Machtigingen

Machtigingsaanvragen dient u digitaal via Vecozo aan te leveren. Meer informatie over digitaal aanvragen kunt u vinden op de website van Vecozo. We streven er naar uw machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Toestemmingsvereisten

In het Verzekeringsreglement zorg, dat behoort bij de polisvoorwaarden van onze verzekerden, is opgenomen voor welke behandelingen een toestemmingsvereiste geldt. Voor een snelle verwerking van uw aanvraag is het noodzakelijk dat er een duidelijke motivatie, indicatie, behandelplan en begroting is bijgevoegd.
Voor de volgende behandelingen is vooraf een machtiging noodzakelijk tenzij u voor deze behandelingen een module heeft afgesloten:

  • Behandelingen in het kader bijzondere tandheelkunde,
  • Tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten
  • Voor parodontale hulp, behandeling onder narcose, osteotomie en het plaatsen van een implantaat door een kaakchirurg,
  • Volledige en uitneembare prothese voor de boven- of onderkaak waarbij de totale kosten (inclusief de techniekkosten) meer dan € 710 per kaak zijn,
  • Plaatsen van een implantaatgedragen prothese en bijbehorende mesostructuren vervaardigd door een daarvoor niet-gecontracteerd zorgaanbieder,
  • Reparatie en rebasing van de implantaatgedragen prothese door een daarvoor niet gecontracteerd zorgaanbieder,
  • Vervanging van de volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak binnen 5 jaar na levering. Dit geldt niet voor een immediaatprothese, Behandeling op verblijfplaats (bijvoorbeeld thuis of in een instelling).

Fronttandvervanging
De aanspraak fronttandvervanging jeugd is aangepast waardoor behandelingen mogelijk zijn tot en met 22. De aanspraak is beperkt tot tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die helemaal niet zijn aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval.
Voor behandelingen na het 18e levensjaar is het van belang dat de noodzaak daarvan is vastgesteld voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
Ook aanvragen voor fronttandvervanging kunt u via het Vecozoportaal digitaal indienen.

Uitzonderingen

Orthodontische behandelingen in het kader bijzondere tandheelkunde kunnen alleen aangevraagd en uitgevoerd worden door een orthodontist.
Het plaatsen van implantaten in de bovenkaak kan alleen uitgevoerd worden door een daarvoor gecontracteerd zorgverlener of een door de NVOI erkend tandarts-implantoloog.
Een prothese geleverd door een Tandtechnisch laboratorium/Tandtechnicus komt niet voor vergoeding in aanmerking. Voor deze zorgverleners heeft het aanvragen van deze behandelingen geen zin.

Toestemming orthodontische hulp voor kinderen onder de 10

Momenteel wordt orthodontie bij kinderen vergoed vanuit de TandVerzorgd 750. Daarvoor geldt een wachttijd van een jaar. De wachttijd geldt daarbij niet voor kinderen onder de 10 jaar. Op het moment dat zij orthodontie nodig hebben kan dat direct vanuit de TandVerzorgd 750, zonder wachttijd.
Die uitzondering laten we vervallen per 1-1-2020. Omdat we zien dat de leeftijd waarop kinderen met orthodontiebehandelingen beginnen steeds lager wordt en behandelingen onder de 10 jaar geen uitzonderingen meer zijn, hebben we ervoor gekozen de uitzondering in de voorwaarden te laten vervallen.

Machtiging aanvragen
Voor kinderen onder de 10 jaar die onvoorzien en dringend moeten beginnen met orthodontie maken we nog wel een uitzondering. U kunt daarvoor een machtiging aanvragen. Indien de machtiging wordt afgegeven is de wachttijd niet van toepassing.

Machtiging aanvragen

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.