Contractering

Menzis sluit contracten met zorgaanbieders. Daarin maken wij afspraken over de kwaliteit van de zorg, wachttijden en de prijs die in rekening mag worden gebracht. Zo kunnen wij goede zorg garanderen voor onze verzekerden.

Contract aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Menzis is registratie als kwaliteitsgeregistreerde in het Kwaliteitsregister Paramedici vereist. Voor fysiotherapeuten is de registratie in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en/of het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) noodzakelijk. Wilt u als zorgaanbieder een contract aanvragen bij Menzis dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.


Machtigingsprocedure 40+ polis FNV Zorg 4 fysiotherapie

Heeft uw patiënt de aanvullende verzekering FNV Zorg 4? En heeft hij/zij in een kalenderjaar meer dan 40 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig? Dan is een aanvraag voor een machtiging voor meer dan 40 behandelingen noodzakelijk. U dient deze aanvraag in te dienen bij Menzis. Lees verder.

Paramedische behandeling op school

Ten aanzien van het behandelen op school onderkennen wij in het algemeen twee situaties:
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is gevestigd op het schoolterrein, dan wel in het schoolgebouw.
  • Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is niet gevestigd in een schoolgebouw. Alleen in uitzonderingssituaties wordt door Menzis toestemming verleend voor het incidenteel behandelen van kinderen op school

Verwijzing bij behandelingen aan huis

Voor een behandeling aan huis geldt dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding als er vooraf een schriftelijke verwijzing is van huisarts of medisch specialist (dit geldt niet voor behandeling ergotherapie)


Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

De zorgverzekeraars Menzis, CZ, De Friesland en Achmea hebben op 27 juni 2013 de Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg (SKMZ) opgericht. Binnen de Stichting wordt het intellectueel eigendom van de Beheersmodel audit en de Plus audit ondergebracht, doorontwikkeld en voor derden beschikbaar gesteld. Met de oprichting van de Stichting werken alle auditerende zorgverzekeraars met de Beheersmodel audit en de Plus audit. De Stichting heeft tot doel:

  • Het beheren van de rechten op en het in stand houden en door ontwikkelen van de huidige auditmodellen binnen de paramedische sector en het beschikbaar stellen hiervan aan derden;
  • Het bundelen van kennis, kunde en vaardigheden, waaronder nieuwe audit- en ook andere modellen en instrumenten voor het meten van kwaliteit ontwikkeld en ingezet kunnen worden voor zowel de fysiotherapie als andere zorgsoorten binnen de paramedische sector en overige eerstelijnszorg en het beschikbaar stellen hiervan aan derden;
  • Het borgen van de kwaliteit van uitvoering van de audits door het beoordelen, evalueren en selecteren van de auditsbureaus en overige uitvoerders;
Kijk voor meer informatie op www.skmz.nl.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.