Zorginkoopbeleid 2020

Audiologische zorg

Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Audiologische zorg 2020. Het inkoopbeleid Audiologische zorg blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2019. Op sommige thema’s zullen we in 2020 intensiever inzetten.

Menzis behoudt zich het recht voor om ook na 1 april 2019 het beleid nader in te vullen en wijzigingen aan te brengen in dit document. We zullen wijzigingen zo tijdig mogelijk aan u bekend maken.


Lees onze visie op waardegerichte zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Juiste zorg op de juiste plek

In medisch specialistische zorg is het principe van stepped care (getrapte zorg) het uitgangspunt: een patiënt krijgt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling, die gezien de aard en de ernst van de problematiek mogelijk is. Pas als blijkt dat de aangeboden behandeling onvoldoende effect heeft, wordt op een intensievere behandeling overgegaan bijvoorbeeld de audiologisch hulp.

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling is een nieuwe behandeling voor mensen met ernstige tinnitusklachten. Volgens schatting van ZiNL komen er tussen de 1.000 en 3.000 patiënten hiervoor in aanmerking. Vanaf 2019 kunnen in principe alle erkende audiologische centra deze zorg aanbieden. Bij het maken van afspraken over het in behandeling nemen van Menzisverzekerden met deze behandeling stellen wij wel de voorwaarde dat de richtlijn Tinnitus (2016) strikt wordt nagevolgd en dat de behandelmethode evidence based is conform de door de Universiteit van Maastricht ontwikkelde aanpak.

Wijzigingen 2020

Op het moment dat dit inkoopbeleid is opgesteld, zijn nog niet alle wijzigingen in wet- en regelgeving bekend. Eventuele nieuwe wettelijke wijzigingen nemen we mee in onze contractafspraken 2020. Via onze website en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Downloads zorginkoopbeleid 2020

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
 27 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
1 juli 2019
  • Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen indien er nog wijzigingen zijn);
  • Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders;
  • Verzending (concept) overeenkomst.
Vanaf 1 september 2019 Start inkoopgesprekken
1 november 2019
  • Afronding financiële afspraak
  • Zorgovereenkomst getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.