Audiologische hulp

Onderdeel van Medisch Specialistische Zorg

Audiologische hulp

Publicatiedatum 1 juli 2016
In 2017 continueert Menzis in grote lijnen het inkoopbeleid dat we vanaf 2015 in gang hebben gezet. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is de nauwere samenwerking met de branche. We gaan gehoor geven aan de uitnodiging van diverse audiologische centra om samen te kijken naar de effectiviteit van specifieke interventies. Ook in samenhang met de ontwikkelingen in de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG) en Hulpmiddelenzorg. Wij zijn voornemens om samen met de audiologische centra de behandelresultaten zichtbaar te maken en de mogelijkheid te verkennen om in te kopen op uitkomsten.

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid. Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor de audiologische hulp uitgewerkt in een afzonderlijke document. 

Graag gaan wij met u in 2017 de samenwerking aan!

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.