Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 17 februari 2021

  Update: Een kijkje in de keuken: hoe stel je een onderbouwd zorgplan op?

  Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.

  lees meer

 • 4 februari 2021

  Denk mee over technologie in Zorg en Welzijn

  Hoe ziet de toekomst van technologie in Zorg en Welzijn eruit? Deze vraag staat centraal tijdens Het Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn. Het festival is georganiseerd door 17 mbo- en hbo-instellingen, werkgeversorganisaties en de initiatiefnemers Technologie & Zorg Academie (TZA) Twente en TZA Achterhoek voor 6.000 zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten.

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg in provincie Groningen gestart

  Vanaf 1 februari 2021 werken verschillende zorgorganisaties in de provincie Groningen samen in de nachtzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden van Icare, Oosterlengte, Thuiszorg Comfort, TSN Thuiszorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Meander organiseren samen de niet geplande nachtzorg.

  lees meer

 • 29 januari 2021

  Zorginnovatie.nl en Menzis worden partners

  Menzis en zorginnovatie.nl zijn een samenwerking aangegaan. Door het partnership met zorginnovatie.nl vindt Menzis beter aansluiting met innovaties die ontstaan op de markt.

  lees meer

 • 20 januari 2021

  Zorginnovatoren: schrijf je in voor de Health Valley Bridge Prijs

  Zorginnovatoren in cure/care in Nederland opgelet: de inschrijving voor de Health Valley Bridge Prijs sluit bijna. Dien vóór 1 februari 2021uw project in de zorg in waarbij u door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving brengt, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

  lees meer

 • 6 januari 2021

  Aanpassing aanvraagtermijnen Transformatiegelden

  Op 1 april 2020 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2021 (ZIB MSZ 2021) gepubliceerd. Dit was aan het begin van de COVID-19 crisis.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Tijdig declaraties indienen vanwege generieke meerkostenregeling

  Samen met andere zorgverzekeraars vragen we u tijdig uw declaraties in te dienen (voor 1 februari 2021). Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Wijziging vervoerders zorginstellingen en ziekenhuizen in Noord-Nederland vanaf 1 januari 2021

  In de provincie Groningen en de kop van Drenthe wordt het ziekenvervoer verzorgd door Stichting Coördinatie Personenvervoer Noord Nederland (KCN). Zij maken op dit moment gebruik van twee taxibedrijven. Vanaf 1 januari 2021 zal hierin een verandering plaatsvinden.

  lees meer

 • 16 december 2020

  Termijn ondertekenen overeenkomst GGZ verlengd

  GGZ-aanbieders zijn momenteel erg druk met corona en alles wat er bij hoort. Andere zaken blijven hierdoor liggen. Menzis heeft hier alle begrip voor.

  lees meer

 • 15 december 2020

  Observatiebedden Twente: betere vervolgzorg voor ouderen

  Regelmatig is het voor huisartsen en spoedeisende hulp-artsen lastig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor kwetsbare ouderen in een crisissituatie. Hierdoor komen zij onnodig in het ziekenhuis of op een verkeerde plek terecht. In Twente brengen de observatiebedden daarin verandering.

  lees meer

 • 14 december 2020

  Webinars over zorgprestatiemodel gemist? Kijk ze terug

  Vanaf 2022 krijgen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te maken met een nieuwe, eenvoudigere bekostiging: het zorgprestatiemodel. Eind november en begin december stonden er 3 webinars op het programma, om dit onderwerp verder uit te diepen. Gemist? Kijk ze hier terug.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis helpt met de Leefkrachtadviseur

  We willen allemaal dat onze klanten zo gezond mogelijk leven en leefkracht ervaren. Er zijn diverse programma’s die kunnen helpen bij bijvoorbeeld overgewicht, stoppen met roken en geestelijke fitheid. Welk programma passend is, verschilt natuurlijk per klant. Om hierin mee te denken, introduceert Menzis de Leefkrachtadviseur. Die weet wat er beschikbaar is en hoe dit gefinancierd wordt.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Steeds meer huisartsen gebruiken Prisma-app

  Met je klacht naar de huisarts die dan doorverwijst naar het ziekenhuis, terwijl dat achteraf misschien niet nodig was. Daar wordt de patiënt niet blij van, en de arts zelf ook niet. Steeds meer huisartsen gebruiken het Prisma-netwerk in de app van Siilo, waardoor zij minder vaak (tot 30%) hoeven door te verwijzen.

  lees meer

 • 26 november 2020

  Menzis en 15 ggz-instellingen slaan handen ineen voor betere angst- en depressiezorg

  De ervaren kwaliteit van de zorg omhoog, een betere gezondheid voor klanten en de zorgkosten omlaag. Dat is het doel van het traject Waardegerichte zorg Angst & Depressie. Menzis is initiatiefnemer en werkt erin samen met 15 aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

  lees meer

 • 20 november 2020

  Neem deel aan webinar over zorgprestatiemodel GGZ & FZ

  Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ.

  lees meer

 • 4 november 2020

  Kijk terug: online informatiebijeenkomst contractering fysiotherapie 2021

  Het KNGF organiseert dit najaar contracteeravonden, waarin zij leden voorlichten over de overeenkomsten van 2021, de eisen waaraan ze moeten voldoen en de keuzes die er zijn. Ook kijken ze alvast vooruit naar het zorginkoopbeleid 2022: waar moet het KNGF zich voor inzetten? Op 27 oktober was Menzis aan de beurt om haar overeenkomst toe te lichten. U kunt deze bijeenkomst hier terugkijken.

  lees meer

 • 4 november 2020

  Proces en voorwaarden bij contracteren GGZ gedurende het contractjaar

  Menzis staat erop dat we voldoende zorg voor onze verzekerden inkopen. Wij kennen budgetten toe aan GGZ-zorgaanbieders die samen de te verwachten regionale zorgvraag dekken. Wij verwachten van u dat u zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget en het aantal cliënten in zorg over het kalenderjaar. Indien het afgesproken budget eerder bereikt is dan het einde van het contractjaar verwijst u verzekerden met een naturaverzekering/restitutieverzekering met gecontracteerde zorg naar de Menzis Zorgadviseur (tenzij de verzekerde aangeeft op de wachtlijst te willen blijven staan tot een nieuw contractjaar) en stelt ons hiervan op de hoogte. Voor verzekerden die reeds in zorg zijn dient de behandeling afgemaakt te worden.

  lees meer

 • 30 oktober 2020

  Eerstelijns paramedische COVID-zorg kan vanaf komende maand worden gedeclareerd

  Sinds 18 juli is eerstelijns paramedische COVID-herstelzorg door de overheid voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Omdat de aanspraak afgelopen zomer acuut werd toegevoegd, kon deze zorg niet meteen worden gedeclareerd. De systemen de zorgverzekeraars zijn nu aangepast. Met ingang van komende maand kunnen declaraties van deze zorg daarom worden ingediend bij de zorgverzekeraars.

  lees meer

 • 26 oktober 2020

  Zorgadviseurs krijgen inzicht in wachttijden via ZorgDomein

  Door het coronavirus wachten veel patiënten op zorg. Dit aantal loopt nu in rap tempo op. Een zorgelijke ontwikkeling die de komende maanden aanhoudt. Inzicht in actuele wachttijden is hard nodig, zodat zorgadviseurs van verzekeraars hun verzekerden kunnen helpen een zorgverlener te vinden. Online platform ZorgDomein gaat dit overzicht bieden.

  lees meer

 • 19 oktober 2020

  Informatiekaart NZA 'Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?'

  Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd die zorgaanbieders helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald.

  lees meer

 • 18 oktober 2020

  Videoboodschap: samen op weg naar leefkrachtiger Nederland

  De beweging naar een leefkrachtiger Nederland. Dat is waarvoor Menzis zich al lange tijd sterk maakt. Samen met partners, zoals zorgaanbieders. En dat is ook de boodschap van onze nieuwe commercial. We introduceren deze video graag.

  lees meer

 • 1 oktober 2020

  Vergoeding apotheekbereidingen 2021 bekend

  Menzis maakt bekend welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen vanaf 1 januari 2021 niet meer worden vergoed.

  lees meer

 • 30 september 2020

  Menzis start pilot met de FysioZelfCheck-app

  Menzis vraagt de komende week aan zo’n 100.000 klanten met een aanvullende verzekering om de zelfzorg-app FysioZelfCheck uit te proberen. FysioZelfCheck is een app ontwikkeld door en van fysiotherapeuten. De app biedt informatie, tips en oefeningen voor mensen met milde klachten aan het bewegingsapparaat, zoals pijnlijke schouders, lage rugpijn of klachten bij/na het sporten. Ervaringen van de pilot worden gebruikt om de app verder te verbeteren.

  lees meer

 • 16 september 2020

  Publicatie toetsingskaders Ziekenhuisverplaatste Zorg en optimalisering eerstelijnszorg

  lees meer

 • 28 augustus 2020

  Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

  Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd.

  lees meer

 • 19 augustus 2020

  Aanvraagportaal continuiteitsbijdrage sluit op 21 augustus

  Voor de meeste zorgaanbieders is vrijdag 21 augustus a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling. Om middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO.

  lees meer

 • 17 augustus 2020

  Afdeling declaratieverwerking weer telefonisch bereikbaar

  Vanaf maandag 17 augustus is de afdeling declaratieverwerking weer telefonisch bereikbaar. Afgelopen periode waren we door drukte minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.

  lees meer

 • 14 augustus 2020

  Zorginkoopbeleid MSZ 2021 aangevuld met een hoofdstuk over digitale zorg

  Als aanvulling op het inkoopbeleid van MSZ 2021, publiceert Menzis op 14 augustus een aanvullend hoofdstuk over digitalisering in de zorg.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Fysiotherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Ergotherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Logopedie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Huidtherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Oefentherapie

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 6 augustus 2020

  Menzis verhoogt voor 2021 tarieven Diëtiek

  Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

  lees meer

 • 24 juli 2020

  Tweede subsidieronde COVID 19 open vanaf 27 juli

  Voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuiswonen kunnen vanaf maandag 27 juli gebruikmaken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.

  lees meer

 • 22 juli 2020

  Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

  Ruim 10.000 zorgaanbieders hebben gebruikgemaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling voor aanbieders met een jaaromzet lager dan € 10 miljoen. De mogelijkheid tot het aanvragen van een continuïteitsbijdrage sloot op 14 juli.

  lees meer

 • 21 juli 2020

  Menzis stuurt ouders brief over bezoek aan tandarts

  Menzis gaat de ouders van enkele duizenden kinderen in de regio's Groningen en Arnhem een brief sturen om ze aan te moedigen het gebit van hun zoon of dochter te laten checken bij de tandarts. Door de opkomst bij de tandarts te vergroten, willen we meer kinderen laten opgroeien met een gezond gebit.

  lees meer

 • 17 juli 2020

  Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket

  Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, wordt per 18 juli tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket van Menzis.

  lees meer

 • 9 juli 2020

  Contractering GGZ Instellingen start in augustus

  Op 1 april hebben we het Inkoopbeleid voor GGZ Instellingen voor 2021 gepubliceerd. In het beleid staat vermeld dat we in juli de contractering zouden starten.

  lees meer

 • 9 juli 2020

  Overeenkomst continuïteitsbijdrageregeling voor grote ggz-aanbieders

  Ook grote aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort gebruikmaken van een coronaregeling, dat maken Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz vandaag bekend. De regeling van Menzis en andere zorgverzekeraars geldt specifiek voor 72 ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of een jaaromzet hebben van meer dan 10 miljoen euro. Zorgverzekeraars compenseren met de regeling de financiële impact van corona, zodat instellingen goed door deze moeilijke tijd komen en verzekerden de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. De regeling, die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020, voorziet in een passende vergoeding van vraaguitval en meerkosten.

  lees meer

 • 8 juli 2020

  Merendeel zorgaanbieders kan continuïteitsbijdrage nog aanvragen tot en met 14 juli

  Voor veel zorgaanbieders is dinsdag 14 juli a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Om middernacht sluit dan het aanvraagportaal bij VECOZO. De sluiting geldt niet voor zorgaanbieders in de ggz en voor grotere zorgaanbieders waarvoor onlangs regelingen zijn gepubliceerd. Daarnaast is voor enkele specifieke groepen zorgaanbieders de looptijd verlengd.

  lees meer

 • 1 juli 2020

  Wijzigingen zorginkoopbeleid MSZ 2021

  Op 1 april heeft Menzis het zorginkoopbeleid MSZ voor 2021 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor MSZ beschreven.

  lees meer

 • 1 juli 2020

  Wijzigingen zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2021

  Op 1 april heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden voor 2021 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ vrijgevestigden beschreven.

  lees meer

 • 1 juli 2020

  Publicatie visie op digitalisering

  Vandaag publiceren we onze visie op digitalisering. Een visie die tot stand is gekomen in samenwerking met het zorgveld. Ook sluiten we hiermee aan bij de wens van de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS om meer digitalisering in de zorg. Menzis zal zich de komende jaren in haar beleid meer op digitalisering gaan richten.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Uitnodiging toelichting beleid en inschrijfproces ELV, GRZ en Wijkverpleging

  Menzis heeft 1 april 2019 haar Zorginkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Dit is voor beide zorgsoorten een 2 jarig zorginkoopbeleid maar inschrijving hiervoor is jaarlijks mogelijk. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

  Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen.

  lees meer

 • 22 juni 2020

  Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

  Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.

  lees meer

 • 12 juni 2020

  Aanvraag specifieke vooruitbetalingsregeling open

  De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders, met een omzet van meer dan 10 miljoen euro binnenkort een specifieke continuïteitsbijdrageregeling aanvragen. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder de specifieke regeling.

  lees meer

 • 5 juni 2020

  Werkwijzer helpt bij uniforme beoordeling gepaste zorg

  Op 5 juni heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de “Werkwijzer Verpleging en Verzorging in de thuissituatie” gepubliceerd.

  lees meer

 • 28 mei 2020

  Continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-aanbieders

  Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.