Gecombineerde leefstijlinterventie 

Gezond eten, bewegen en leefstijl

Zorginkoopbeleid 2022
 • Wat is GLI?
 • Contracteren
 • Declareren en financiering
 • Video
 • Veelgestelde vragen en contact

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat patiënten helpt om de leefstijl te veranderen. Patiënten krijgen twee jaar lang hulp bij gezond eten en meer bewegen. Ook helpt het programma hen de gezonde leefstijl vol te houden.

Wie komt in aanmerking?

Patiënten komen in aanmerking voor de GLI wanneer ze:

 • een BMI hebben vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2
 • een BMI hebben vanaf 30*
 • 18 jaar of ouder zijn**

*Zie voor een gematigd verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) de pagina van de NZa. De GGR is gebaseerd op de Zorgstandaard obesitas van PON)

**De huisarts kan op basis van de toelichting op de beleidsregel GLI een uitzondering maken voor jeugdigen vanaf 16 jaar die een matig verhoogd GGR hebben. 

Begeleiding

De huisarts verwijst de patiënt door naar de leefstijlcoach. Afhankelijk van het soort interventie zijn er verschillende professionals die de patiënt gaan begeleiden. Dat kan alleen een leefstijlcoach zijn, of in combinatie met een diëtist en/of een fysiotherapeut. De patiënt begint met een intake bij de leefstijlcoach en daarna worden de jaren opgebouwd in een behandelfase en een onderhoudsfase. Het programma duurt twee jaar. 

Bewegen

In overleg met de leefstijlcoach wordt iedere patiënt gemotiveerd om structureel te gaan bewegen. Afhankelijk van de interesse kunnen patiënten deelnemen aan bijvoorbeeld een wandelgroep, fitness, zwemmen of (opnieuw) lid worden van een vereniging. Een abonnement wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Leefstijlcoach

Patiënten worden het gehele traject begeleid door een leefstijlcoach. Check welke leefstijlcoach er in uw buurt werkzaam is door te zoeken op 'Gecombineerde leefstijlinterventie' via de Menzis Zorgvinder.

Zie ook de website van het RIVM Loket Gezond Leven voor de officiële verwijzing naar de inhoud van de programma's. 

2020-2021

Toetsingskader

Tarieven 

Menzis houdt de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de GLI aan. Deze zijn te vinden in de beleidsregel van de NZa. 

Stappenplan afsluiten individuele overeenkomst 

 1. Geef AGB-code praktijk op in contactformulier
 2. Bevestig dat Zorggroep (naam van Zorggroep) niet wenst deel te nemen aan GLI
 3. In welk register staat de leefstijlcoach geregistreerd, bijv BLCN register en de naam en persoonlijk AGB code van de Zorgaanbieder
 4. Is voldaan aan de voorwaarden in het Zorginkoopbeleid GLI 2020
 5. Is er een autorisatie voor VECOZO Zorginkoop portaal (voor het geval er inderdaad een overeenkomst aangeboden wordt)
 6. Zijn er eventuele GLI 2020 afspraken met de preferente zorgverzekeraar (hiervan ontvangen wij dan graag de samenvatting van de overeenkomst)
 7. Is de aanvullende opleiding voor COOL, Slimmer en/of Beweegkuur afgerond. Zijn de certificaten binnen.
 8. Voor een uitgebreid stappenplan met contractering bij zorgverzekeraars, bekijk het voorbeeld van CooL

Naar contactformulier

Stappenplan afsluiten overeenkomst zorggroep

Voor het afsluiten van een contract voor een zorggroep kunt u contact opnemen met de Menzis-accountmanager van uw regio.

Factsheet basisverzekerden

Om uw een geheugensteuntje te geven, vindt u hieronder een factsheet met een samenvatting voor de basisverzekerden (pdf).

Factsheet basisverzekerden

Declaratietermijn

Om de integriteit van zorgkosten te waarborgen, is in uw zorgovereenkomsten een eenduidige declaratietermijn opgenomen van een maximaal aantal maanden na sluiting van het DBC-zorgproduct, DBC of zorgproduct. Declaraties die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door ons vergoed.

Factsheet GarantVerzorgd-verzekerden

Om u een geheugensteuntje te geven, vindt u hieronder een factsheet met een samenvatting voor de GarantVerzorgd-verzekerden (pdf). 

Factsheet GarantVerzorgd-verzekerden

Tarieven en declaratiecodes 2020

Financiering

De GLI wordt vergoed vanuit de Basisverzekering en de GarantVerzorgd-verzekering. Bij deelname aan de GLI wordt het eigen risico niet aangesproken. Een eventueel sportabonnement betalen deelnemers zelf. 

Samenwerking Menzis en gemeenten

Er is een aantal gemeenten die samenwerken met Menzis om de GLI én het sporten te vergoeden voor mensen met een GarantVerzorgd-verzekering. Dit houdt in dat deze verzekerden de GLI vergoed krijgen vanuit hun Menzis-verzekering én dat de gemeente het sporten betaalt. Wilt u weten of uw gemeente ook meedoet? Vraag dit dan aan uw contactpersoon bij Menzis of stel uw vraag via het contactformulier

De gemeente bepaalt wie er in aanmerking komt voor de GLI. Hierbij kijken ze of deelnemers voldoen aan de volgende criteria:

 • ze hebben een GarantVerzorgd-verzekering van Menzis
 • ze hebben een minimuminkomen
 • ze zijn 18 jaar of ouder
 • ze voldoen aan de gestelde BMI-criteria (25 of hoger)
 • ze zijn gemotiveerd om twee jaar mee te doen met het programma

Hoe werkt de GLI en hoe verwijst u door?

Menzis heeft voor huisartsen en aanbieders van de GLI een informatievideo gemaakt, waarin we uitleggen wat de GLI precies is, hoe het werkt en hoe u kunt doorverwijzen. Bekijk de video hieronder:

Animatievideo voor verzekerden

Om de GLI meer aandacht te geven en toegankelijk te maken voor elke burger met overgewicht hebben we een animatie ontwikkeld waarin we uitleggen wat de GLI inhoudt. U vindt de video hieronder. U kunt de Youtube-link gebruiken om de animatievideo te delen of om op uw website te plaatsen.

Animatie GLI

Veelgestelde vragen

Zowel de huisarts als medisch specialist mogen verwijzen voor de GLI. Onder de medisch specialist rekenen we ook de bedrijfsarts. We vinden het belangrijk dat de huisarts op de hoogte is van de verwijzing indien de medisch specialist of bedrijfsarts verwijst. Dit kan de medisch specialist en/of bedrijfsarts doen na toestemming van de verzekerde. Of de verzekerde kan zelf de huisarts informeren. Het is belangrijk dat de GLI een keuze is van een verzekerde zelf, en bijvoorbeeld niet wordt ingezet als reïntegratietraject.

Ja, zorgverzekeraars geven zorgaanbieders de mogelijkheden voor het inzetten van telefonische consulten of videoconsulten en digitale zorg, uiteraard alleen nadat de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en de veiligheid van de digitale zorg geborgd is. Lees meer over GLI-behandelingen tijdens de coronacrisis (Word-bestand). 

AGB code: Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis.

VECOZO faciliteert een beveiligd internetportaal waarin de communicatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo optimaal mogelijk kan verlopen. Onder andere de contracten worden via het VECOZO-portaal digitaal aangeboden. Als leefstijlcoach heb je hiervoor een certificaat én de juiste autorisaties nodig. Die kun je aanvragen bij VECOZO.

Een zorggroep is een organisatie (van overwegend eerstelijns zorgaanbieders) die met zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bij deelname aan de GLI wordt het eigen risico niet aangesproken.

De enige eigen bijdrage is de bijdrage voor de bewegingsactiviteit waar de deelnemer voor kiest (bijvoorbeeld fitness- of zwemabonnement).

Er zijn een aantal gemeenten die samenwerken met Menzis om de GLI én het sporten te vergoeden voor mensen met een GarantVerzorgd-verzekering. Dit houdt in dat deze verzekerden de GLI vergoed krijgen vanuit hun Menzis-verzekering én dat de gemeente het sporten betaalt.

Kiest een deelnemer voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft afgesloten, dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Heeft u een vraag over ongecontracteerde zorg? Bekijk dan deze pagina.

De leefstijlcoach declareert de GLI via de paramediestandaard. Dat gaat in fasen. De eerste intake bij de leefstijlcoach staat los van de kwartaalbehandelingen. Deze intake wordt dus los gedeclareerd (8000-code). Tijdens deze intake kan de leefstijlcoach nog beslissen of de GLI echt een interventie is voor de deelnemer of niet. Als de deelnemer geschikt is voor deelname start de kwartaal vergoeding.

De declaratiecodes verschillen per interventie. Bekijk de declaratiecodes.

De GLI is BTW-plichtig. De NZa heeft tarieven vastgesteld zonder rekening te houden met de BTW. De leefstijlcoach mag 21% bovenop het gecontracteerde NZa-tarief declareren. Menzis compenseert zo de kosten als gevolg van de BTW-plicht op de GLI.  

U wordt erkend als leefstijlcoach wanneer u voldoet aan de Voorwaarden Lidmaatschap Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Leden van de BLCN kunnen zich laten opnemen in het register van leefstijlcoaches, dat begin 2019 wordt ingericht bij Kabiz als onafhankelijk beheerder. Voor lidmaatschap van de BLCN gelden in 2019 een aantal voorwaarden.

Voor diëtisten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Wil je een GLI, monodisciplinair, aanbieden als diëtist-leefstijlcoach dan zul je moeten aantonen dat je hiervoor gekwalificeerd bent. Diëtisten die voldoen aan de gestelde eisen kunnen een aantekening ‘leefstijlcoaching’ (LC) krijgen in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De aantekening is in principe geldig voor 5 jaar. Herregistratie zal gevraagd worden parallel aan de kwaliteitsregistratie. Bekijk de voorwaarden.

Extra informatie over de interventies kunt u vinden op de website Loket Gezond Leven van het minister van VWS.

 

Dit stappenplan is een gezamenlijk initiatief van BLCN, KNGF, NVD, SKF, VVOCM en de interventie-eigenaren van Slimmer, CooL, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging. De beroepsverenigingen en eigenaren van de GLI’s willen van de implementatie van de erkende GLI’s een succes maken en hebben daarom dit stappenplan gemaakt voor alle leefstijlcoaches die op basis van een Kabiz (BLCN) Kwaliteitsregister Paramedici (NVD, VVOCM) dan wel een KNGF- of SKF-registratie een erkende GLI willen opstarten.

 

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Vraag over contracteren

Met een vraag over contracteren kunt u ook terecht bij zorgaanbiederservice@menzis.nl. Graag onder vermelding van uw AGB-code van uw praktijk en contactgegevens. U kunt uw vraag ook stellen via onderstaand contactformulier.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.