Inkoopbeleid 2022

Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatiezorg 2022-2023. Net als voorgaande jaren gecombineerd in één zorginkoopdocument. Om meer samenhang in de zorg mogelijk te maken, heeft Menzis de inkoop van de zorgsoorten Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Eerstelijnsverblijf (ELV) sinds 2019 gecombineerd. Daarmee geven we blijk van onze visie dat deze zorgsoorten beide vormen van tijdelijke vervolgzorg zijn, met tijdelijk verblijf gericht op terugkeer naar huis.

Daarnaast heeft Menzis sinds 2020 ingezet op meerjarige afspraken met zorgaanbieders. Deze lijn zetten we de komende contracteringsperiode door. Verder anticiperen we op de landelijke ontwikkeling op weg naar 2025 om de zorgsoorten ELV, GRZ en mogelijk de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) in samenhang vorm te gaan geven en een nieuwe vorm van bekostiging op te zetten. Verder zien we een groot belang in de verdere doorontwikkeling van regionale samenwerking en een integrale benadering van zorg.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

 

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden.

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen voor 2022

Menzis voert voor de contracteringsperiode 2022-2023 een beperkt aantal wijzigingen door. De wijzigingen vindt u terug in hoofdstuk 2 van het inkoopbeleid ELV/GRZ.

  • Het beleid rondom de CF is nader beschreven in bijlage 3 en de minimumeisen zijn uitgebreid. De contracteringsperiode is één jaar;
  • De uitsluitingsgronden zijn geschrapt en er zijn enkele nieuwe minimumeisen opgenomen zoals de registratie van de UBO. De minimumeisen staan vermeld in bijlage 1;
  • Zowel voor de ELV als de GRZ is er een uitvoeringseis opgenomen omtrent het speerpunt duurzaamheid;
  • Zowel voor de ELV als de GRZ is er een uitvoeringseis opgenomen omtrent die toepassing van Advanced Care Planning.

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022-2023
uiterlijk medio juli 2021  Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2022-2023 (alleen als er wijzigingen zijn)
1 augustus 2021 Deadline aanmelden nieuwe zorgaanbieders
1 augustus 2021 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
vanaf september 2021 Openstellen vragenlijst voor inschrijving
september tot eind oktober 2021 Beoordelingen inschrijvingen. Tevens periode gesprekken over tarief en maatwerkafspraken in Menzis-regio's
1 november 2021 Afronding inkoop, ondertekening contract via VECOZO
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.