Controle samenloop Wlz-Zvw

Controle samenloop wijkverpleging en ELV

In de planning van de controles op samenloop voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf is een wijziging opgetreden. Niet vanaf 1 juli maar vanaf 1 augustus wijzen zorgverzekeraars declaraties af voor wijkverpleegkundige- of elv zorg aan cliënten met een Wlz indicatie. De signaleringsperiode is daarmee verlengd tot 1 augustus 2018. De signalering houdt in dat de betrokken zorgverleners in de Zvw en Wlz geïnformeerd zijn over de samenloop. Het doel van de langere signaleringsperiode was dat zorgverleners voldoende tijd hadden om de zorg voor alle betrokken cliënten te continueren in de Wlz.

Controle samenloop per 1 april 2018

Met ingang van 1 april 2018 gaan alle zorgverzekeraars controleren op samenloop Wlz-Zvw. Dit gebeurt op een uniforme wijze. Er is sprake van samenloop als een declaratie onterecht wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen, omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel.

Controle vindt plaats op declaraties voor huisartsenzorg (inclusief ketenzorg), mondzorg, farmaceutische zorg, eerstelijns diagnostiek en niet-persoonsgebonden hulpmiddelenzorg vanaf 1 april 2018 en voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf (elv) vanaf 1 juli 2018. Bij wijze van vooraankondiging zijn de diverse branches/koepelorganisaties, de betreffende Zvw zorgaanbieders en de Wlz zorgaanbieders geïnformeerd.

De via VECOZO verstuurde brieven kunt u hieronder raadplegen.
 

Veelgestelde vragen

Landelijk zijn er veelgestelde vragen opgesteld over de controle op samenloop Wlz- Zvw. Deze vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy