Controles

Uitvoering van controles

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het betaabaar houden van zorg. Menzis legt ook in 2019 meer nadruk op het controleren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg. Dit is in lijn met de eis van de wetgever, die zorgverzekeraars via de Regeling zorgverzekering wettelijk verplicht om materiële controles uit te voeren.

Formele en materiële controles 

Binnen Menzis is de afdeling Formele en Materiële Controle (FMC) verantwoordelijk voor de uitvoering van deze controles die zowel voor de basisverzekering, de aanvullende verzekering als ook voor de Wet langdurige zorg worden uitgevoerd. In samenwerking met de afdelingen van zorginkoop voert de afdeling FMC een risicoanalyse uit waarbij mede op basis van ‘impact’ en ‘controleerbaarheid’ tot een prioriteitsstelling voor controle wordt gekomen die vertaald wordt naar een concreet controleplan.

De afdeling FMC volgt in de uitvoering van de controles de gedragslijn die hiervoor in de betreffende landelijke gedragscode is afgesproken en in een ZN-protocol is vastgelegd. Conform de Regeling zorgverzekering is het algemene controleplan Menzis 2019 online beschikbaar voor verzekerden en zorgaanbieders.

Het algemene controleplan kunt u hieronder downloaden:

Algemeen controleplan 2019

Controle samenloop Wlz -Zvw

Sinds 1 april 2018 controleren alle zorgverzekeraars op de samenloop van langdurige zorg (Wlz) en zorg op basis van de Zorgverzekeringswet. Alle verzekeraars doen dat op dezelfde manier.

Meer over controle samenloop

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy