Controles

Uitvoering van controles

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het betaabaar houden van zorg. Menzis legt ook in 2021 meer nadruk op het controleren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg. Dit is in lijn met de eis van de wetgever, die zorgverzekeraars via de Regeling zorgverzekering wettelijk verplicht om materiële controles uit te voeren.

Formele en materiële controles

Binnen Menzis is de afdeling Controle & Fraudebeheersing (C&F) verantwoordelijk voor de uitvoering van deze controles die zowel voor de basisverzekering, de aanvullende verzekering als ook voor de Wet langdurige zorg worden uitgevoerd. In samenwerking met de afdelingen van zorginkoop voert de afdeling C&F een risicoanalyse uit waarbij mede op basis van ‘impact’ en ‘controleerbaarheid’ tot een prioriteitsstelling voor controle wordt gekomen. Dit wordt vertaald naar een concreet controleplan.

De afdeling C&F volgt in de uitvoering van de controles de gedragslijn die hiervoor in de betreffende landelijke gedragscode is afgesproken en in een ZN-protocol is vastgelegd. Conform de Regeling zorgverzekering is het algemeen controleplan Menzis 2021 online beschikbaar voor verzekerden en zorgaanbieders.

Het algemeen controleplan kunt u hieronder downloaden:

Algemeen controleplan 2021

Controle samenloop Wlz -Zvw

Sinds 1 april 2018 controleren alle zorgverzekeraars op de samenloop van langdurige zorg (Wlz) en zorg op basis van de Zorgverzekeringswet. Alle verzekeraars doen dat op dezelfde manier.

Meer over controle samenloop

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.