Zorginkoopbeleid 2022

Medisch specialistische zorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2022. Menzis ziet de komende jaren grote uitdagingen in de medisch specialistische zorg (MSZ). Om onze zorg waardegericht te maken en te houden, is verandering nodig; de zorgvraag en de zorgkosten stijgen, terwijl de beschikbaarheid van deskundig en bekwaam personeel daalt. Menzis geeft de transitie van zorg in de MSZ vorm door in te zetten op de volgende thema’s:

 • waardegerichte zorgtrajecten;
 • gepast gebruik;
 • digitale zorg en dure geneesmiddelen.  

Visie op digitalisering in de zorg

Samen met partijen uit het zorgveld hebben we een visie ontwikkeld op digitalisering in de zorg. U vindt meer informatie over onze visie op onze webpagina.

Visie op digitalisering

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen voor 2022

We hebben een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2021 doorgevoerd:

 • Per 2022 heeft Menzis de uitsluitingsgronden laten vervallen en die deels opgenomen in de minimumeisen. Menzis hanteert in dat opzicht enkele nieuwe minimumeisen die u kunt nalezen in bijlage 2;
 • Menzis heeft nieuwe minimumeisen op het gebied van de UBO en de WTZa, die u kunt nalezen in bijlage 2;
 • Een andere nieuwe minimumeis is dat bij een instelling die medisch specialistische revalidatiezorg leveren de hoofdbehandelaar een revalidatiearts is. Dit leest u in bijlage 2;

Menzis heeft een tweetal nieuwe uitvoeringseisen:

 • De zorgaanbieder zorgt bij het overdragen van patiënten naar zorgverleners buiten de MSZ dat deze zorgverleners voldoen aan de Menzis kwaliteitseisen van de desbetreffende zorgsoort; 
 •  Aan het einde van ieder contractjaar vindt een eindevaluatie plaats waarbij alle maatwerkafspraken worden geëvalueerd en het eventuele vervolg bepaald kan worden;

Overige wijzigingen:

 • In 2022 start Menzis met een waardegericht zorgtraject voor geboortezorg;
 • Met betrekking tot 2022 spreekt Menzis geen Juiste Zorg stimuleringsvoucher meer af. Dit houdt concreet in dat een Juiste Zorg Stimuleringsvoucher alleen nog ten behoeve van 2021 aangevraagd kan worden, uiterlijk op 30 juni 2021, overeenkomstig het Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2021;
 • Menzis heeft in dit beleid een paragraaf over Duurzaamheid opgenomen.

Op het moment dat dit inkoopbeleid is opgesteld, zijn nog niet alle wijzigingen in wet- en regelgeving bekend. Eventuele aanvullende (wettelijke) wijzigingen kunnen van invloed zijn op onze contractafspraken voor 2022.

Waardegerichte zorg

 • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
 • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
 • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
 • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 2022
uiterlijk 1 juli 2021

Uiterste aanmelddatum voor de contractering van nieuwe zorgaanbieders

uiterlijk 1 september 2021

Verzending conceptovereenkomst 2022 naar reeds in 2021 gecontracteerde zorgaanbieders 

1 november 2021  Financiële afspraken afgerond
12 november 2021  Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.