Alle zorgsoorten

Nieuws

 • 28 mei 2020

  Continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-aanbieders

  Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.

  lees meer

 • 28 mei 2020

  DCSPH-code behandeling na COVID-19

  De afgelopen tijd is gewerkt aan de invoering van een aparte diagnosecode voor patiënten die worden behandeld aan de gevolgen van COVID-19. Deze is er nu.

  lees meer

 • 13 mei 2020

  Ontwikkelingen waardegerichte zorgtrajecten gaan door ondanks coronacrisis

  Ondanks de coronacrisis blijven waardegerichte zorgtrajecten zich ontwikkelen. Een aantal aanbieders geeft aan dat er juist nu ruimte ontstaat voor waardegerichte zorg.

  lees meer

 • 12 mei 2020

  Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

  Kort geleden kon u lezen dat zorgaanbieders vanaf vrijdag 15 mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. In dit bericht geven we u graag wat aanvullende informatie.

  lees meer

 • 12 mei 2020

  Dag van de Verpleging - zorgverleners: bedankt!

  Vandaag is de Dag van de Verpleging! Menzis staat stil bij het harde werk van de verpleegkundigen en alle andere zorgverleners.

  lees meer

 • 7 mei 2020

  Ontwikkeling waardegerichte zorgtraject gaan door ondanks corona

  Ondanks de coronacrisis blijven waargerichte zorgtrajecten zich ontwikkelen. Sterker nog, deelnemers geven aan dat er juist nu ruimte ontstaat voor waardegerichte zorg.

  lees meer

 • 6 mei 2020

  Vooruitbetalingsregeling zorgaanbieders sluit vrijdag 8 mei a.s.

  De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken bij zorgverzekeraars een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt. Welke beroepsgroepen op welke datum de continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

  lees meer

 • 4 mei 2020

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.

  Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

  lees meer

 • 24 april 2020

  Menzis laat minimale eis visitatiecertificaat los voor vrijgevestigden GGZ

  Op 1 april jongstleden hebben we het Zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2021 gepubliceerd. Er is een wijziging in het beleid die we graag me u delen.

  lees meer

 • 21 april 2020

  Reguliere zorg komt langzaam op gang

  Op dit moment zien we dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten afvlakt. Dit is een hoopvol teken en daarmee breekt een nieuwe fase aan waarin er weer ruimte komt om de reguliere (ziekenhuis)zorg op te schalen.

  lees meer

 • 17 april 2020

  Investeerders roepen farmaceuten op tot internationale samenwerking bij bestrijding coronavirus

  Alleen samen kunnen wij het coronavirus de baas worden. Daarom roepen ongeveer 40 vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars de farmaceutische sector op de handen ineen te slaan. Menzis is er daar één van.

  lees meer

 • 9 april 2020

  Aanvullende informatie financiële steun voor zorgaanbieders

  Afgelopen zondag 5 april heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt dat zorgaanbieders vanaf mei financieel gecompenseerd worden voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis via de continuïteitsbijdrage. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen.

  lees meer

 • 9 april 2020

  Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis

  Het organiseren van zorg in de wijk is tijdens de coronacrisis een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Er wordt daarom gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke zorg kunnen krijgen.

  lees meer

 • 1 april 2020

  Publicatie aanpassing inkoopprocedure wijkverpleging 2021

  Menzis publiceert voor de wijkverpleging geen nieuw beleid. Maar er zijn wel ontwikkelingen die we u graag onder de aandacht brengen.

  lees meer

 • 1 april 2020

  Publicatie Zorginkoopbeleid 2021

  Menzis publiceert het zorginkoopbeleid voor 2021. Tegelijkertijd legt nu het coronavirus (COVID-19) een enorme druk op onze gezondheidszorg.

  lees meer

 • 24 maart 2020

  Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie

  Tijdens de Corona-pandemie hanteert Menzis tijdelijk* verhoogde tarieven.

  lees meer

 • 20 maart 2020

  Zorgverzekeraars maken samen afspraak over zorgverlening tijdens coronacrisis

  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

  lees meer

 • 18 maart 2020

  Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

  Om zorgaanbieders in deze onzekere periode niet onnodig te belasten met financiële onzekerheid heeft Zorgverzekeraars Nederland een aantal maatregelen getroffen.

