Controles

Uitvoering van controles

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de betaalbaarheid van de zorg. Menzis legt ook in 2018 meer nadruk op het controleren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg. Dit is in lijn met de eis van de wetgever, die zorgverzekeraars via de Regeling Zorgverzekering wettelijk verplicht om materiële controles uit te voeren.

Formele en materiële controles 

Binnen Menzis is de afdeling Formele en Materiële Controle (FMC) verantwoordelijk voor de uitvoering van deze controles die zowel voor de basisverzekering, de aanvullende verzekering als ook voor de Wet Langdurige Zorg worden uitgevoerd. In samenwerking met de afdelingen van zorginkoop voert de afdeling FMC een risicoanalyse uit waarbij mede op basis van ‘impact’ en ‘controleerbaarheid’ tot een prioriteitsstelling voor controle wordt gekomen die vertaald wordt naar een concreet controleplan.

De afdeling FMC volgt in de uitvoering van de controles de gedragslijn die hiervoor in de betreffende landelijke gedragscode is afgesproken en in een ZN protocol is vastgelegd. Conform de Regeling zorgverzekering is het algemene controleplan Menzis 2018 online beschikbaar voor verzekerden en zorgaanbieders.

Het algemene controleplan kunt u hieronder downloaden:

Algemeen Controleplan

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.