Wijzigingen in de verzekeringen

Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Hieronder staat een beknopte weergave van de wijzigingen. In de verzekeringsvoorwaarden zijn eventuele nadere voorwaarden volledig opgenomen.> Wettelijke wijzigingen in de Basisverzekering

De overheid heeft het eigen risico in 2016 vastgesteld op €385. In 2015 was dit €375.

Is een kind jonger dan 18 jaar en heeft hij of zij een gehoorhulpmiddel nodig? Dan vervalt de eigen bijdrage van 25%.

Ambulancevervoer bij jeugd-GGZ viel in 2015 onder de gemeente. Dit besluit is door VWS teruggedraaid. Ook in 2016 zal het ambulancevervoer bij jeugd-GGZ onderdeel zijn van de Basisverzekering. Lees verder

Per 1 januari 2016 wordt aan de regeling zittend ziekenvervoer een nieuwe categorie toegevoegd: Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en aangewezen zijn op verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap. Er geldt een aanvraagprocedure.

Blijkt een ongeboren kind een open ruggetje (spina bifida) te hebben, dan kan men nog niet in Nederland terecht voor een prenatale operatie. Dat kan wel vlak over de grens, in Leuven. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister toegezegd zo'n operatie in Leuven te vergoeden. Voorwaarde is wel dat een Nederlands Universitair Medisch Centrum dit zorgvuldig begeleidt.
Laat een vrouw een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) uitvoeren in het buitenland en blijkt het ongeboren kind een aanmerkelijke kans te hebben op een bepaalde chromosoomafwijking? Dan worden de kosten van vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) in Nederland vergoed.
Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket. Het leveren van de zorg buiten het onderzoeksverband mag niet ten laste van de zorgverzekering worden gebracht. 

 


> Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen

De kosten van een hulpmiddel worden vergoed als deze onderdeel is van de begeleiding en voorgeschreven wordt door een door Menzis erkende lactatiekundige.
De vergoeding voor diabetes zelfcontrole komt te vervallen (was 100% eenmalig en 200 stuks lancetten en teststrips). Heeft de verzekerde diabetes en spuit hij hiervoor insuline, dan worden de kosten voor deze middelen vanuit de Basisverzekering vergoed.
De vergoeding voor het kraampakket komt te vervallen (was 100%). Vanaf 1 januari 2016 kan iedere Menzis verzekerde die zwanger is gratis een kraampakket ontvangen. Het kraampakket kan worden aangevraagd via www.menzis.nl/kraampakket.
Gaat de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan ontvangt hij nu ook een vergoeding als de zorgaanbieder staat ingeschreven in het register Keurmerk Fysiotherapie.
De vergoeding voor Herstel en Balans komt te vervallen. De kosten voor dit programma (oncologische revalidatie) worden vergoed vanuit de Basisverzekering.
Voor het plaatsen van een voorbehoedsmiddel (zoals een spiraaltje) kunnen verzekerden terecht bij de huisarts of medisch specialist (bij een medische indicatie). De kosten hiervan worden vergoed vanuit de Basisverzekering. De kosten voor de huisarts vallen buiten het eigen risico.

 


> Wijzigingen in de tandverzekeringen

Er zijn geen veranderingen in de TandVerzorgd 250, 500, 750 en TandVerzorgd 1P.

Vanaf 1 januari 2016 worden alle verrichtingencodes vergoed die horen bij de behandelingen (zoals consulten, tandsteen verwijderen en vullingen) waar men voor verzekerd is (was een beperkt aantal verrichtingencodes). Voor controles C11 en C13 geldt 100% als onderdeel van de maximale vergoeding van € 150 (was 80%). 


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.