  lees meer

 • 17 maart 2020

  Spreekuren tandartsen en adviserend geneeskundigen afgezegd

  Alle spreekuren voor tandartsen zijn uitgesteld tot 6 april. Het gaat hierbij om controles van verzekerden waarvoor een machtiging is aangevraagd.

  lees meer

 • 16 maart 2020

  Bereikbaarheid declaratieverwerking veranderd

  Vanwege het coronavirus zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen. Daardoor is de afdeling declaratieverwerking helaas telefonisch minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.

  lees meer

 • 3 maart 2020

  Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers

  In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen als eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven.

  lees meer

 • 21 februari 2020

  Handreiking Verpleegkundig proces en Handreiking Normenkader voor wijkverpleegkundigen

  Een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg komt uiteraard op professionele wijze tot stand. Menzis brengt daarom graag twee handreikingen extra onder de aandacht.

  lees meer

 • 31 januari 2020

  Zorgaanbieders Twente slaan handen ineen voor behandeling Astma- en COPD-patiënten

  Na een intensieve samenwerking hebben de huisartsenorganisaties FEA en THOON, de ziekenhuizen MST en ZGT en de apothekersorganisatie TAO-UA een eenduidig beleid voor de medicamenteuze behandeling van de astma/COPD-patiënten gevormd. Hieruit is het zogenaamde Formularium Inhalatie Twente Astma/COPD ontstaan: FIht.

  lees meer

 • 6 november 2019

  Toename verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen

  Menzis heeft signalen ontvangen dat er een toename merkbaar is in het aantal verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen. Het zou hierbij met name gaan om patiënten met een verminderde gehoorfunctie waarbij de inzet van hoorhulpmiddelen gewenst is. Er bestaat de indruk dat Menzis input van KNO-artsen en audiologen eist voor de vergoeding van dergelijke hulpmiddelen. Graag leggen we uit wat Menzis heeft afgesproken met audiciens.

  lees meer

 • 5 november 2019

  De Damster Zorgbalie: betere hulpverlening veur mekander

  Hoe kunnen we onze inwoners beter helpen als ze een ondersteuningsvraag hebben? Dat was de vraag die een aantal partijen in het zorgveld in Appingedam elkaar in 2017 stelden. Het antwoord: De Damster Zorgbalie. Het project loopt inmiddels 2,5 jaar. Maar wat is het precies en is het een succes?

  lees meer

 • 23 augustus 2019

  Planning zorginkoop GGZ instellingen 2020 gewijzigd

  In ons inkoopbeleid 2020 staat vermeld dat we medio augustus 2019 de offerteformats ten behoeve van de zorginkoop 2020 gaan verzenden, deze datum is gewijzigd.

  lees meer

 • 16 augustus 2019

  Fysiotherapeuten kunnen experimenteren in proeftuin

  In het begin van dit jaar zijn we met een aantal fysiotherapeuten in gesprek gegaan tijdens zogenoemde dialoogsessies. Hieruit bleek dat innovatie een belangrijk onderwerp was, maar dat er is geen plek om gezamenlijk ideeën uit te wisselen. Daarin willen we verandering brengen en starten daarom met een proeftuin.

  lees meer

 • 16 augustus 2019

  Menzis verhoogt tarieven logopedie profielen 1 en 2

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn.

  lees meer

 • 8 augustus 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven huidtherapie

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn.

  lees meer

 • 6 augustus 2019

  Menzis verhoogt tarieven ergotherapie 2020

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Daar wil Menzis niet op wachten.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Tijdelijke storing bij het indienen declaraties zorgaanbieders

  Tot en met vrijdagochtend 26 juli 2019 heeft er tijd lang een storing plaatsgevonden bij de verwerking van declaraties van zorgaanbieders. Het betrof declaratiebestanden die diakrieten (accenttekens) bevatten.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Correctie Zorginkoopbeleid ELV en GRZ

  Via de veel gestelde vragen maakte u er ons op attent dat in het zorginkoopbeleid een onjuistheid stond. We hebben hierop het document aangepast.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Bekijk de presentaties van de toelichting op het zorginkoopbeleid

  Menzis heeft 1 april haar inkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021 gepubliceerd. Het beleid is in twee bijeenkomsten toegelicht op 21 juni in Wageningen en 17 juli in Groningen.

  lees meer

 • 25 juli 2019

  Menzis publiceert zorginkoopbeleid GZSP 2020

  Donderdag heeft Menzis het Zorginkoopbeleid van de geneeskundige zorg voor specifieke patiënten (GZSP) gepubliceerd.

  lees meer

 • 16 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven profielen Basis en ToP

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 10 juli 2019

  Menzis verhoogt voor 2020 tarieven fysiotherapie profielen 1,2 en 3

  Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

  lees meer

 • 4 juli 2019

  Aanpassingen diagnosecode 2400 bijzondere tandheelkunde

  De code 2400 ‘omvangrijke glazuuraantasting van niet carieuze aard’ staat niet de ‘Bijlage aanvraag en toestemmingsregeling’ bij de overeenkomst met Cobijt geaccrediteerde CBT’s.

  lees meer

 • 2 juli 2019

  Samenwerking Keurmerk - Menzis profiel 3

  Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met Menzis. De afgelopen dagen komen er vragen binnen van praktijken op welke wijze dit voor Keurmerk praktijken geregeld is.

  lees meer

 • 1 juli 2019

  Overleg Menzis en KNGF: Werken aan een uniform kwaliteitssysteem voor alle verzekeraars

  Menzis heeft in haar zorginkoopbeleid 2020 aangegeven dat praktijken die een profiel 3 overeenkomst hebben of willen, ingeschreven moeten staan in een door Menzis erkend praktijkkwaliteitsregister. KNGF en Menzis zijn in gezamenlijk overleg tot een oplossing gekomen voor praktijken die niet in zo’n register staan en die hun profiel 3 overeenkomst in 2020 willen behouden.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid MSZ 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid MSZ voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor MSZ beschreven.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid Zintuiglijke Gehandicaptenzorg 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor Zintuiglijke Gehandicaptenzorg beschreven.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Vrijgevestigden beschreven. Voor 1 juli is er een toevoeging.

  lees meer

 • 28 juni 2019

  Wijzigingen Zorginkoopbeleid GGZ Instellingen 2020

  Eind maart heeft Menzis het zorginkoopbeleid GGZ Instellingen voor 2020 gepubliceerd. In dit zorginkoopdocument staan onze visie, ons beleid en de speerpunten voor GGZ Instellingen beschreven. Er zijn enkele wijzigingen en toevoegingen in het beleid.

  lees meer

 • 27 juni 2019

  Menzis publiceert visie op ouderenzorg

  Menzis heeft donderdag haar visie op ouderenzorg gepubliceerd. De visie is ontwikkeld om de uitdaging aan te gaan om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te (blijven) bieden.

  lees meer

 • 27 mei 2019

  Menzis licht inkoopbeleid Wijkverpleging en ELV toe tijdens bijeenkomsten

  Menzis heeft 1 april j.l. haar inkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Graag lichten we ons beleid toe in twee bijeenkomsten.

  lees meer

 • 23 mei 2019

  Ambulancezorg Groningen mag als eerste erkend ambulanceverpleegkundigen opleiden

  Ambulancezorg Groningen is de eerste erkende aanbieder van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Het heeft voor deze opleiding een accredidatie gekregen van het College Zorg Opleidingen (CZO).

  lees meer

 • 22 mei 2019

  Let op! Spiegelinformatie fysiotherapie 2018

  U bent van ons gewend om eind maart spiegelinformatie over een geheel jaar, in dit geval over geheel 2018, te ontvangen.

  lees meer

 • 21 mei 2019

  Campagne continuïteit huisartsenzorg Twente van start

  Deze week is met het online gaan van de website www.huisartsintwente.nl de campagne gestart om voldoende huisartsen aan te trekken in Twente. Met het initiatief willen alle partijen die betrokken zijn bij de Twentse huisartsenzorg ook in de toekomst de benodigde zorg kunnen verlenen. De regio heeft te kampen met zowel een krimpende beroepsbevolking als vergrijzing, waardoor er een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan.

  lees meer

 • 9 mei 2019

  Topsprekers aan het woord op derde preventiedag

  Op donderdag 6 juni organiseert Menzis de derde preventiedag voor gemeenten en zorgaanbieders. Sprekers als Bas van der Goor en Carl Verheijen praten u bij over de laatste inzichten op het gebied van preventie.

  lees meer

 • 1 mei 2019

  Succesvolle kennissessies CIZ over Wlz worden vervolgd

  In februari en maart van dit jaar organiseerde Menzis samen met het CIZ drie kennissessies waarin ze in gesprek gingen met wijkverpleegkundigen over de Wlz. Deze sessies bleken succesvol en leerzaam. Daarom krijgen ze een vervolg.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.