen ZPM

  Er is vertraging ontstaan met de implementatie van het ICT-systeem voor het Zorgprestatiemodel (ZPM). Hierdoor kan het zijn dat u per 1 januari 2022 niet kunt declareren bij Menzis. Om te voorkomen dat er bij u financiële instabiliteit ontstaat, bieden we u tijdelijke vooruitbetalingen.

  lees meer

 • 22 december 2021

  Behandelingen afsluiten voor eind 2021

  We krijgen veel vragen binnen over het afsluiten van behandelingen in 2021. Graag geven we duidelijkheid over hoe u de behandelingen dient af te sluiten.

  lees meer

 • 9 december 2021

  Wat betekenen de codes die ik terug krijg als mijn declaratie wordt afgewezen?

  Bij ons komen regelmatig vragen binnen over de duiding van retourinformatie die volgt op het indienen van de declaratie van paramedici. Met name wanneer een declaratie is afgewezen.

  lees meer

 • 9 december 2021

  Vragen en antwoorden over machtiging voor fysiotherapie na ongeval

  Per 1 januari 2022 gaat Menzis fysiotherapie na een ongeval vanuit de aanvullende verzekering vergoeden. Er worden 16 behandelingen per ongeval vergoed. Hiervoor moet een verzekerde bij Menzis een machtiging vragen en een formulier invullen. Hierover krijgen we veel vragen van zorgaanbieders.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor oefentherapeuten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor ergotherapeuten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor diëtisten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor huidtherapeuten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor logopedisten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 8 december 2021

  Loonsverhoging in de zorg ook voor fysiotherapeuten

  Eind september heeft het kabinet extra geld toegezegd voor hogere zorgsalarissen. De zogenaamde overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) is daarvoor met 1,13% verhoogd.

  lees meer

 • 18 november 2021

  Wijzigingen vergoedingen fysiotherapie

  Menzis heeft voor 2022 wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen van fysiotherapie. Naast een aantal vrije zittingen vergoeden we vanaf januari 2022 ook fysiotherapie na een ongeval én de eerste twintig behandelingen bij specifieke aandoeningen en klachten.

  lees meer

 • 11 november 2021

  Tekenroute overgangsregeling fysiotherapie

  Voor aanbieders die voor 10-11-2021 hebben aangegeven gebruik te willen maken van de overgangsregeling overeenkomst Fysiotherapie 2022 is er een tekenroute.

  lees meer

 • 29 oktober 2021

  Stimuleringsregeling voor praktijken die werk maken van CenteringZwangerschap

  Biedt u in uw praktijk groepsbegeleiding aan? Heeft u interesse om deze vorm van zorg uit te breiden of hiervoor samen te werken met andere praktijken? Lees dan meer over de stimuleringsregeling van Menzis voor CenteringZwangerschap

  lees meer

 • 29 oktober 2021

  Wijziging declaratiestructuur ordertarief niet doorgevoerd

  In het Zorginkoopbeleid 2021 hebben wij aangegeven per 2022 een wijziging aan te willen brengen in de declaratiestructuur rondom het ordertarief. Na meerdere inhoudelijke gesprekken met eerste- en tweedelijns zorgaanbieders hebben wij besloten deze wijziging nog niet landelijk door te voeren.

  lees meer

 • 27 oktober 2021

  VECOZO start vanaf november met controleren op ip adressen

  Vanaf november start VECOZO met het controleren van de IP-adressen. Zorgaanbieders en softwareleveranciers die aangesloten zijn bij VECOZO hebben hier de afgelopen periode al vaker bericht over gehad.

  lees meer

 • 20 oktober 2021

  Campagne ‘Jij en je Hart’ van start

  Een hoge bloeddruk voel je vaak niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben een hoge bloeddruk, zonder dit zelf te weten. Daarom is het belangrijk om jaarlijks je bloeddruk te meten.

  lees meer

 • 7 oktober 2021

  Vitaal en gezond leven in de Gelderse Vallei

  Vitaal en gezond leven voor iedereen in de regio de Gelderse Vallei. Daarvoor heeft Menzis samen met verschillende regionale zorgaanbieders, waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, Pro Persona, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de gemeente Ede, haar handtekening gezet.

  lees meer

 • 29 september 2021

  Menzis publiceert update benchmark wijkverpleging voor inkoop 2022

  Menzis heeft doelmatigheid van geleverde zorg hoog in het vaandel. De benchmark is een hulpmiddel in het bewaken van deze doelmatigheid. Voor de contractering wijkverpleging 2022 hebben we de benchmarkscore opnieuw bepaald per aanbieder.

  lees meer

 • 22 september 2021

  Menzis en huisartsen gaan werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg

  Op 14 september is door bestuurders van Menzis en huisartsenorganisaties een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken samen te gaan werken aan een duurzame huisartsenzorg.

  lees meer

 • 8 september 2021

  Zorgvervoercentrale Nederland nieuwe partner ziekenvervoer voor Menzis

  Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) gaat de komende jaren het ziekenvervoer voor Menzis uitvoeren. De partijen hebben een contract voor ten minste 5 jaar getekend, dat per 1 januari 2022 ingaat.

  lees meer

 • 6 september 2021

  Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgaanbieder en patiënt elkaar nodig

  Samen beslis je beter. Want door samen te beslissen, zijn mensen meer tevreden over de zorg. En ze houden zich daardoor beter aan de afspraken die zij met hun zorgaanbieder maken. Maar helaas is 'samen beslissen' in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Daarom begint vandaag de nationale campagne Samen Beslissen.

  lees meer

 • 9 juli 2021

  Wijzigingen in inkoopbeleid Wijkverpleging 2022

  Op 1 april heeft Menzis het zorginkoopbeleid van Wijkverpleging 2022 gepubliceerd. We hebben het inkoopbeleid op enkele punten gewijzigd en aangevuld.

  lees meer

 • 7 juli 2021

  Start uitbetaling van tegemoetkoming in meerkosten

  Zorgverzekeraars zijn gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten. De betalingen vinden in de komende weken plaats. De betalingen vinden gefaseerd plaats per zorgsoort.

  lees meer

 • 1 juli 2021

  NZa publiceert informatiekaart voor zorgaanbieders

  De Nza heeft een informatiekaart voor nieuwe zorgaanbieders in de Wijkverpleging gepubliceerd. Hierin lichten ze toe welk toezicht en regels van toepassing zijn in de wijkverpleging en waar u als nieuwe zorgaanbieder rekening mee moet houden.

  lees meer

 • 18 juni 2021

  Kijk terug: webinar over inkoopbeleid kortdurende zorg 2022

  Op 2 juni organiseerden we een webinar waarin we een toelichting gaven over het beleid en inschrijfproces voor kortdurende zorg en wijkverpleging voor het jaar 2022.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 27 mei 2021

  Oproep Hartstichting: meet vanaf je 40e jaarlijks je bloeddruk

  Meet vanaf je 40e elk jaar je bloeddruk. Dit is de gouden tip die onze partner de Hartstichting geeft in haar nieuwste campagne. Een advies waarbij ook Menzis zich aansluit. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond helpt erbij.

  lees meer

 • 19 mei 2021

  Videoserie helpt borstkankerpatiënten in roerige periode

  Een serie van twintig video's over diagnostiek en behandeling gaat borstkankerpatiënten helpen met een betere informatievoorziening in een voor hen roerige periode. De video's worden ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland, NABON en de zorgteams. Menzis is hoofdsponsor van het project.

  lees meer

 • 12 mei 2021

  Meer weten over het beleid van kortdurende zorg en wijkverpleging? Neem deel aan de webinar

  Op 1 april heeft Menzis het Zorginkoopbeleid 2022 voor de kortdurende zorg en wijkverpleging gepubliceerd. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 5 mei 2021

  Inzet digitale voorlichting en instructie kraamzorg

  Vanaf 2021 krijgen kraamzorgaanbieders de mogelijkheid om een deel van de voorlichting en instructie digitaal aan te bieden. Graag leggen we u uit hoe en wanneer u dit kunt inzetten én hoe u zich hiervoor aanmeldt.

  lees meer

 • 26 april 2021

  Start inschrijving inkooptraject Ziekenvervoer 2022

  Op 1 april hebben we ons nieuwe Zorginkoopbeleid gepubliceerd voor de inkoop van Ziekenvervoer. Dé start van ons inkooptraject voor 2022. Graag maken we meerjarenafspraken met de betrokken aanbieders van vervoer, waarbij wij onder meer aandacht hebben voor de tijdigheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

 • 13 april 2021

  Zorgprestatiemodel is klaar voor gebruik

  De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld.

  lees meer

 • 26 maart 2021

  Aanvragen corona-meerkosten vanaf 13 april mogelijk

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. De bijdrage kan vanaf 13 april tot en 11 mei aangevraagd worden via Vecozo.

  lees meer

 • 3 maart 2021

  Start wetenschappelijk onderzoek naar uitkomstgerichte bekostiging

  Menzis start samen met de Erasmus Universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een onderzoek naar meer uitkomstgerichte bekostiging van de medisch-specialistische zorg. Het onderzoek heet ‘BUNDLE’, wat staat voor ‘Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-Specialistische Zorg: Doen, Leren en Evalueren’.

  lees meer

 • 17 februari 2021

  Update: Een kijkje in de keuken: hoe stel je een onderbouwd zorgplan op?

  Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.

  lees meer

 • 4 februari 2021

  Denk mee over technologie in Zorg en Welzijn

  Hoe ziet de toekomst van technologie in Zorg en Welzijn eruit? Deze vraag staat centraal tijdens Het Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn. Het festival is georganiseerd door 17 mbo- en hbo-instellingen, werkgeversorganisaties en de initiatiefnemers Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente en TZA Achterhoek voor 6.000 zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten.

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg in provincie Groningen gestart

  Vanaf 1 februari 2021 werken verschillende zorgorganisaties in de provincie Groningen samen in de nachtzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden van Icare, Oosterlengte, Thuiszorg Comfort, TSN Thuiszorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Meander organiseren samen de niet geplande nachtzorg.

  lees meer

 • 29 januari 2021

  Zorginnovatie.nl en Menzis worden partners

  Menzis en zorginnovatie.nl zijn een samenwerking aangegaan. Door het partnership met zorginnovatie.nl vindt Menzis beter aansluiting met innovaties die ontstaan op de markt.

  lees meer

 • 20 januari 2021

  Zorginnovatoren: schrijf je in voor de Health Valley Bridge Prijs

  Zorginnovatoren in cure/care in Nederland opgelet: de inschrijving voor de Health Valley Bridge Prijs sluit bijna. Dien vóór 1 februari 2021uw project in de zorg in waarbij u door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving brengt, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

  lees meer

 • 6 januari 2021

  Aanpassing aanvraagtermijnen Transformatiegelden

  Op 1 april 2020 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2021 (ZIB MSZ 2021) gepubliceerd. Dit was aan het begin van de COVID-19 crisis.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Wijziging vervoerders zorginstellingen en ziekenhuizen in Noord-Nederland vanaf 1 januari 2021

  In de provincie Groningen en de kop van Drenthe wordt het ziekenvervoer verzorgd door Stichting Coördinatie Personenvervoer Noord Nederland (KCN). Zij maken op dit moment gebruik van twee taxibedrijven. Vanaf 1 januari 2021 zal hierin een verandering plaatsvinden.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Tijdig declaraties indienen vanwege generieke meerkostenregeling

  Samen met andere zorgverzekeraars vragen we u tijdig uw declaraties in te dienen (voor 1 februari 2021). Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

  lees meer

 • 16 december 2020

  Termijn ondertekenen overeenkomst GGZ verlengd

  GGZ-aanbieders zijn momenteel erg druk met corona en alles wat er bij hoort. Andere zaken blijven hierdoor liggen. Menzis heeft hier alle begrip voor.

  lees meer

 • 15 december 2020

  Observatiebedden Twente: betere vervolgzorg voor ouderen

  Regelmatig is het voor huisartsen en spoedeisende hulp-artsen lastig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor kwetsbare ouderen in een crisissituatie. Hierdoor komen zij onnodig in het ziekenhuis of op een verkeerde plek terecht. In Twente brengen de observatiebedden daarin verandering.

  lees meer

 • 14 december 2020

  Webinars over zorgprestatiemodel gemist? Kijk ze terug

  Vanaf 2022 krijgen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te maken met een nieuwe, eenvoudigere bekostiging: het zorgprestatiemodel. Eind november en begin december stonden er 3 webinars op het programma, om dit onderwerp verder uit te diepen. Gemist? Kijk ze hier terug.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis helpt met de Leefkrachtadviseur

  We willen allemaal dat onze klanten zo gezond mogelijk leven en leefkracht ervaren. Er zijn diverse programma’s die kunnen helpen bij bijvoorbeeld overgewicht, stoppen met roken en geestelijke fitheid. Welk programma passend is, verschilt natuurlijk per klant. Om hierin mee te denken, introduceert Menzis de Leefkrachtadviseur. Die weet wat er beschikbaar is en hoe dit gefinancierd wordt.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis en 15 ggz-instellingen slaan handen ineen voor betere angst- en depressiezorg

  De ervaren kwaliteit van de zorg omhoog, een betere gezondheid voor klanten en de zorgkosten omlaag. Dat is het doel van het traject Waardegerichte zorg Angst & Depressie. Menzis is initiatiefnemer en werkt erin samen met 15 aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.