Zorginkoopbeleid 2022

GLI

Menzis wil de leefkracht van ieder mens versterken. We stimuleren mensen om gezond te leven en meer te bewegen op verschillende manieren.

Mensen met een gezonde leefstijl zijn minder vatbaar voor infectieziekten. Ze hebben ook minder kans op een ernstig verloop van een infectie en het herstel na een operatie is gunstiger. Verder is er een duidelijk verband tussen leefstijl en chronische ziekten zoals diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder kans om deze ziekten te ontwikkelen.

We willen heldere en toegankelijke interventies aanbieden, passend bij de regio en doelgroep. Zo hebben sommige mensen voldoende aan de ondersteuning van een digitaal platform zoals SamenGezond. Mensen die risico lopen hebben vaak een complexere zorgvraag. Zij kunnen baat hebben bij een intensievere interventie, zoals de gecombineerde leefstijlinterventie. Daarbij is menselijke interactie zinvol, al dan niet in combinatie met een digitaal platform.

Het aanbieden en creëren van gepersonaliseerd aanbod kan Menzis niet alleen. Hiervoor willen we samenwerken met onder andere de wetenschap, beleidsmakers, overheid, gemeentes en zorgprofessionals. Hoe we dat doen? Lees hierover meer in onze visie op preventie.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen voor 2022 

Ten opzichte van 2021 wijzigt Menzis het volgende:

  • de huisarts, behandelend medisch specialist of behandelend bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een passend GLI-aanbod;
  • wanneer er nieuwe GLI-programma’s door het RIVM worden erkend als effectief GLI-programma, zal Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een uitspraak doen of het nieuwe programma ook onder de verzekerde zorg valt. Vervolgens maken wij graag kennis met de interventie-eigenaren. Aan de hand van deze kennismaking, beoordeling van ZN, huidig GLI-beleid en actualiteiten wordt besloten of het programma al dan niet wordt ingekocht. De nieuwe programma’s worden gedeeld op www.menzis.nl/zorgaanbieders/gli;
  • enkele uitsluitingsgronden zijn verwijderd en/of gewijzigd naar minimumeisen (zie bijlage 2);
  • de definitie van een samenwerkingsverband is aangescherpt in de minimumeisen: het samenwerkingsverband heeft reeds afspraken voor multidisciplinaire huisartsenovereenkomst met Menzis voor 2022/2023.

Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

 

Downloads zorginkoopbeleid 2022

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022
uiterlijk 1 juli 2021 Publicatie definitief inkoopbeleid 2022 (alleen indien er nog wijzigingen zijn)
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.