Gecombineerde leefstijlinterventie 

Gezond eten, bewegen en leefstijl

Vragen over de GLI-tarieven

In oktober 2022 heeft Menzis al haar GLI-aanbieders laten weten dat we niet langer de NZa-tarieven volgen. We hebben destijds aangegeven dat we de NZa-tarieven per 2024 loslaten en dat dit dus een daling van het GLI-tarief betekent. Let wel: dit is nog steeds 17% hoger dan het tarief wat u in 2022 van ons ontving.

In 2023 en de jaren daarvoor heeft Menzis via de beleidsregel innovatie (BR/REG-19158) het kinder-GLI programma Your Coach Next Door (YCND; per 2023 samen gegaan met programma GO!) gecontracteerd en vergoed. De beleidsregel is per 1 januari 2024 beëindigd. Helaas is er nog onduidelijkheid over de effectiviteit van het YCND-programma door ontbrekende data of andere specifieke resultaten. Het is hierdoor onduidelijk of het YCND-programma voldoet aan het criterium ‘volgens stand van wetenschap en praktijk’, waardoor vergoeding vanuit de basisverzekering vooralsnog niet mogelijk is. Menzis maakt zich er hard voor om de beleidsregel innovatie voor het YCND-programma te verlengen, zodat we inkoop van het programma kunnen continueren en de benodigde data kunnen verzamelen. Mocht de beleidsregel innovatie toch worden beëindigd, dan worden de kinderen die nu al in het programma zitten bekostigd via de beleidsregel BR/REG-24100. Op het moment dat YCND-programma of een ander kinder-GLI programma alsnog erkent wordt door het RIVM zullen we overgaan tot zorginkoop en vergoeding via de prestaties vanuit de nieuwe beleidsregel BR/REG-24100. 

Dit betekent dat wij voor nieuwe overeenkomsten, ingaande per 1 januari 2023, gaan afwijken van de nieuwe NZa-max tarieven. Wij vinden de NZa-tarieven voor 2023 te hoog. Samen met alle zorgverzekeraars hebben we bezwaar gemaakt op het kostenonderzoek.

Menzis stapt af van tweejarige contracten. Daarom start Menzis in 2023 met eenjarige Startersovereenkomsten. Deze overeenkomst gaat per 1 januari 2023 in.

Het tarief gaat gemiddeld 10,1% omhoog. De verhoging zit in het volgende:

 • Het tarief 2023 van de Intake is gelijk aan het tarief van 2022.
 • Het tarief 2023 Behandelfase wordt met 18,2% verhoogd ten opzichte van 2022.
 • Het tarief 2023 van de Onderhoudsfase is gelijk aan het tarief van 2022.

Wat is GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat patiënten helpt om de leefstijl te veranderen. Patiënten krijgen twee jaar lang hulp bij gezond eten en meer bewegen. Ook helpt het programma hen de gezonde leefstijl vol te houden.

Patiënten komen in aanmerking voor de GLI wanneer ze:

 • een BMI hebben vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2 of aanwezigheid op comorbiditeit zoals DM2, HVZ, slaapapneu en/of artrose
 • een BMI hebben vanaf 30*
 • 18 jaar of ouder zijn**

*Zie voor een gematigd verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) de pagina van de NZa. De GGR is gebaseerd op de Zorgstandaard obesitas van PON)

**De huisarts kan op basis van de toelichting op de beleidsregel GLI een uitzondering maken voor jeugdigen vanaf 16 jaar die een matig verhoogd GGR hebben. 

De huisarts of medisch specialist of bedrijfsarts (geen Arbo-arts) bepaalt of een deelnemer geschikt is voor deelname en verwijst de patiënt door naar de GLI-aanbieder Afhankelijk van het soort interventie zijn er verschillende professionals die de patiënt gaan begeleiden. Dat kan alleen een leefstijlcoach zijn, of in combinatie met een diëtist en/of een fysiotherapeut. De patiënt begint met een intake bij de leefstijlcoach en daarna worden de jaren opgebouwd in een behandelfase en een onderhoudsfase. Het programma duurt twee jaar. 

In overleg met de leefstijlcoach wordt iedere patiënt gemotiveerd om structureel te gaan bewegen. Afhankelijk van de interesse kunnen patiënten deelnemen aan bijvoorbeeld een wandelgroep, fitness, zwemmen of (opnieuw) lid worden van een vereniging. Een abonnement wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Menzis heeft GLI-aanbieders gecontracteerd door het hele land. Op de Menzis Zorgvinder is een overzicht te vinden van in welke buurt de 'Gecombineerde leefstijlinterventie' allemaal wordt aangeboden. 

Menzis heeft de volgende erkende programma’s ingekocht:

 • De BeweegKuur (Huis van Beweging)
 • CooL (Expertisecentrum Leefstijlinterventies)
 • Samen Sportief in Beweging (De Gezonde Leefstijlcompany)
 • SLIMMER (GGD Noord- en Oost-Gelderland)
 • X-Fittt (Formupgrade)
  Keer Diabetes2 Om online
  Keer Diabets2 Om inclusief medicatie afbouw

Kijk voor meer informatie over de inhoud en erkenning van de programma’s op de website van het RIVM Loket Gezond Leven.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

Stappenplan afsluiten individuele overeenkomst

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?:

 1. U staat geregistreerd als leefstijlcoach of diëtist of fysiotherapeut met aantekening als leefstijlcoach in he beroepsgerelateerde kwaliteitsregister en dit is vastgelegd in het AGB-register van Vektis
 2. U voldoet aan de voorwaarden in het Zorginkoopbeleid GLI
 3. U heeft een autorisatie voor VECOZO Zorginkoop portaal (voor het geval er inderdaad een overeenkomst aangeboden wordt
 4. U heeft de aanvullende opleiding voor de interventie afgerond en de certificaten zijn binnen
 5. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een individuele overeenkomst aangaan, omdat de RSV of zorggroep geen contract met u wilt sluiten of geen overeenkomst heeft met Menzis? Gebruik het contactformulier hiernaast (let op: vul bij 'Uw vraag' in dat Zorggroep of RSV (naam van RSV of Zorggroep) niet wenst deel te nemen aan GLI of u geen contract wil aanbieden en met welke reden en dat u een individuele overeenkomst wilt aangaan)

 

Afsluiten overeenkomst RSV

Voor het afsluiten van een contract voor een RSV kunt u contact opnemen met de Menzis-regiomanager van uw regio. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Naar contactformulier

Hoe werkt de GLI en hoe verwijst u door?

Menzis heeft voor huisartsen en aanbieders van de GLI een informatievideo gemaakt, waarin we uitleggen wat de GLI precies is, hoe het werkt en hoe u kunt doorverwijzen. Bekijk de video hiernaast:

Animatievideo voor verzekerden

Om de GLI meer aandacht te geven en toegankelijk te maken voor elke burger met overgewicht hebben we een animatie ontwikkeld waarin we uitleggen wat de GLI inhoudt. U vindt de video hiernaast. U kunt de Youtube-link gebruiken om de animatievideo te delen of om op uw website te plaatsen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.