Zorginkoopbeleid 2022

Eerstelijnsdiagnostiek en antistollingszorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid Eerstelijns diagnostiek en Antistollingszorg 2022. In dit beleid vindt u de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, onze speerpunten, contractspecificaties en de planning voor het komende jaar.

Menzis heeft voor 2021 met verschillende vooraanstaande laboratoria in de kernwerkgebieden langdurige overeenkomsten gesloten. Dit geeft de mogelijkheid om de kwaliteit en dienstverlening verder te ontwikkelen tegen zo laag mogelijke kosten. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in onderstaande drie speerpunten:

  • Samenwerking en gedeelde infrastructuur door middel van een (boven)regionaal platform;
  • Eenheid van taal en digitalisering;
  • Kwaliteit en kosten.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022 Zorginkoopbeleid 2022

Visie op ELD

Menzis heeft een visie op eerstelijnsdiagnostiek en anti-stollingszorg ontwikkeld. 

Onze visie op ELD

Thematisch aandachtspunt

Antistollingszorg : verantwoorde antistollingszorg in de eerste lijn

De afgelopen tien jaar zijn meerdere Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) beschikbaar gekomen die bij veel indicaties een vergelijkbare effectiviteit als de Vitamine K antagonisten (VKA’s) laten zien. Door de introductie van deze DOAC’s kan de patiënt met Atriumfibrilleren of veneuze trombo-embolie tegenwoordig veilig behandeld worden zonder de noodzaak van frequente (INR) controle. Ze hebben vaak een gunstiger risicoprofiel voor wat betreft ernstige bloedingen. Voor sommige indicaties gelden de DOAC’s daarom als middel van eerste keuze (richtlijn van cardiologen) of worden als gelijkwaardig aan VKA’s gezien (richtlijnen van internisten en huisartsen). Menzis is enthousiast over de transitie naar DOAC mits de juiste afwegingen omtrent therapietrouw en gezondheid van de patiënt worden gemaakt.

Waar nu de trombosedienst traditioneel de patiënten met VKA’s begeleidt en de voorschrijvend specialist de patiënten die een DOAC gebruiken, mogen ook huisartsen een DOAC voorschrijven of patiënten begeleiden die VKA gebruiken. Deze ontwikkeling brengt wel het risico met zich mee van versnippering, zowel in overzicht, kwaliteit als kennis. Cruciale aandachtspunten zijn daarom: afstemmen van protocollen en richtlijnen tussen de betrokken zorgverleners, bewaken van het gebruik van deze medicatie, therapietrouw, een vast aanspreekpunt voor zorgverleners en patiënten en het beschikbaar blijven van de jarenlange opgebouwde kennis en kunde.Ons doel is: Het behouden en versterken van de regionale antistollingszorg in de regio met behandeling in de 1ste lijn waar kan en in de 2de en 3de lijn waar nodig.

Downloads zorginkoopbeleid 2022

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022
Vanaf 1 april 2021 Consultatie zorgaanbieders en patiëntverenigingen
Uiterlijk 1 juni 2021  Nieuwe aanbieders dienen zich uiterlijk voor deze datum gemeld te hebben om in aanmerking te komen voor een overeenkomst
Uiterlijk 1 juli 2021 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2022 (alleen als er nog wijzigingen zijn)
Vanaf 1 juli 2021 Menzis doet een prijsvoorstel voor 2022
Uiterlijk 1 november 2021 Overeenkomst getekend retour
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.