Mondzorg

Informatie voor aanbieders van mondzorg

Zorginkoopbeleid mondzorg 2021
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

Visie op digitalisering in de zorg

Samen met partijen uit het zorgveld hebben we een visie ontwikkeld op digitalisering in de zorg. U vindt meer informatie over onze visie op onze webpagina.

Visie op digitalisering

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over gegevens in het AGB-register.

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit voor 2021 aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? In het zorginkoopbeleid vindt u de planning en voorwaarden van de contractering.

Voor alle zorgaanbieders die door Menzis gecontracteerd willen worden gelden uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. Deze inkoopeisen vindt u in het zorginkoopbeleid. Niet (tijdig) voldoen aan een van de voorwaarden betekent dat Menzis met u geen contract voor 2021 aangaat.

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u conform de planning van het zorginkoopbeleid nog een contract aanvragen? Dien dan uw contractaanvraag in via onderstaand contactformulier. Menzis zal uw aanvraag beoordelen en u zo spoedig mogelijk informeren of deze wordt gehonoreerd. Bij goedkeuring ontvangt u nadere informatie over het verdere contracteerproces. 

Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Wat wel en niet vergoed

Menzis betaalt van alle rechtstreekse declaraties het verzekerde deel uit de Basisverzekering uit en de kosten die onder een afgesloten aanvullende (tand)verzekering vallen. Overgebleven kosten int u zelf bij uw patiënten (eigen bijdragen, restitutiekortingen of niet-verzekerde verrichtingen).

Heeft u een module afgesloten voor specifieke behandelingen? Dan neemt Menzis voor die behandelingen het debiteurenrisico van u over voor de wettelijke eigen bijdragen. Declaraties voor jeugd op basis van de Basisverzekering vergoeden we altijd volledig. Restitutiekorting is niet van toepassing op jeugdige verzekerden.

Declaratiewensen tandartsen

Motivaction heeft in opdracht van Menzis het declaratiegedrag en de wensen van tandartsen onderzocht. In deze rapportage vindt u de uitkomsten en aanbevelingen.

De wettelijke eigen bijdragen voor protheses zijn sinds 2017 aangepast:

 • Reparaties en rebasing van alle volledige protheses: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese onderkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese bovenkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 8%
 • Implantaagedragen prothese i.c.m. reguliere prothese, J50,: eigen bijdrage van 17%
 • Reguliere prothese (P-codes): eigen bijdrage 25%

Onderscheid implantologie boven- en/of onderkaak

Om de juiste eigen bijdrage voor de boven- en onderkaak te berekenen moet dat bij een aantal codes extra aangegeven worden in uw declaratie. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak vult u indicatie 2. De invulinstructie in Vektis is hierdoor aangepast waardoor het bij een aantal prestatiecodes verplicht is om de indicatie boven en/of onderkaak mee te geven. Ook op restitutienota’s moet de indicatie boven en onderkaak vermeld staan. Deze wijziging geldt voor de volgende prestatiecodes:

Door altijd een indicatie 1 of 2 mee te geven in de declaratie of op de restitutienota voorkomt u onnodige administratie door afwijzingen. Vult u de indicatie voor de boven- en/of onderkaak niet in(dus waarde 0 in de elektronische declaratie) dan wordt de declaratie afgewezen.

Implantaatgedragen prothese geen bijzondere tandheelkunde

Vanaf 1 januari 2017 valt de volledige implantaatgedragen prothese en bijkomende mesostructuur niet meer onder bijzondere tandheelkunde maar onder de reguliere aanspraken Basisverzekering net als de reguliere volledige prothese. U dient voor de bedoelde codes het veld ‘Soort Bijzondere Tandheelkunde’ niet meer in te vullen. Is het veld wel ingevuld met een waarde dan wordt door een foutmelding de declaratie afgewezen. Deze wijziging geldt niet voor het plaatsen van de implantaten.

Bij het declareren van behandelingen waarvoor een machtiging is afgegeven of die vallen onder gemaakte moduleafspraken implantologie voor het plaatsen van implantaten is het van belang de juiste voorloopcode in de declaratie te gebruiken. De te gebruiken voorloopcodes zijn:

 • 002 voor implantaten
 • 003 voor bijzondere tandheelkunde, tandheelkundige afwijkingen
 • 004 voor handicap of anders medisch gecompromitteerd
 • 014 voor bijzondere tandheelkunde jeugdigen
 • 090 voor fronttandvervanging (is geen bijzondere tandheelkunde)

Zonder voorloopcodes kunnen deze declaraties afgewezen worden wegens wachttijden in de aanvullende verzekering of onterecht slechts gedeeltelijk vergoed worden. Voor een correcte verwerking zijn de voorloopcodes essentieel.

Tandartskosten na ongeval

Heeft u een vraag over tandartskosten na een ongeval? Ga dan naar onderstaande pagina.

Tandartskosten na ongeval

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Overname:
Een rechtsvormwijziging of overname dient een gecontracteerde zorgaanbieder 6 weken van te voren bij ons te melden.
Bij een rechtsvormwijziging zal de praktijk een nieuwe AGB-code ontvangen vanuit Vektis. Na de ontvangst van de nieuwe AGB-code dient u bij Vecozo-autorisaties aan te vragen voor het Zorginkoopportaal voor de AGB-code. Zodra u alle autorisaties heeft ontvangen kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website. Wij zullen n.a.v. uw bericht de vragenlijst Mondzorg voor u klaarzetten in VECOZO.

Nieuwe mondzorgpraktijk starten:

U kunt zich aanmelden voor een overeenkomst Mondzorg door met ons contact op te nemen via het contactformulier op onze website. Wij zullen n.a.v. uw bericht de vragenlijst Mondzorg voor u klaarzetten in VECOZO.

Wij hanteren de vigerende NZa tarieven, u kunt de tarieven inzien in de Prestatie- en tariefbeschikking mondzorg.

Voor de techniek- en materiaalkosten dient u de werkelijke kosten te hanteren. 

U kunt de Angst score lijst vinden op de website van College adviserend Tandartsen.

Antwoord niet gevonden?

Heeft u geen antwoord gevonden bij de meest gestelde vragen? Wellicht kunt u uw antwoord vinden bij de algemene vragen. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Algemene vragen

Contactformulier

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.