Machtigingen

Informatie over machtigingen voor apothekers

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden.

Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging:

We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Machtigingenbeleid Menzis voor geneesmiddelen

Vanaf 1 april 2007 geldt één landelijke werkwijze voor het afhandelen van machtigingen voor geneesmiddelen en dieetpreparaten. Dit betekent een verhoging van de klantvriendelijkheid en een belangrijke vermindering van de administratieve lasten.

Na een controle door de apotheek kan de verzekerde de benodigde geneesmiddelen direct meekrijgen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Informatie over dit uniforme beleid en alle bijbehorende formulieren worden centraal beheerd door de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, die hiervoor een speciale website heeft ontwikkeld: www.znformulieren.nl.

Toetsing van de nadere voorwaarden

Bij bepaalde geneesmiddelen stelt de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport nadere voorwaarden aan de vergoeding. Deze middelen staan vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ook dieetpreparaten vallen hieronder.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de Zorgverzekeringswet en bepalen hoe er getoetst wordt op naleving van de voorwaarden.

Vereenvoudigde beoordelingsprocedure

De landelijke vereenvoudigde procedure behelst een beoordeling op grond van artsenverklaringen en apotheekinstructies. De voorschrijver vult voor een aantal geneesmiddelen en voor dieetpreparaten een formulier in en geeft deze met het recept mee aan de patiënt.

De apotheek beschikt over apotheekinstructies om de controle uit te voeren en mag wanneer alles in orde is het geneesmiddel direct afleveren.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy