Akte van cessie

Akte van cessie

Via een akte van cessie draagt een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan, namens de verzekerde, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. 

Vergoedingspercentage

Als u gebruik maakt van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte. Ook wordt bij het indienen van de declaratie via de akte van cessie gecontroleerd op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is, vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 65% (Anderzorg en Menzis Basis Voordelig) of 75% (Menzis Basis of Hema) van de nota tot een maximum van 65% of 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerd tarief. Bij een restitutiepolis geldt een vergoeding van de kosten tot een maximumbedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten.

Indienen akte van cessie

U kunt een rechtsgeldige akte van cessie indienen door deze, samen met een geldige verwijzing, te sturen naar:

Zorgverzekeraar Menzis
T.a.v. afdeling Declaratieverwerking
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft een zorgaanbieder geen overeenkomst met Menzis, dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. In onderstaande lijsten vindt u de hoogte van de vergoeding. Er zijn twee lijsten: één voor de naturapolis Menzis Basis en één voor Anderzorg en Menzis Basis Voordelig. Menzis mag alleen zorg vergoeden indien het aan de vergoedingseisen van de Zorgverzekeringswet voldoet. Dit is bepaald door de overheid. De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op medisch specialistische zorg vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy