• Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 3 december 2018

  Belangrijk: dien Vecozo-aanvragen mondzorg 2018 nog dit jaar in!

  Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe tarievenlijst voor tandheelkundige zorg. Dat betekent voor u dat uw Vecozo-aanvragen voor behandelingen van mondzorg in 2018 uiterlijk op 31 december dit jaar ingediend moeten zijn.

  lees meer

 • 26 oktober 2018

  Nieuwe diagnosecode bijzondere tandheelkunde

  Met ingang van 13 juni 2018 is de code 2400 toegevoegd als diagnosecode bijzondere tandheelkunde.

  lees meer

U heeft al een overeenkomst

Heeft u al een lopende overeenkomst voor dit jaar? Dan nodigen wij u via het Vecozo portaal uit om ook voor het nieuwe jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. 

Naar Vecozo

Actuele gegevens

Wij gaan voor een overeenkomst uit van uw gegevens in het AGB-register van Vektis. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens actueel zijn voordat u de overeenkomst afsluit? 

U heeft nog geen overeenkomst

Heeft u nog geen contract en wilt u dit aanvragen bij Menzis, Hema en AnderZorg? Neem dan contact met ons op. 


Contract aanvragen

Geen contractverplichting

Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier neemt de zorginkoper contact met u op.

Menzis is niet verplicht om een contract af te sluiten met elke zorgaanbieder. Als Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in uw regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Voor alle rechtstreekse declaraties die Menzis ontvangt wordt het verzekerde deel uit de Basisverzekering en een eventueel afgesloten aanvullende (tand)verzekering uitbetaald. Overgebleven kosten voor eigen bijdragen, restitutiekortingen of niet verzekerde verrichtingen dient u zelf te innen bij uw patiënten.
Wanneer u een module heeft afgesloten dan neemt Menzis het debiteurenrisico van u over voor de wettelijke eigen bijdragen behorend bij de in de afgesloten module opgenomen behandelingen.
Declaraties voor jeugdige verzekerden ten laste van de Basisverzekering worden altijd volledig vergoed, voor jeugdige verzekerden is de restitutiekorting niet van toepassing.

De wettelijke eigen bijdrage voor protheses zijn in 2017 aangepast:

 • Reparaties en rebasing van alle volledige protheses: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese onderkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 10%
 • Implantaatgedragen prothese bovenkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 8%
 • Implantaagedragen prothese i.c.m. reguliere prothese, J50,: eigen bijdrage van 17%
 • Reguliere prothese (P-codes): eigen bijdrage 25%

Onderscheid implantologie boven- en/of onderkaak
Om de juiste eigen bijdrage voor de boven- en onderkaak te berekenen moet dat bij een aantal codes extra aangegeven worden in uw declaratie. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak vult u indicatie 2.
De invulinstructie in Vektis is hierdoor aangepast waardoor het bij een aantal prestatiecodes verplicht is om de indicatie boven en/of onderkaak mee te geven. Ook op restitutienota’s moet de indicatie boven en onderkaak vermeld staan. Deze wijziging geldt voor de volgende prestatiecodes:

Door altijd een indicatie 1 of 2 mee te geven in de declaratie of op de restitutienota voorkomt u onnodige administratie door afwijzingen. Vult u de indicatie voor de boven- en/of onderkaak niet in(dus waarde 0 in de elektronische declaratie) dan wordt de declaratie afgewezen.
Implantaatgedragen prothese geen bijzondere tandheelkunde
Vanaf 1 januari 2017 valt de volledige implantaatgedragen prothese en bijkomende mesostructuur niet meer onder bijzondere tandheelkunde maar onder de reguliere aanspraken Basisverzekering net als de reguliere volledige prothese.
U dient voor de bedoelde codes het veld ‘Soort Bijzondere Tandheelkunde’ niet meer in te vullen. Is het veld wel ingevuld met een waarde dan wordt door een foutmelding de declaratie afgewezen.
Deze wijziging geldt niet voor het plaatsen van de implantaten.

Bij het declareren van behandelingen waarvoor een machtiging is afgegeven of vallen onder gemaakte moduleafspraken implantologie voor het plaatsen van implantaten is het van belang de juiste voorloopcode in de declaratie te gebruiken. De te gebruiken voorloopcodes zijn:
 • 002 voor implantaten
 • 003 voor bijzondere tandheelkunde
 • 014 voor bijzondere tandheelkunde jeugd
 • 004 voor medisch gecompromitteerd

Zonder voorloopcodes kunnen deze declaraties afgewezen worden wegens wachttijden in de aanvullende verzekering of onterecht slechts gedeeltelijk vergoed worden. Voor een correcte verwerking zijn de voorloopcodes essentieel.

Declareren

We maken afspraken met zorgaanbieders over rechtstreekse afrekening van zorgkosten om zo het aantal nota’s voor verzekerden terug te dringen.

Zo declareert u

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

Waar moet ik wijzigingen in mijn praktijk, bijvoorbeeld verbijzonderingen, melden?

Het is erg belangrijk dat u alle wijzigingen met betrekking tot de gegevens van uw praktijk en de daaraan gekoppelde zorgaanbieders laat vastleggen in Vektis. Wanneer uw kwalificaties (bv: verbijzonderingen) niet op uw zorgverlenersnummer in Vektis zijn geregistreerd, zullen mogelijk bepaalde verrichtingscodes uitvallen bij de declaratie. Ook registratie van de kwalificaties van loondienstmedewerkers is van belang. Voor meer informatie over het wijzigen van gegevens in Vektis verwijzen wij u naar de website voor het wijzigen van de agb code. Nadat wijzigingen in Vektis waarneembaar zijn kunt u deze aan ons kenbaar maken via het contactformulier.

De geplande implantologiebehandeling is niet opgenomen in de module, wat moet ik dan doen?

Wanneer u een behandeling wilt uitvoeren die niet is opgenomen in de modules dan kunt u daarvoor een machtigingsaanvraag doen. Deze behandeling valt dan verder buiten de moduleafspraken.

Wat moet ik doen als mijn e-mailadres wijzigt?

Geef dit door via het contactformulier en bij Vektis.

Hebben verzekerden die overstappen naar een ‘hogere’ verzekering ook wachttijden voor planbare behandelingen?

Wanneer verzekerden overstappen naar een verzekering met hogere vergoedingsmogelijkheden dan zijn de in de polisvoorwaarden opgenomen wachttijden van toepassing.

Ik wil geen module afsluiten maar wel implantologiebehandelingen uitvoeren, kan dat?

Dat kan, maar de voorgenomen behandelingen dienen vooraf aangevraagd te worden en wanneer uw patiënt met een naturapolis verzekerd is kan er naast de wettelijke eigen bijdrage en het wettelijk eigen risico een restitutiekorting berekend worden van 25% van de gemaakte kosten. Implantologiebehandelingen bovenkaak moeten uitgevoerd worden door een door de NVOI erkend implantoloog of een daarvoor gecontracteerde zorgverlener.

Contact

Contact
Heeft u een vraag voor Menzis? Stel uw vraag online of neem telefonisch contact op met Menzis.
Contactformulier

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy