Proces en voorwaarden bijcontracteren GGZ gedurende het contractjaar

Het budgetplafond dat wij jaarlijks met u afspreken staat in principe vast en kan enkel onder strikte voorwaarden worden aangepast.

Menzis staat erop dat we voldoende zorg voor onze verzekerden inkopen. Wij kennen budgetten toe aan GGZ-zorgaanbieders die samen de te verwachten regionale zorgvraag dekken. Wij verwachten van u dat u zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het afgesproken budget en het aantal cliënten in zorg over het kalenderjaar. Indien het afgesproken budget desondanks onverhoopt eerder bereikt is dan het einde van het contractjaar, verwijst u verzekerden met een naturaverzekering/combinatieverzekering die nog niet in zorg zijn naar de Menzis Zorgadviseur tenzij de verzekerde aangeeft op de wachtlijst te willen blijven staan tot een nieuw contractjaar) en stelt ons hiervan op de hoogte. Voor verzekerden die reeds in zorg zijn dient de behandeling afgemaakt te worden.

Wanneer het aantal Menzis-verzekerden dat zich aanmeldt bij u groter blijkt te zijn dan binnen de gemaakte contractafspraak past en de wachttijd de Treeknorm overschrijdt of gaat overschrijden, dan kunt u hiervan melding maken via het contactformulier op de website. Via ditzelfde formulier kunt u ook een budgetophoging aanvragen. U krijgt dan een vragenlijst waarin wij de nodige informatie uitvragen. Wij behandelen uw aanvraag als deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Uw wachttijden zijn boven de Treeknormen of dreigen daarboven te komen.
  • U dient het verzoek in als 70% van het omzetmaximum voor 2023 is bereikt.
  • U heeft uw nieuwe cliënten evenredig over het hele jaar gespreid.
  • U draagt bij aan het verminderen van de wachttijden. U heeft de behandelcapaciteit om deze aanvullende productie daadwerkelijk te kunnen leveren.

Planning

Indien u een budgetophoging heeft aangevraagd via het contactformulier, streven wij ernaar om binnen 5 dagen een vragenlijst te sturen. Wanneer daarna de benodigde informatie is aangeleverd, berichten wij u binnen uiterlijk 2 weken over het of er al dan niet aanvullend budget wordt verstrekt. Indien we meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Beoordeling door Menzis

We beoordelen aan de hand van de antwoorden op de standaardvragen of u in aanmerking komt voor een aanvullend omzetmaximum en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is onder meer afhankelijk van de regionale context.

Bij de beoordeling kijken wij onder andere naar de volgende punten:

  • De aanvraag is gericht op de aandoeningen die in de betreffende regio boven de Treeknorm liggen. Hiervoor gebruiken wij de wachttijdinformatie van de NZa als bron, aangevuld met gegevens van de zorgaanbieder.
  • De aanvraag beoordelen we op het effect op de wachtlijsten/-tijden.
  • De verzekerden kunnen voor die aandoeningen niet (meer) bemiddeld worden naar ander geschikt zorgaanbod.
  • We beoordelen op basis van doelmatigheid in relatie tot het zorgaanbod.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.