Eerstelijnsverblijf

Zorginkoopbeleid 2019
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 14 december 2017

  Machtigingstermijn, 6 maanden, blijft behouden voor 2018

  Voor 2018 blijft de machtigingstermijn ELV van 6 maanden in 2018 gehandhaafd. De wijziging naar 3 maanden geldt pas voor 2019.

  lees meer

 • 14 december 2017

  Wijziging AW319 ELV per 1 januari 2018

  Zoals reeds een aantal keer met u gedeeld is, wijzigt per 1 januari 2018 de AW-319 voor ELV.

  lees meer

 • 14 december 2017

  Uniform verwijskader ELV

  De LHV en Actiz hebben enige tijd geleden een uniform verwijskader voor het eerstelijns verblijf (ELV) opgesteld. Menzis gebruikt dit kader in haar beleid.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

Nota declareren zonder contract?

Heeft u geen contract met Menzis? Dan kunt u de nota niet rechtstreeks indienen bij Menzis.

U dient de nota te versturen naar de verzekerde. De nota moet voldoen aan een aantal minimale eisen. Kijk voor meer informatie hierover en een voorbeeldnota in hoofdstuk 5.1 van de Declaratiestandaard van Vektis


Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking.

Declaraties die niet via de EI standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:

Menzis
Afd Declaratieverwerking
Team Wijkverpleging
Postbus 640
7500 AP Enschede

 • Voor declaraties maakt u gebruik van de AW319 declaratiestandaard voor Zorgverzekeraars. Denkt u hierbij aan de COV check (Check Op Verzekeringsrecht) om na te gaan bij welke zorgverzekeraar uw cliënt is verzekerd! Denkt u hierbij ook aan de certificaten die u nodig heeft van VeCoZo.
 • U levert minimaal maandelijks en maximaal wekelijks de declaraties in leesbare en onbeschadigde staat aan. Indien het declaratiebestand niet leesbaar of beschadigd is, wordt het declaratiebestand afgewezen en is de zorgaanbieder gehouden per omgaande een nieuw declaratiebestand aan te leveren.
 • Bij het indienen van de declaratie dient u de in het contract afgesproken unieke AGB code te gebruiken.
 • Menzis hanteert het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) 2017 zoals vermeld staat in artikel 3 lid 12: De zorgaanbieder past in de declaraties wijkverpleging en ZG behandeling de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord) en ook als uitvoerder (in het prestatierecord). Menzis gaat ervanuit dat zorgaanbieders in 2017 in de declaratie de AGB van de vestiging (locatie) in het prestatierecord vermeld. Indien de zorgaanbieder door softwareproblemen hiertoe geen mogelijkheden heeft kon dit voor 1 december 2016 gemeld worden via het Menzis contactformulier.
 • Na het indienen en afhandelen van uw declaratie ontvangt u een retourbestand via Vecozo. Tevens staat er een afrekeningsspecificatie bij (PDF), waarin de informatie staat over declaraties die niet betaald zijn en de reden daarvoor.
 • De betalingstermijn voor Menzis is maximaal 30 dagen ten opzichte van datum ontvangst, conform contract afspraak en declaratieprotocol.

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Vraag en antwoord

Indien de zorgaanbieder voldoet aan de gestelde eisen zoals verwoord in het inkoopbeleid van Menzis en men zich uiterlijk 15 juni 2018 heeft aangemeld, krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan de startersvragenlijst via het Zorginkoopportaal VECOZO. Indien uw instelling voldoet aan de gestelde eisen, is het mogelijk om als nieuwe zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract ELV.

In tegenstelling tot wat er in het inkoopbeleid 2018 vermeld staat, geldt zowel voor 2017 als 2018 dat als een verblijf in een ELV-instelling langer dan 6 maanden noodzakelijk is, de ELV-instelling twee weken voorafgaand aan het verlopen van deze periode toestemming bij Menzis aan. De hoofdbehandelaar is degene die het machtigingsformulier moet accorderen. Verlengingsaanvraag ELV We vragen u deze toe te sturen naar: machtigingen.ziekenhuiszorg@menzis.nl. Gebruikt u in uw mail het onderwerp 'verlengingsaanvraag ELV' voor een spoedige afwikkeling. We streven ernaar u binnen 10 werkdagen van een reactie te voorzien.

Machtigingenbeleid komt te vervallen. In 2018 is afgesproken dat er, als een zorgvraag langer gaat duren dan 6 maanden, een machtiging aangevraagd dient te worden. Omwille van de registratielast en de onwenselijke prikkel van vervroegd machtigingen aanvragen, omdat de klant niet kan doorstromen, heeft Menzis besloten om de huidige 6 maanden termijn niet aan te houden in 2019. De machtigingsprocedure komt daarom in 2019 te vervallen.

U dient uw basisregistratie gekoppeld aan uw AGB-code aan te passen voor uw instelling. Zodra u KvK-nummer, AGB-nummer en adres weer matchen, kunt u toestemming vragen voor het aanpassen van het adres op de overeenkomst. Zorg ervoor dat u de juiste prestaties ELV koppelt aan de juiste AGB-codes en locatieadressen, deze worden gebruikt voor informatie die wij tonen aan onze verzekerden.

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Is uw vraag dan nog niet beantwoord? Stel uw vraag dan via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Contactformulier

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy